ИНДИВИДУАЛНА РАБОТА С АРХАНГЕЛ МЕТАТРОН

Архангел Метатрон осъществява връзката между човечеството и Божественото. Той се свързва директно с Бог, като следи и отговаря за Акашовите записи. Освен това е преживял земно съществуване като пророка Енох.

Свържете се с прекрасния ангел на Божието присъствие и почерпете от неговата мъдрост и проникновение по всички въпроси, които ви вълнуват, за да получите достъп до най-висшето знание за вашия житейски път.

Нека да поговорим за някои от начините, по които всеки от нас може да развие лични взаимоотношения с това обаятелно и могъщо същество. Както при всяко значимо за нас приятелство, важно е да се съсредоточите и да развивате това общуване, като го направите приоритет във вашия живот.

Едно от най-лесните неща, които можете да направите, е

да говорите на Метатрон.

Това може да ви звучи глупаво, но наистина е облекчаващо да знаете, че той е само на една мисъл разстояние от вас. Опитвайте се да му говорите на глас, когато сте сами, и не се страхувайте да му кажете всичко, което ви дойде наум. Аз често се улавям, че говоря на Метатрон, когато шофирам или почиствам къщата. Моето тяло е ангажирано в правенето на нещо обикновено, освобождавайки в същото време ума ми да размишлява относно всякакви проблеми, грижи или тревоги, които имам. Открила съм, че когато говоря открито за тези неща пред Метатрон, не само се чувствам по-добре, но често съм впечатлена от развитието на действията, които мога да предприема, за да разреша този проблем.

Наред с вашите предизвикателства, вие можете да споделяте и радостите и поводите за празнуване с Aрхангел Метатрон. Разкажете му за повишението си в службата, за невероятния гол, който синът ви е отбелязал в играта на футбол, или за прекрасния уикенд с този специален за вас човек в живота ви. Да направим преглед и да съживим щастливите моменти, ни помага да повдигнем настроението и енергийните си вибрации, които наистина могат да променят нашето схващане за живота като цяло. Метатрон може да извършва своята ангелска магия, просто като е добър слушател – възползвайте се от неговото съпричастие!

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ С АРХАНГЕЛ МЕТАТРОН

Въпрос: Имате ли предложение за проявлението на желанията? Как най-добре да постигнем това „място на чувстването“, което увеличава нашето привличане на желаното!

Отговор: Добре е, че питате за Закона за привличането, обично дете, тъй като Бог иска всички Негови създания да бъдат щастливи и осъществени по време на техния живот. Естественият закон за привличането действа от началото на света и е даден на човечеството като средство за проявление на истинското щастие и отстраняване на липсите, макар че все още мнозина не го разбират или не разбират как той работи.

Обични, вие разбирате вече, че трябва да се ЧУВСТВАТЕ щастливи, за да ПРИВЛЕЧЕТЕ повече щастие във вашия живот, независимо дали щастието идва под формата на материални придобивки, хора, събития, преживявания и т.н.

Не е себично или егоистично да желаеш притежания или преживявания.

Не съществува липса в света – това е недостатък на човешкото мислене. Законът за изобилието е друг Естествен закон, който казва, че всичко е на разположение за всеки един, по всяко време, и няма ограничения в източника. Източникът на Всичко е напълно безграничен! Може ли някой да предположи, че Бог, Източникът, е ограничен по някакъв начин? Разбирате ли невъзможността на тази мисъл? Следователно, тъй като няма липса, всичко може да бъде ваше, но първо вие трябва да бъдете във вибрация на щастие, за да го привлечете.

Съществуват много упражнения, които да ви помогнат да станете по-щастливи и по-центрирани в радостта. Благодарността е едно чувство, което трябва да практикувате редовно, тъй като когато сте благодарни за това, което вече имате, вие изграждате радостта вътре в себе си и по този начин привличате все повече и повече радост във вашето енергийно поле.

Записвайте всеки ден по нещо, за което сте благодарни. Записвайте множество неща!

Ако имате затруднения във връзката си, запишете нещата, за които сте благодарни на този човек. Фокусирайте се върху тези черти, вместо върху качествата, които не харесвате. Кажете на глас: „Аз съм благодарен за …“ Това дава още повече енергия на процеса и издига щастливата вибрация още по-нависоко. Това е най-лесният и най-добрият начин непрекъснато да останете в енергията на щастието, което ще ви помогне да привлечете събитията и притежанията, които искате да имате в живота си.

Из книгата на Роуз Вандън Ейндън „Архангел Метатрон“, изд. Аратрон