Кога за какво да се молим?

“Окултно-психичното учение затова е добро, че не обръща внимание върху произхода на злото, а го лекува.”

Ал. Кръстников

Най-благоприятни часове за молитва, редки и важни съобщения на ясновидци и пророци, видения, символи, материализации:

24.00 ч., 1.00 ч. и между 2.00 и 3.00 ч. след полунощ. Молитвата да бъде искрена, кратка и ясна.

  • срещу понеделник 2.00 – 3.00 ч.: за материални нужди;
  • срещу вторник 24.00 – 1.00 ч.: за премахване ненужни и ожесточени борби вътре и вън от човек;
  • срещу сряда 2.00 – 3.00 ч.: за духовен подем и благословия в семейството;
  • срещу четвъртък 24.00 – 1.00 ч.: за нравствени устои, напредък, растеж в духовните класове;
  • срещу петък 2.00 – 3.00 ч.: за духовни и материални неща, отнасящи се към живеещи на земята;
  • срещу събота 24.00 – 1.00 ч.: за покойници, за изучаване живота от минало прераждане;
  • срещу неделя 2.00 – 3.00 ч.: изключително за духовнo преуспяване и за небесна помощ.

Из книгата на Александър Кръстников „Окултен молитвеник”, издание на Духовна асоциация за окултни изкуства