ЛАУРА: САТУРН Е ЛЮЛКАТА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО

Лаура: Живели ли сме ние някога като хора на Сатурн, Юпитер, Йо или Европа/бел.ред.: има се предвид спътникът Европа, който е четвъртият по големина естествен спътник на Юпитер и най-малкият от четирите галилееви луни/?

Висшият Аз: Да, разбира се, но не под физическа 3D форма, имайте предвид. Въпреки че условията на газовия гигант са по-„приятелски“ към органичния живот.

Нашият любим дом е бил Сатурн за много хилядолетия,

именно там е родена по-голямата част от нашия вид, или по-скоро зачената, скъпа моя. Човешката форма е създадена от нашите праотци, които са обитавали Сатурн. Нашите създатели са осъзнавали, че има добър шанс за населяване на твърди планети с по-плътни форми на живот.

Много други видове са взели участие в този проект, тъй като той се е разглеждал като необходимост да се слезе в по-висока плътност за много видове, които да се учат и да разширяват съзнанието си там.

Юпитер и Сатурн са все още обитавана главно от нетелесни същества.

Те са се адаптирали към тази среда и тя не представлява никаква заплаха за тях в сегашния им вид. Има няколко органични форми на живот и същества на тези планети, но те не живеят на повърхността. Ядрото на тези планети е направено от много твърди и силни вещества, както и от по-плътни газове. Има мехурчета или сфери, където животът процъфтява буквално. Те са лесно достъпни през тунелите и проходите на полюсите като право на достъп направо в сърцето на планетите.

Има много органични същества, живеещи в мехурчета с живот, тъй като те имат атмосфера и изкуствено регулируема гравитация. Има много растения, както и езера и вода. Корабите, прекосяващи тези атмосфери, не са много, като по-голямата част използват проходите в полярните региони, за да получат достъп до тези градове.

По отношение на Йо и Европа:

Йо в момента не се използва. Европа е наистина най-използваната база в слънчевата система, тъй като тя се използва от много видове, като временна база.

Има няколко добронамерени водни видове на Европа, въпреки че те ползват космически кораби, за да се движат из тази луна. Има и няколко подземни бази там, които се използват за тактически операции. Това не е романтична или приятелска среда, а е по-скоро работна луна, почти като собствената Луна на Земята.

Много скоро, земните хора ще трябва да разберат, че животът процъфтява в пространството: много видове, много хора, много измерения, много форми на живот, органични или не, и всички те са в различни измерения.

Преминаването през пространството и времето, пространствените коридори, проходи и тунели скоро ще стане общодостъпно – това ще бъде нова технология, която хората ще приемат и разбират. Много от вас ще искат да посетят Сатурн, който всъщност е люлката на човечеството. Вие ще вземете участие в много галактически мисии, ще узнаете истинската си история и ще видите света такъв, какъвто е наистина.

Канал: Многоизмерен Океан

Източник: multidimensionalocean.wordpress.com

Превод: А. Димитрова