КАК ДА ПРИЗОВЕМ ПОВЕЛИТЕЛИТЕ НА КАРМАТА ЗА ПОМОЩ И ЗАКРИЛА?

Повелителитe на кармата са древна космическа формация, която следи за хармонията и уравновесяването на енергийните потоци на различни нива. Те нямат форма, защото не се нуждаят от нея. Те са по-скоро енергийна субстанция – вибрация  и светлина. Могат да се проявят във всякаква обвивка, която най-лесно би се възприела от типа разум. Повелителите на кармата нямат обособен пол, но те са проява на Ин и Ян енергиите.

Господарите на Кармата принадлежат към света на ангелите. Те са ангели, подобно на нашите Същностен и Божествен Аз. Тяхната работа от „другата страна“ е да определят кои аспекти на кармата трябва да се повторят и да получат възможност за изцеление в даден живот и да ни помагат да планираме живота си по съответния начин. Те са най-положителните Същества и направляват израстването и еволюцията на душите ни.

Ето как можете да ги призовете:

Първо вдишвате и издишвате дълбоко 3 пъти – вдишвате през носа и издишвате през устата. След това казвате следното:

Моля за разговор с Господарите на кармата“ или „Призовавам Господарите на кармата“. /3 пъти/

Моля Господарите на кармата да хармонизират всичките ми енергийни тела и връзките между тези енергийни тела“. /3 пъти/

Благодаря.

В леко медитативно състояние може да усетите присъствието им. Нужно е голямо уважение към тези извисени същности. Много е важно да не изричате думите механично и студено, а с чувство и дълбочина на гласа.

Призовете присъствието им, но не им заповядвайте. Никога недейте да спорите с тях и винаги им благодарете. Много е важно как формулирате исканията си, а различно формулираният въпрос може да получи друг отговор. Никога не се шегувайте с тези Същества.

За да получите тяхната енергийна помощ може да изпълнявате следната формула.

Днес /датата/, аз /трите имена, дата на раждане, посочете къде сте родени и къде се намирате сега/, моля повелителите на кармата, своя Висш Аз, моите водачи, учители и наставници за помощ.

Моля да бъда насочена/а как да балансирам модела на кармата, с който не мога да се справя /в работа, отношения, любовни връзки, болести – посочете кратко и ясно/. Нуждая се от напътствия и помощ, за да разчупя шаблоните в моя живот.

Моля за помощта и напътствията за начина на моите действия да дойдат при мен в разбираема форма и според избора на душата ми. Готов/а съм да променя себе си и да бъда отново хармонично Аз Съм създание ./3 пъти/

Нека трансформацията на моето осъзнато и неосъзнато кармично минало да започне тук и сега.

Готов/а съм да намаля или уравновеся своите кармични задължения към себе си и към другите, според степента на тяхната важност и значимост за душите ни.

Отварям се за трансформациите , за отдаването и получаването./3 пъти/

Благодаря на Повелителите на кармата, на моите водачи, наставници и учители.

Готов/а съм за това, което е.

Прочетете формулата три пъти преди сън – спокойно съсредоточено и в сърцето си. Добре е да я четете 9 поредни вечери. Записвайте сънищата и събитията от деня и ги прочетете на десетия ден. Вероятно ще откриете посланието и съветите и ще разберете къде и как трябва да действате. След почивка от около три месеца отново можете да работите с формулата.