ИМА ИЗВЪНЗЕМНИ ГЕНИ В ЧОВЕШКОТО ДНК – ЧАСТ 4 ЧОВЕЧЕСТВОТО ИМА 223 ЧУЖДИ ГЕНА – ПРОИЗХОДЪТ ИМ Е НЕЯСЕН

Друго изследване на извънземните гени в човешкото ДНК е било направено от Закария Ситчин (откъс):

Смиряващо е преобладаващото прилагателно, използвано от научните екипи и медиите, за да се опише основното откритие, че човешкият геном не съдържа очакваните 100 000 – 140 000 гени (сегментите от ДНК, които отговарят за производството на амино-киселини и протеини), а само някакви си 30 000 +/ – малко повече от два пъти в сравнение с 13 601 гена на плодова мушица и едва 50 процента повече от тези на кръглите червеи – 19 098. Какво падение от върха на геномното Дърво на Живота!

Освен това, няма почти никаква уникалност на човешки гени. Те са еднакви не с предполагаемите 95%, а с цели 99% от тези на шимпанзетата и 70% от тези на мишката. Човешките гени са идентични с гените на другите гръбначни животни, както и на безгръбначни, растения, гъби, дори и на маята.

Откритието не само потвърди, че има един източник на ДНК за целия живот на Земята, но също така позволи на учените да проследят как по-сложни организми в еволюционния процес, са се развили генетично от прости такива, като са приемали на всеки етап от гените на по-нисшите форми на живот.

Именно тук, при проследяването на вертикалния еволюционния запис, съдържащ се в човешкия и други анализирани геноми, учените се сблъскват със загадка. Озадачаващото откритие е, че човешкият геном съдържа 223 гени, които не притежават необходимите предшественици по геномното еволюционно дърво.

Как човечеството се е сдобило с толкова много загадъчни гени?

В еволюционната прогресия от бактериите, през безгръбначните (като генетичните линии на дрожди, червеи, мухи или див синап), до гръбначните животни (мишки, шимпанзетата) и накрая до съвременните хора, тези 223 гени са напълно липсващи в безгръбначната фаза. Ето защо, учените могат да обяснят присъствието им в човешкия геном чрез по-скоро нов (в еволюционен план) вероятно хоризонтален трансфер от бактерии.

С други думи, в сравнително скорошен еволюционен момент,

съвременните хора са придобили допълнителни 223 гена не чрез постепенна еволюция, не по вертикала на Дървото на Живота, а хоризонтално, като странично внедряване на генетичен материал от бактерии.

На пръв поглед изглежда, че 223-те гени не са чак толкова голяма работа. Но, дори един-единствен ген е от съществено значение за всеки отделен индивид, а 223 гена си е огромна разлика за вид като нашия.

Човешкият геном се състои от около 3 млрд. нуклеотида, а малко повече от 1 процент от тях са групирани във функциониращи гени. Разликата между един и друг човек възлиза на около една буква на хиляда в ДНК азбуката. Разликата между човека и шимпанзето е по-малко от 1 процент, а 1 процент от 30 000 гени е 300.

Така че, 223 гени е повече от 2/3 от разликата между мен, вас и шимпанзето!

Направеният анализ на функциите на тези гени чрез протеини, публикуван в сп. „Нейчър“, показва, че те включват протеини, участващи във важни физиологични, но и психични функции. Нещо повече, те са отговорни за важни неврологични ензими, които произтичат само от митохондриалната част на ДНК, т. нар. „Ева ДНК“, която човечеството наследява само по линия на майката, от една единствена първоначална Ева. Тази констатация сама по себе си е достатъчна, за да хвърли сянка на съмнение върху обяснението за „бактериален трансфер“. Освен ако по-нататъшни научни изследвания не установят, че единственият възможен източник на допълнителни гени наистина са бактериите, и ако след това не се докаже, че инфекцията (хоризонтален трансфер) е от бактерии към човек, а не от човек към бактериите. Единственото друго налично обяснение ще е предлаганото от шумерските текстове от преди хилядолетия.

Дотогава

загадъчните 223 чужди гена ще останат потвърждение за извънземните цивилизации и тяхното явно генетично участие в човешкия геном.

„Доколко сигурни са учените, че такива важни и сложни гени са получени от нас и то неотдавна в еволюционен план, чрез любезното съдействие на заразни бактерии?

Това е скок, който не следва настоящите еволюционни теории”, категоричен е Стивън Шерер, директор на Центъра за последователност на човешкия геном, към колежа по медицина „Бейлър”.

Ние не идентифицирахме убедителен източник на бактерии за предполагаемото хоризонтално прехвърляне на гени, се посочва в доклада на „Нейчър“. Екипът на, който проведе подробно изследване, установи, че около 113 гени (от 223) са широко разпространени сред бактериите, макар да отсъстват напълно при безгръбначните. Анализ на протеини, с които загадъчните гени са свързани, изрично показва, че от идентифицирани 35, само 10 имат съотвествия при гръбначни животни (от крави, през гризачи, до риби), 25 на 35-те са уникални за хората.

„Не е ясно дали прехвърлянето е от бактерии към хора или от хора към бактерии”, казва Робърт Уотърсън – директор на Центъра за геномна последователност на Вашингтонския университет, цитиран от „Сайънс“. – Но, ако човек е предал тези гени на бактериите, откъде в действителност ги е придобил първоначално?

Закария Ситчин заключава, че човешкият геном е манипулиран от извънземни.

Автори: Питър Джиянг и Джени Ли

Източник: 2012indyinfo.com

Превод: Лъчезар Живин