КОНТАКТЬОРЪТ АЛЕКС КОЛИЪР: В ЧЕТВЪРТО ИЗМЕРЕНИЕ ПАК ЩЕ СМЕ С ФИЗИЧЕСКИ ТЕЛА, ЩЕ ИМАМЕ ГРУПОВО СЪЗНАНИЕ И ЯСНОВИДСКИ СПОСОБНОСТИ

Алекс Колиър контактува с извънземни същества от галактиката Андромеда, които му дават ценна информация за Земята от „извънземна” гледна точка. Първата му книга е „Планът на Сивите”, по-късно излизат и „Защита на свещената земя”/1996 г./ и „Приключенията на капитан Денар” /2012 г./

– Алекс, можеш ли да ни разкажеш накратко за себе си и своето минало?

– Миналото ми е доста разнообразно. Както много други хора съм правил най- различни неща. Бил съм счетоводител, имал съм бизнес, свързан с индустрията. В момента се опитвам да разпространя информация относно ситуацията, пред която сме изправени тук. Извинявам се за това, че закъснявам с две години в графика си.

Трябваше да започна лекциите две години по-рано. Започнах през октомври 1993 г. Това са нещата, с които се занимавам в момента, така че цялото ми внимание и енергия са насочени в тази посока.

– Казваш, че поддържаш контакт с Андромеданците. Кои точно са те?

– Те са специфичен вид, раса, която съществува в съзвездието Андромеда. Те са просто една от хилядите съществуващи във Вселената раси. Те са конкретната раса, с която общувам и поддържам контакт. Те ми дадоха информация, че са хора, човешки същества.

Цветът на кожата им варира от бял до светлосин, ръстът им е от 1,20 м до 1,80 м и са хора.

Във всяко едно отношение.

– Откъде произхождат те, Алекс?

– Всички форми на човешки живот произлизат от съзвездиетo Лира,

и когато цивилизацията там е била разрушена по време на война, много отдавна, една от звездите там е избухнала. Те са мигрирали във всички посоки. Емигрирали са от Лира, за да опазят расата и са отишли в различни части на нашата галактика.

Поради различните условия, на които са изложени, от поколение на поколение са възникнали физически промени. В зависимост от повърхността на планетата и организмите намиращи се там – различните планети, слънчеви системи и т.н.

Различният цвят на кожата на различните раси се дължи на влиянието върху гените от различните слънца, на които са изложени.

– Значи родната им планета е на слънчева система в Лира?

– Да, първоначално е била.

– И това ли е все още мястото, където живеят?

– Не, вече няма никакъв човешки живот на Лира.

– Къде се намират те сега?

– В съзвездието Андромеда.

– Из цялото съзвездие?

– Да.

– Там сигурно има изобилие от живот? Вероятно има огромна и развита цивилизация?

– Да, точно така. Тя е много древна раса.

– А описвали ли са ти какво представлява цивилизацията им?

– Да.

– Можеш ли да ни разкажеш някои от нещата, които те изумиха най-много относно тяхната цивилизация?

– По същество, без значение къде се намират,

те имат единно световно правителство. Тяхното общество е около 47 000 години по-развито от нас на духовно ниво.

На технологично ниво те са с 50 000 по напреднали от нас. Но при тях има баланс между технология и духовно развитие.

С други думи, технологиите, които те създават, са на основата на духовна нужда да се развиват, а не със цел да се отбраняват, въпреки че могат да бъдат използвани и за това.

– Когато казваш 47 000 години по-развити духовно, как измерваш духовното развитие в години?

– Не мога да кажа със сигурност как. Така се изразиха те, за да ми го опишат.

Те дори не използват време в техния свят.

При тях няма такова нещо. Те назовават тези числа, за да можем ние да ги използваме като отправна точка за сравнение.

– А как наричат своя свят на техния език?

– Те не говорят.

При тях всичко е символи.

Цялата им раса е телепатична.

Искам да се върна за малко на първоначалната тема, за да поясня нещо. В Андромеда има 28 различни раси. Не всичките са хора. Много от тях са от различни измерения, плазмени, органични, които са били там преди човешкия аспект на Андромеданците да се появи – преди хората от Лира да отидат там и да станат Андромеданци. Има най- различен живот в различните измерения, и ако отидем в 5-то измерение, все още ще имаме физическа форма, въпреки че от нашата гледна точка на триизмерни същества ние ги виждаме като духове.

Та, във всяко от измеренията има изобилие от живот, напълно различен от нашите представи, защото нашето възприятие е от 3-то измерение. Дори 4-то измерение е много по-различно, но ние пак ще имаме физическа форма, когато преминем в 4-то измерение.

– А 3-то измерение най-ниското ли е, или има и други по-долни?

– Царството на животните и насекомите, системите от планети могат да бъдат разгледани като по-ниски. За да бъда напълно честен с теб, не мога точно да определя, защото не съм и питал. Цялото ми внимание беше върху това къде сме ние във всичко това и накъде трябва да вървим.

– Каква е основната разлика между 3-то и 4-то измерение?

– Истинската разлика е в съзнанието.

В 4-то измерение можеш моментално да създаваш това, за което мислиш.

Каквито и да са мислите ти, те се проявяват почти моментално. Така че и отговорността, свързана с това, е голяма.

Също така, в 4-то измерение ние ще имаме групово съзнание и всички ще владеем телепатия. С други думи, всеки ще може да чете мислите на другите, което означава, че всеки трябва да бъде истински открит. Не можеш да имаш скрити помисли и цели, защото всеки ще може да вижда през теб.

Също така, в 4-то измерение всички ще имаме ясновидски способности.

Ще можем да виждаме енергийни полета, форми на живот.

Което означава, че ако криеш нещо, то ще бъде видяно моментално.

Андромеданците казаха също, че когато минем в 4-то измерение,

съдебните ни системи ще се променят.

Те съществуват чак до пето измерение, където в голяма степен ще усещаме дуалността във всекидневния ни живот. Ще имаме съдии и съдебни заседатели, които ще бъдат ясновидци. Те ще четат енергийните полета и ще знаят кой казва истината и кой не. Всичко ще се съди на основата на това. Ще се основава на енергия, а не на думи.

В 4-то измерение, когато минеш покрай някого, или докоснеш нечия ръка,

мигновено ще знаеш всичко за него. Така че, няма да има никакви скрити помисли. Всеки ще трябва да бъде истински.

Ако някой избере да има или да продължи със скритите си цели, ще му се даде пространство за това. Но хората ще знаят с кого си имат работа мигновено.

– При тях има ли икономика?

– Не.

– Чувал съм някои хора да описват други извънземни цивилизации с духовна икономика, където на количеството духовна енергия, която човек влага в нещо, се дава стойност. Казвали са ти нещо подобно за това как тяхната социална структура работи?

– Знам някои неща за това. На всеки човек се дава точно това, от което се нуждае, за да се развие.

Относно Андромеданската култура, техните деца ходят на училище.

Андромеданците преминават през същия процес на раждане като нашия.

Става дума за тези представители, които са физически. Те

ходят на училище от 120 до 150 години.

Научават ги на всички по-важни науки и изкуства. Образованието им е еквивалентно на докторантура или магистратура, т.е. завършилите стават майстори, във всички науки и изкуства. Чак на това ниво, когато завършат цялото това образование, те избират с какво искат да се занимават, в каква насока да се развиват. И могат да променят решението си по всяко време.

Целта е еволюцията на духа и живота.

Дава им се всичко, от което се нуждаят, за да се справят с това.

Не съм запознат при тях да има престъпност или каквото и да било подобно. Цялото им внимание е насочено към образование, а не развлечение. Ако нещо не е образователно,

от това, което аз видях от тях, то просто няма да ги заинтригува. Те притежават вътрешна нужда непрекъснато да се развиват на образователно и духовно ниво. И от каквото и да се нуждаят, то е винаги на тяхно разположение.

Не съм виждал да плащат за нещо. При тях не съществува парична система.

– Важни ли са за тях музиката и изкуството така, както за нас?

– Да, точно така. Но те ги възприемат по много различен начин.

Изкуството за тях е сътворението –

неща, които се създават чрез мисъл. Чрез връзка с „Източника“ (извора, началото). Това, което те наричат „Източника“, Плеядианците го наричат сътворение – това, което ние наричаме Бог. Нещата, които се сътворяват просто чрез мисъл Андромеданците определят като изкуство.

При тях има широко ползване на холографски технологии. Тяхната музика е тази на вселената. Музиката, звуците, които определени планети създават докато обикалят около своето слънце. Която различните слънчеви системи създават докато обикалят.

Звуците и енергията, които създават. Това е тяхната музика. Събират различните звуци и енергия. На различни съзвездия, слънчеви системи, така получават музика. По различен начин от нас, не могат създават от нищо нещо.

– А как описват всекидневния си живот? Има ли нощ и ден при тях? Какво представлява животът им?

– Знам това, че при тях няма график, планиране на всичко. Ще ви дам пример с това какво виждах на един от техните кораби.

Те не се нуждаят от много сън, просто защото са в идеално здравословно състояние. Тези същества, тяхната физическа форма, те са просто изключително здрави. Те са винаги във връзка един с друг.

При тях няма ден и нощ.

Не се нуждаят от това. Макар, че съм сигурен, че при други раси го има, при Андромеданците го няма. Те постоянно се развиват, опитват се да трупат все повече и повече опит през цялото време. Те са щастливи хора. Не изпитват такива крайности в чувствата, каквито ние имаме тук. Всъщност, казвали са ми, че на практика

само няколко раси в цялата вселена изпитват такива крайности в емоциите като нас.

Те просто са винаги в прекрасна, позитивна обстановка. Те не са цивилизация, която би съдила, критикувала някого заради нещо. Приемат нещата такива, каквито са. С изключение на случаите, когато нещо застрашава начина им на живот или същността им. Или когато други цивилизации са застрашени от същото нещо.

– Алекс, ти каза, че те все още се развиват духовно. В каква насока искат да се развиват? Какви духовни цели имат?

– Предполагам просто да бъдат най-доброто, на което са способни. Да бъдат в синхрон с вселената през цялото време.

Вселената има 11 измерения. На всяко от тези нива, измерения, човек променя физическата си форма.

Тяхната цел като раса е да минат от измеренията, в които пребивават и съществуват –

това са 3-то 4-то и 5-то измерение, да минат към 6-то, 7-мо и 8-мо. От там към 9-то и 10-то. И накрая – в 11-то. И сега новото измерение, което се формира: 12-то. Целта е да се продължи развитието, еволюцията.

Никой не знае каква е крайната цел. Защото

съществата, с които Андромеданците поддържат връзка, са в 9-то 10-то и 11-то измерение

и продължават да се развиват. И сега се прибавя 12-то измерение към вселената ни. Това ги дърпа, привлича да достигнат и преживеят това ново измерение. Така че никой не знае каква е крайната духовна цел. Те самите още търсят за следи от висша сила, за това какво е Бог. Те знаят, че съществува, но никой не знае какво е в действителност.

Затова го наричат Източника, Сътворението.

Това са просто сили, енергия навсякъде. Нашето възприятие за Сътворението се основава на това как възприемаме себе си и какви са вярванията ни, системата ни от вярвания.

И така, ние използваме енергията за да сътворяваме.

– Спомена, че поддържат връзка със същества от 9-то, 10-то и 11-то измерение? Можеш ли да опишеш как те ги възприемат и какви биха били за нас?

– Те са истинско чисто съзнание. За това какъв е ежедневният им живот, нямам никаква представа.

– Описвали ли са ти каквито и да е детайли за тях?

– Те са просто светлина. Просто светлина.

– Просто светлина?

– Това е всичко, което знам за тях.

– Добре, а какви способности имат Андромеданците, които надхвърлят тези на земните хора? Спомена за телепатия.

– Това е доста интересен въпрос, но не ми харесва начина, по който го задаваш.

Способностите, които те имат, са скрити, заложени във всеки. Те просто не са живели в прецакано общество како нашето. Те всички са телепати, ясновидци.

Те всички са лечители, защото са научени на всички науки.

Те са едно цяло.

Предполагам, че единственият начин да ги опиша е този – те са едно цяло.

Всеки знае миналото на душите на всички останали. Знаят какви са миналите им прераждания. Всеки един от тях, като душа, знае своите цели и е наясно с тях всеки път, когато се инкарнира. Така че знаят какво правят. Виждат промяната и подобренията в себе си живот след живот.

Ако ние не сме били прецакани по този начин, щяхме да имаме същите способности като тях, щяхме най-вероятно да сме на тяхно място. Но ние сме били манипулирани по изумителен начин през последните 57 000 години. Толкова интензивно и ежедневно. Нашата манипулация в действителност е започнала преди около 14 000 години, когато групата от Орион е започнала да манипулира ДНК-структурата ни.

Така че те не са по-добри от нас, не са. Ние просто сме различни. Малко зад тях сме заради всички тези манипулации.

Изводът тук е: ние всички сме души. Всеки един от нас съдържа дух. Този дух е част от всичко. И този дух се опитва да бъде разпознат във всеки един от нас. Но не успява заради материализма и системите от вярвания, свързани с нас като хора, физическия ни живот, истинските ценности на нашата същност, на нашето съществуване. За това какви сме в действителност, всичко това скрито от нас. От духовните ни учения, религии. От религиите и убеждението ни, че сме нещо, което не сме: че сме просто физически тела, че сме животински форми. Ние не сме. Всеки един от нас е дух. Нашият дух вдъхва живот на тези физически форми. Точка по въпроса.

– Алекс, какво представлява Андромедианският съвет?

– Той представлява политически орган, който в момента представлява 130 различни раси, култури и планетарни системи. Включва около 200 системи и раси. Развиващи се раси, които могат да бъдат част от този съвет, но не всички са. Сравнено със Земята, напомня донякъде на Обединените нации. С изключението, че няма политически цели.

Андромеданският съвет, като структура и организация, има една-единствена цел –  да подпомага развитието на всички форми на живот в галактиката. Това е целта им. Да дадат възможност на живота да се развива без външни манипулации.

Очевидно не е такава ситуацията на Земята. И ние не сме единствените: това се случва на 22 други планети в галактиката. Но другите планети не са затънали в калта така, както нас, поне не до такава степен. И те проявяват голяма загриженост към проблема, защото ние просто не се движим в посоката, в която би трябвало да се движим. Има елементи, които определено ни дърпат назад. И Земята се е превърнала в цената на тази борба, но не само тя, а и самите ние.

– Значи общо взето целта е да се възвиши духовността на всички форми на живот по техен си специфичен начин?

– Еволюционен начин, правилно. Те се развиват в зависимост от степента на тяхното съзнание.

– А как и защо е бил създаден Андромеданският съвет?

– Не знам. Знам само, че е формиран малко след войните в Орион, било е огромна война продължила 600 000 години в нашата галактика, и е била предимно между хората, човешката раса, от която има най-различни видове, стотици хиляди, и тези от рептилските раси (влечугоподобните), които съществуват съвместно във вселената.

Между другото, не е имало победител. Очевидно и на двете страни им е омръзнало да се избиват и просто са спрели и е формирано неофициално примирие.

Знам, че тези от Орион, където има доста голяма група раси, си имат собствена политическа група, наречена Групата на Орион.

И хората, и други форми на живот са формирали Андромеданския съвет. Има и други, галактики, където хора се събират и решават какви действия да предприемат, или просто комуникират помежду си. Осъществяват търговия, бартер, обменят знание, мъдрост, същности, така че всичко да се развива заедно и да работи в среда на любов.

Следва…

Интервюто е направено от Рик Клийф през октомври 1994 г.

Източник: youtube.com