ЛЕСЕН „ЗАХАРЕН” РИТУАЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 3 ЖЕЛАНИЯ

Вземете 3 свещи – зелена, червена и бяла. Поставете ги в плосък съд и посипете около тях тънък слой захар, така че да покрие дъното на съда.

Сложете съда със свещите на най-високото място в дома ви. Запалете свещите и се обърнете към тримата ангели-хранители – Свети Рафаил, Свети Михаил и Свети Габриел – с молба да изпълнят вашите три желания. Текстът на молбата измислете сами, като имате предвид, че първото желание трябва да е свързано с пари или бизнес, второто – с любов, а третото може да бъде каквото поискате. Оставете свещите да изгорят напълно.