ИМА 6 КАНАЛА ОТ НЕВИДИМИЯ СВЯТ, КОИТО СА ОТПРАВЕНИ КЪМ ЗЕМНИЯ

Райна Минкова е инженер по професия, зодия Скорпион. През 1982 г. осъществява връзка с Космическия Разум. От тогава до днес е приела различни по тематика послания, отправена към човека и човечеството. Автор е на няколко езотерични книги, последната от които е „Загадъчното“ – 2012 г.

За контакти с Райна Минкова: 02 9278429

Райна Минкова

Усещанията у човека са индивидуални. Аз, например, долавям неизвестна все още научна информация, за която тук няма да стане въпрос. Ръката ми сама пише текст или изобразява космически символи. А за каналите, по които се осъществява връзката ни с невидимите, нека разкажат самите те – Извънземният К.Р. /Космически Разум/:

„Светът и антисветът формират троична система – битие с три канала, които се знаят от йога учението, т.е. ида, пангала и шушумна; и небитие с шест канала.

Битието и небитието се вместват в областта на вечността, подобно на циклоните и антициклоните в атмосферата. Шесте канала от невидимия свят, отправени към вашия земен, са:

1. Канал – на размножаването. Действа на еротичното състояние у човека.

Този канал е доста силен. Чрез него се отправят вълни, които карат индивида да обича, да търси удовлетворение на желанията си, да създава свои идоли. Това е канала на любовта и меланхолията. Чрез него енергията се материализира. Например, идват ти представи и в съприкосновение с висшите сетива на биоса обичаш дори не по своя воля и желание. Това е и каналът за размножаване на всички видове растения и животни, които също са любещи същества, но примитивно устроени в клетъчно полево отношение.

2. Канал – на логическата мисъл.

Чрез него вие умеете да хващате и

анализирате умствени вълни, които идват от нашия невидим свят и ви карат да усещате непреодолимо чувство за интуиция или нещо като контакт за божествено съприкосновение с небитието.

3. Канал – на заблудите.

Той е подобен на втория канал, но с тази разлика, че информацията отива в значителна степен направо в противоположна посока и вместо логика се стига до заблуда. Това е близко понятие до човека и много често не се схваща като такова и продължава да идва отвън като мисъл, напълно реална за осъществяване. Заблудата обаче е негативна изява на чувството и това я прави понякога примамливо завоалирана.

4. Канал – на съприкосновение с космическата монада.

Тя е йерархическа и се насочва предимно към личности от Земята, които излъчват в по-голяма степен положителни, благородни чувства към всяко живо същество.

5. Канал – на биополетата, които разпръскват информация отвън навътре, т.е. от аурата към физическото тяло на човека.

У някои хора този канал е разработен на принципа на машината, компютър, която машина е насочена към дадена изява.

6. Канал – на вярата.

Тя е най-тънкото усещане у човека, което няма за цел да твори роботи, а чувствителни и мислещи хора, за да развие великата справедливост.

Като допълнение искам да кажа, че нежеланието за общуване на някои от кореспондиращите страни /видим-невидим свят/ създава електровълнова бариера, която прекъсва връзката.

Явлението полтъргайст е изключение. В бъдеще земната наука ще се извиси дотолкова, че мисъл-форма ще може да бъде хващана съвсем точно с видеоапаратура. Мащабното мислене в областта на познанието ще достигне такова развитие, че 500 души днес няма да могат да мислят като един човек утре.

За цвета около човешкото тяло:

Аурата около всеки човек е оцветена различно с много фин цвят, според неговите основни добродетели и способности. Този, който има силно енергийно поле и контактува с абстрактния невидим свят, е оцветен в светло синьо или електриково синьо. От него могат да се отклонят в две направления цветове /от сиво до черно/ при които негативните черти са засилени в по-тъмно, докато по-светлите гами са междинно звено във връзката човек-Бог.

Тъмният, почти черен цвят, е на полевата несъвършенна структура на биоса

около даден индивид, който има склонности към жестоки престъпления. Този цвят е пагубен, но източник на това поле все още е затормозената психика на земния човек, неразкрепостен за светлината на извършващите се био-социални или други процеси около самия него.

Белият цвят е знак на съвършенство при човека, което се постига с много труд.

Това са така наречените светци – с ореол около главата от бяло до жълто.

Има цветове на настроенията: при селните оптимисти е бледорозово, при влюбените – червено, при всеотдайност се появява бледожълт.

Повечето хора нямат конкретен цвят,

а полевата материя около тях е пищна гама от нюанси. Колкото по-светла е тя, толкова по-велик е човекът и се изявява най-често в областта на творчеството, защото канал 2 – на логическата мисъл, се поставя в зависимост от съвършения извънземен разум.

Човек може да засилва сам по свое желание някой цвят,

за да извиси своята аура, която изглежда като скадандър, обгърнал тялото му. Няма нищо дадено постоянно, завинаге. Всичко (цветовете) се мени според непрекъснатия възход или спад на индивидуалното у човека.

Идва времето, когато всеки ще може да уднае своя спектър на цветова въздействие върху космическия вселенски разум. Но тази връзка сега ще се осъществява единствено чрез въздействие на каналите, които ще бъдат отприщени към човека, когато настъпи пълна ингеграция между човека и неговия създател – космичесия разум от вселенски мащаб. Това засега и в близко бъдеще е индивидуално въздействие върху всеки.