КЪРДЖАЛИЙСКИЯТ ФЕНОМЕН ИНЖ. ПЕТЪР АБАДЖИЕВ-ПЕТИМ: ЗА ДА СЕ НОВОРОДИМ, ТРЯБВА ДА СЕ ДОВЕРИМ НА СВОЯ ЛИЧЕН ВОДИТЕЛ

инж. Петър Абаджиев – Петим

Лияна Фероли

С това усещане премина представянето на новата книга на кърджалийския феномен инж. Петър Абаджиев – Петим „Нова духовна информация…”, защото всеки участник в него сам сътвори своето очакване и своята представа за духовно прикосновение.

Едва ли друг път съм присъствала на по-разностранно приемане на показваното от някой. Но, когато до теб идва информация, която не си срещал, дори не си подозирал, че съществува, не можеш да реагираш адекватно на поднесеното. Но тези, които имаха уши да я чуят и очи, да я възприемат, се почувстваха добре, заредени, успокоени, обезболени, за разлика от другите, неприемащите и бързо отричащите необичайното.

Новата книга на Петим е непомерна за мнозинството, защото идва като диктовка от най-високите Божествени планове на реалността чрез неговия духовен учител Дивитин Тистевол, който е от седмо ниво на Горната триада на втория клас Висшеразумни наставници. Те се учат директно от Бог и имат познание за Него 77 %. Първият клас наставници пък обитавали глобусната йерархия на Земята –

планетата ни е обвита от 7 невидими глобуса с много поднива, където обитават стотици милиони духовни учители,

обяснява Петим.

В книгата е закодирана трансформацията на физическата реалност и на съвременния човек, има Съ-знание, т.е. съзнателно знание за всичко, за претворяване на духовните закони в ежедневието, осъзнаване за цялостност и единение с хората, природата и всичко, което е. Тя разкрива трансформацията на света около нас във всички сфери и аспекти. Стига да знаем накъде сме се запътили така забързано – за никъде или към сътворчество с безкрайните цикли на времето и на живота. Стига да можем да разпознаваме знаците и насоките, които разумната вселена ни изпраща във всеки един момент. А с такава съзнателност ще имаме и повече възможности да реагираме творчески, да събудим твореца в нас, да позволим на новото да навлезе в нашия вътрешен свят, да изразяваме себе си, да преодоляваме страховете, болките, блокажите…

Това е то изкуството на транссърфинга на реалността – в него всичко е творчество,

всичко старо е в нови премени, защото новото „вино” не може да се държи в стари „мехове”. Дори и науката се оказва изкуство, както отдавна предрече Николай Рьорих. Само такова творческо въплъщение на реалността може да се запечата в човешкия мозък като нещо безспорно убедително. Само такова ново знание вече няма да е сбор от условно подбрани факти, а един тържествен синтез и една приемственост между градивните компоненти от миналото, настоящето и бъдещето. Това е да се новородиш, да се преродиш, да преминеш през иначе условните време, пространство, материя. И да попаднеш в безпределната Енергия-Съзнание на Бога, която изпълва всяко кътче, всеки микрон и в която има такова огромно знание, каквото сега човек не може дори да си представи.

А как ли? Като се оставим, по думите на Петим, да бъдем водени от своя Водител, като се доверим на своя личен ангел, който обитава в нашата втора Ментална Душа /докато в първата Ментална Душа е личната ни карма, съдба/, и който се помещава в мозъка ни, като е само седем пъти по-голям от един атом. Защото Менталната Душа /Първа и Втора/ е най-изумителното Божие творение. Тя е

Божествената искра в нас, обвита в 7 глобуса, в която Бог е кодирал Своята карма, Своята програма, неизвестни никому другиму.

Духът на Менталната Душа пази Божията искра, която е заключена като в клетка, по която има много кармични петна, с които трябва да се справим. Но без тревога и безпокойство, защото имаме достатъчно време да преминем през безкрайна карма на еволюция, само

в нашата човешка цивилизация имаме на разположение 120 000 превъплъщения,

а оттам нататък следват още по-големи цикли.

Инж. Петър Абаджиев – Петим страдал от редица удари на съдбата, преди да се появи духовната му дарба. Когато е на 53 години получава енерголечителска дарба от най-високия клас. На 7 април 1997 г.

в продължение на 4,5 часа ръката му изписва неизвестна никому досега писменост, а след 41-я ден и нейния превод.

Това е универсалният космически език Сенс-Ар, който съдържал над 11 млн. символи. На тази азбука на Духа творели всички древни цивилизации, като най-древните съществували от 7 до 49 млрд. години. Някои от символите в тази азбука присъстват и на нашата розета от Плиска.