ИКОНАТА БОГОРОДИЦА СЕДМОСТРЕЛНА ПОМИРЯВА ВРАГОВЕ

Иконата на Божията Майка, наречена „Седмострелна” или „Смекчаване на злите сърца“, напомня на хората за спасителната за душата необходимост от милосърдие и търпимост.

Молитвата пред тази икона защитава от чуждата нетърпимост към нас, от нашия собствен гняв и раздразнение. Пред този образ на Богородица може да се молим за защита в случаите, когато избухне всякаква вражда – семейна, съседска, в работата и т.н.. И когато започнат да враждуват цели държави, прибягват към иконата „Смекчаване на злите сърца“ с молба за защита от нападения, с надежда Нейните молитви към Сина й да доведат до смекчаване на злите сърца.

Божията Майка помага да утихне недрожелюбието, помага да се помирят тези, които са били в спор от дълго време. Образът на Божията Майка с гърди, пронизани от стрели, помага да се увеличи състраданието и милосърдието, способно да „смекчи злите сърца“, защото всички раздори, всички човешки пороци и тяхното проявление като стрели пронизват сърцето на нашата Небесна Майка.

Молитвата пред тази икона помага да се подобрят неблагоприятните отношения в семейството, между роднини, близки, съпрузи, а също така между родители и деца.

Има и копия на иконата, които притежават чудотворни свойства и молитвата пред тях помага да се изцелят душевни и телесни заболявания.

Молитва

О, многоскръбна Майко Божия, Ти, Която превъзхождаш всички земни дъщери със Своята чистота и с множеството страдания, понесени от Тебе на земята! Приеми нашите многоскръбни въздишки и ни запази под покрова на Твоята милост. Нямаме друго прибежище и друга усърдна ходатайка освен Теб. Но понеже имаш дръзновние пред Родения от Теб, помогни ни и ни спаси с Твоите молитви, та безпрепятствено да достигнем Царството Небесно и да възпяваме там с всички светии Единия Бог в Троица сега и всякога, и във вечните векове! Амин!

Преблага моя Царице, надеждо моя, Богородице, Закрилнице на сираците и Застъпнице на странниците. Радост на скърбящите и Покровителка на угнетяваните! Ти виждаш моята беда, Ти виждаш моята скръб. Помогни ми, понеже съм немощен: упъти ме, понеже съм странник. Ти знаеш моята неволя – избави ме, както Ти искаш. Защото нямам друга Помощница, ни Застъпница, ни блага Утешителка, освен Теб, о, Божия Майко. Запази ме и ме покрий во веки веков. Амин!

Тропар

Смекчи нашите зли сърца, Пресвета Богородице, премахни нападенията над тези, които ни ненавиждат, и избави душите ни от всякакво угнетение. Гледайки Твоят свят образ, ние се умиляваме на милосърдието Ти към нас, благоговеем пред понесените от Тебе страдания и целуваме Твоите рани, като се ужасяваме от нашите грехове, които подобно на стрели нараняват душата Ти. Не допускай, о Милосърдна Майко, да погинем в ожесточение на сърцето си или от жестокосърдечието на нашите ближни, защото Ти наистина имаш дар да смекчаваш злите сърца.