КВАНТОВИЯТ ПРЕХОД НЯМА ДА НАВРЕДИ НА АТЕИСТИТЕ

Посветените на Любовта ще стигнат до 5D измерение

Йорданка Николова

– Прочетох едно Послание, Господи, в което пишеше, че атеистите ще пострадат при Квантовия Преход?

– Не е така, дете, атеизмът е ФОРМА НА МИСЪЛТА И ТОВА НЯМА НИЩО ОБЩО СЪС СЪРЦЕТО, т.е. с Душата, тъй като ТЯ е частица от Мен и ЗНАЕ това! Така че, Квантовият Преход НЯМА ДА НАВРЕДИ НА АТЕИСТИТЕ, ДОРИ НЯМА ДА НАВРЕДИ И НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ЗЛОТО, ЗАЩОТО САМО БЪРЗО ЩЕ ЗАВЪРТИ МИСЛОВНИТЕ ПРОЦЕСИ – ТОВА МОЖЕ И ДА Е СЪС СИЛАТА НА ТОКОВ УДАР ЗА ЗЛИТЕ, НО ТАКА ЩЕ ПРОМЕНИ ВСИЧКИ СТАРИ СХЕМИ НА МИСЛЕНЕ.

Що се отнася до вървелите в Пътя на Любовта и Прошката и Светлината, излъчвана от Сърцето, за тях този Преход ще е плавен и безболезнен. Защото, както вече казах, Преходът е разширяване на вашите мозъчни функции, а С ТОВА ЩЕ НАСТЪПИ И ПЪЛНОТО ИЗЦЕЛЕНИЕ НА ОРГАНИЗМА И ПРИВЕЖДАНЕ НА ВСИЧКИ ОРГАНИ И СИСТЕМИ В СИНХРОН С НОВИТЕ ВИБРАЦИИ И ЕНЕРГИИ.

ХОРАТА, СИЯЕЩИ ОТ ЛЮБОВ, ЩЕ СТИГНАТ ДО 5D ИЗМЕРЕНИЕ, А ДРУГИТЕ ДО 4-то!

Информацията е от 19.04.12 г.