ЛЕЧЕБНИЯТ КОД НА Д-Р ЛОЙД И Д-Р ДЖОНСЪН

Алекс Лойд е доктор по натуропатия и психология.

Д-р Бен Джонсън е лекар по професия, специалист по комплементарна и алтернативна медицина.

Според физиката неутрализирането на вълна с една честота се постига при интерференция с вълна с „обърната“ фаза. За да работи даден Лечебен код, нещо трябва да открие свързаните с проблема несъзнателни спомени, да определи деструктивните вибрационни честоти и да създаде вибрации с други честоти, с които да ги неутрализира. Точно така и става!

Методът не само работи, но постига успешни резултати в 100 процента от случаите. На една конференция в Мексико всичките 142-ма участници, които изпълниха Лечебен код за спомен, свързан с най-сериозния проблем в живота си, постигнаха пълно нулиране на негативната сила на този спомен.

Каква е тази удивителна лечебна енергия?

Точно както всички цветове се съдържат в чисто бялата светлина, така и ние вярваме, че всички добродетели – смелост, истина, вярност, радост, покой, търпение и пр., се съдържат в чистата любов.

Всъщност вярваме, че енергията на чистата любов може да изцели всичко и че това е единствената сила, която може да го направи.

Вибрационната честота на любовта е върховният източник на изцеление.

Лечебните кодове не само работят, но и ефектът от тях е траен. Както вече споменахме, тестовете за вариабилност на сърдечната честота показват, че хората запазват баланса си дълго след изпълняването на Кода. При сравняване със системи, използващи енергийната система на чакрите и меридианите (акупунктурните точки), тестовете ВСЧ/вариабилност на сърдечната честота/ показват, че и при двата подхода се постига незабавно балансиране на автономната нервна система (в около 7 от всеки 10 опита с меридиани и около 8 от всеки 10 опита с Лечебните кодове). Но 24 часа по-късно баланса си са запазили едва двама от десет души при лечение чрез меридианите и над 7 от тези, лекувани с Лечебните кодове. Казват, че такива резултати са безпрецедентни.

Въз основа на опита и изследванията си ние вярваме, че Лечебният код лекува точно тези деструктивни енергийни модели. И не само! Кодовете работят, без да е необходимо да осъзнаваме деструктивните образи, вярвания, мисли и чувства, които искаме да излекуваме.

Лечебният код, който работи изключително върху картините на деструктивните спомени в сърцето, може да лекува стреса и погрешните вярвания, които са действителната причина за физическите и нефизическите проблеми в живота ни.

Може все още да не сме в състояние да го обясним напълно, но вярваме, че познаваме природата на тази наглед чудодейна лечебна енергия, до която достигаме с помощта на Лечебния код.

Как да изпълнявате Лечебния код?

Използвайте четирите позиции, показани по-долу, в същата последователност и насочете отпуснатите си пръсти към лечебните центрове на разстояние от 5 до 7 сантиметра от тялото. Представете си, че връхчетата на пръстите ви са малки фенерчета, насочени към една точка. Няма значение дали пръстите ви са прави, или присвити – дръжте ги, както ви е най-удобно, важното е само да са насочени към областта около лечебния център.

Ефектът е неколкократно по-голям, ако държите пръстите си на разстояние 5-7 сантиметра от повърхността на тялото, отколкото ако докосвате лечебните центрове. Така създавате енергийно поле над входа на съответния лечебен център, което позволява на тялото автоматично да произведе точния позитивен/негативен енергиен модел, необходим за изцелението. Причината за тази повишена ефективност прозрях по време на семинар в Оклахома. Един господин сподели с мен, че това изискване му се струва напълно логично: работи като свещта в автомобила. Аз не съм механик, но той обясни, че свещта действа на принципа на волтовата дъга, тоест между електродите прескача запалителна искра, която изобщо не докосва метала. Ако разстоянието между електродите не е достатъчно, свещта не работи, както трябва. Същото е и при Лечебния код. Когато държите пръстите си на определено разстояние от тялото, създавате необходимия поляритет във всяка една секунда, за да осигурите максимална енергия.

Четирите лечебни центъра

• Адамова ябълка: Непосредствено над адамовата ябълка.

• Слепоочия: От двете страни на главата, на около 1 сантиметър над слепоочието и един сантиметър в посока на тила.

• Мост: Между горния край на носа и точката, в която биха се пресекли линиите на веждите.

• Челюст: От двете страни на главата, в краищата на долната челюст.

За всеки от тези четири центъра има нормална и отпусната позиция на ръката, с изключение на Адамовата ябълка, където нормална позиция е отпуснатата. Целта на тази позиция е да се чувствате колкото е възможно по-удобно, докато изпълнявате процедурата. Както вече споменахме, при нормална позиция пръстите се държат на разстояние 5 до 7 сантиметра над мястото на лечебния център. При отпусната позиция пръстите са насочени към върха на лечебния център на 5 до 7 сантиметра под или встрани от него.

Когато използвате отпусната позиция, увеличете времето за изпълнение на Кода с няколко минути. Ако ръцете ви са твърде уморени, за да изпълнявате Кода колкото е необходимо, опитайте отпуснатите позиции, подпрете ръцете си с възглавници или опрете лакти на маса или бюро. Дори ръцете ви да се отклоняват от центъра, лечението ще бъде осъществено. Намерението ви за изцеление е много по-важно от идеалната позиция.

Добре е, преди да приложите Лечебния код, да оцените дискомфорта, който усещате, докато мислите за даден проблем, по скалата от 0 до 10 (10 означава най-силен дискомфорт). Това е най-добрият начин да измерите напредъка си, виждайки как нивото на дискомфорт спада до 0 или 1.

Изпълнявайте Кода на тихо, усамотено място, където можете да се отпуснете, без да ви разсейват или прекъсват. Ето и правилната последователност:

1. Оценете проблема според степента на безпокойството, което ви причинява, от 0 до 10.

2. Идентифицирайте чувствата и/или нездравословните вярвания, свързани с проблема.

3. Открийте спомените. Помислете дали в живота ви е имало друг случай, когато сте се чувствали по същия начин, дори обстоятелствата да са били различни. Търсете същото чувство. Не се ровете прекалено много, просто се запитайте дали и друг път сте се чувствали така, както сега. Повтарям, търсим сходство в усещането, не в обстоятелствата. Ако ви притеснява предстоящо медицинско изследване, се запитайте дали и друг път сте изпитвали същата тревожност в миналото, например в детството, а не дали са ви правили същите изследвания, фокусирайте се върху най-ранния спомен, който изплува, за да изцелите първо него.

4. Оценете този спомен по скалата от 0 до 10. Възможно е да има и други. Потърсете най-силния или най-ранния и работете първо върху него. Ако нещо ни притеснява, то е именно защото е свързано с неизцелен спомен. Често, когато изцелите най-ранния или най-силния спомен, всички други спомени, свързани с него, автоматично се изцеляват.

5. Кажете молитва за изцеление, като посочите всички проблеми, които сте открили (например „спомена ми от четиригодишна възраст, страховете ми, главоболието ми“).

Моля се всички известни и неизвестни негативни образи, нездравословни вярвания, деструктивни спомени на клетъчно ниво и физически проблеми, свързани с … (назовете вашия проблем), да бъдат открити, отворени и изцелени, а аз да се изпълня с Божията светлина, живот и любов. Моля се ефективността на това лечение да се увеличи стократно и повече (последното казва на тялото, че изцелението трябва да бъде приоритет).

6.Изпълнете Лечебния код, като се задържате във всяка позиция около 30 секунди и повтаряте Твърдението за фокусиране върху истината, което се противопоставя на всяко нездравословно убеждение или друго твърдение, насочено към вашия проблем. Докато изпълнявате Лечебния код, не се фокусирайте върху негативното, а върху позитивното. Задължително преминете през четирите центъра (обикновено са няколко серии от позиции). Изпълнявайте Кода поне 6 минути. Винаги можете да увеличите малко времето, особено ако сте оценили проблема си над 5 или 6. Препоръчваме шестте минути като минимум.

Първа позиция: Мост.

Между горния край на носа и точката, в която биха се пресекли линиите на веждите.

Втора позиция: Адамова ябълка.

Непосредствено над адамовата ябълка.

Трета позиция: Челюст.

От двете страни на главата, в краищата на долната челюст.

Четвърта позиция: Слепоочия.

От двете страни на главата, на около сантиметър над слепоочието и сантиметър в посо­ка на тила.

7. След като изпълните Кода, отново оценете проблема си. Когато оцените най-ранния/най-силния спомен с 0 или 1, преминете към следващия спомен или проблем, който ви тревожи.

Из книгата на д-р Бен Джонсън и д-р Алекс Лойд „Лечебният код”, изд. къща Хермес