КАРТАТА НА УСПЕХА ПРИВЛИЧА ПАРИЧНИЯ КЪСМЕТ

В първия петък на лунния месец купете нова колода хартиени карти/54 броя/. Извадете червения жокер и го сложете в портфейла си, а втория/черния/ жокер го изгорете на улицата, по-далече от дома си.

Оставете останалите карти от колодата на скришно място. Не трябва повече да я използвате за каквото и да било – независимо дали за игра, или за гадаене. Съхранявайте колодата, като преди това сте я завили в парче светъл плат. Ако изгубите първия жокер, който е в портфейла ви, трябва да изгорите цялата колода в полунощ на новолуние.

Тази карта на успеха ще привлича към вас като магнит парите и финансовия напредък.

Източник: feeriya-magic777.chudoforum.ru

Превод: М. Петкова