Лиза Рене: Призиви за изграждане на Домовете на Христовия Дух

Lisa Renee za br. 9_1

Продължение
Разделителни стени + Домове на егото = Царство на хищника
Започвайки да разбира колко дълбоко е белязано човечеството от болезненото его, човек установява, че се наблюдава ясен модел. Хищническите сили умишлено създават скрити споразумения по взаимно съгласие, посредством манипулиране и злоупотреба с Универсалния закон за структурата.
Те започват да упражняват господство на ужас и болка върху човешките същества от възможно най-ранната им възраст, за да се запишат в тях болезнени и травмиращи спомени, които фрагментират ума и духа.
Когато човешките същества се превъплътят с изтрита съзнателна памет, те пренасят тази болка и товар от живот в живот. Акумулираната в продължение на много животи болка изгражда още повече разделителни стени, които умишлено се поддържат, чрез софтуера Жертва/Насилник – една самоналожена програма за поробване на хората. Благодарение на дълбокото усещане за недостойност и отсъствие на любов към самия себе си, отхвърлянето на Бога и разпъването на кръст на вътрешния дух се поддържат лесно. Това води до онези его-поведения за справяне с откъснатостта от Бога, които наблюдаваме в седемте Дома на егото. Изграждайки тези Домове на егото, вследствие на невежество, ние позволяваме на съответстващите им демонични духове да се заселят в умовете и телата ни. Тези демонични духове усилват мощта на Домовете на егото в човешкото поведение, които канят хищническите сили да използват или обладават на воля ума и тялото. Именно в това се състои умственото и духовно поробване на човека от хищническите (тъмни) сили.
Архонтската Заблуда има за цел да създава скрити вътрешни енергийни структури и вибрационно съответстващи им външни структури, които позволяват на хищниците „свободен за всички достъп“ на планетата Земя. Ако човешките същества започнат да осъзнават силата, съдържаща се в това да контролират собствените си умове, и вследствие на това започнат да променят вътрешната си структура, външните структури, изградени върху Домовете на егото, ще се срутят. Поради тази причина висшето знание се укрива и забранява, или към хората, които учат другите как да станат свободни, се насочва програма за тормоз. Така стигаме до темата за измамите и манипулациите, упражнявани върху хората около нас, които могат да бъдат използвани като тъмни портали от хищническите сили.
Его поведения + Царство на хищника = Тъмен портал
По време на този заключителен цикъл залозите са високи и
нараства броят на хората, използвани като тъмни портали за царството на хищника.
Когато ставаме свидетели на този сценарий, най-добре е да оставаме напълно неутрални, но същевременно трябва да се научим как да различаваме и разпознаваме какво е онова, което наблюдаваме. Хищническите сили са това, което са. Ние наблюдаваме как хищническите сили използват хората чрез слабостите на тяхното его и чрез тяхната болка. Наблюдавайте това без осъждане, като състрадателен свидетел, когато това е налице у хората или в динамиката на взаимоотношенията. Най-важното, обаче, е човек да не позволява на хищническите сили да покварят ума и тялото му чрез поддаване на негативни его-поведения, като изброените в седемте Дома на егото.
Повечето хора не осъзнават, че хищникът ще се разкрие агресивно на своята полярна противоположност – жертвата.
Хищникът има предсказуеми инстинкти и ще се опита да надвие човека,
който е духовно обезсилен, особено в резултат на различни форми на насилие. Ако сте предприели духовна програма за изграждането на вътрешна и външна сила срещу минало физическо, умствено или емоционално насилие, би било мъдро от ваша страна да страните от всякакви форми на насилническо или рисковано поведение. Когато се учим да се доверяваме и да изграждаме своята вътрешна духовна светлина, за да подсилим съществото си, трябва да сме фокусирани върху живеенето по Христовите принципи и върху изграждането на любов към себе си. Това означава да се научим да защитаваме по-добре личните си граници, да разпознаваме егото, да прекъснем насилническите връзки и да се научим как да казваме „не“ на другите хора.
Когато човек използва Домовете на егото, за да възприема реалността и да съди за събитията, този човек не може да има точна преценка за истинското състояние на нещата. Важно е да разберете, че това важи както за подвластните на егото си човешки същества, въплътени на Земята, така и за хората в отвъдното, а и за много видове същества от други измерения.
Много същества от други измерения, канализиращи съобщения чрез човешки същества тук на Земята, също имат неразрешени проблеми с егото и осъдителното възприятие.

Разделителните стени в болковото тяло, които водят до его-поведения, блокират способността за енергийно и духовно разграничаване и различаване, създавайки по този начин самозаблуди. Когато човек възприема реалността през призмата на егото, възприятието за обстоятелствата се отразява обратно към него под формата на себе-проекция. Това означава, че човекът проектира навън своята его-преценка за обстоятелствата, която винаги се отразява обратно към него под формата на заблуда или илюзия. Егото има много слаб достъп до истината.
В по-напредналите случаи на разделителни стени, изграждащи Домовете на егото, демоничният дух показва себе си по време на активирането на тази мисъл-форма в несъзнаващия човек.
Когато човек постоянно демонстрира негативно его, духът на изражението на неговата мисъл-форма ще се прояви. Много от нас са виждали съществата на похотта, пристрастеността, алчността, страха и болката, закрепени за енергийното поле на даден човек. Ние научаваме, че те живеят във вътрешните структури на егото в този човек. В повечето случаи човекът не осъзнава, че умът и тялото му биват използвани от демоничен дух.
Когато демонът или хищникът се проявява, човекът, който бива използван като тъмен портал, изживява загуба на моменти от кратковременната си памет и на осъзнатостта си за настоящия момент.
Ето защо много убийци не си спомнят акта на самото убийство, а имат съзнателни спомени едва за времето след извършването на убийството. Техният ум и тяло са били завладени с цел извършване на хищническия акт.
Задавали ли сте си някога въпроса защо двама или повече души възприемат по толкова различен начин събитията, на които са били свидетели едновременно? Това до голяма степен се дължи на призмата на егото, която замъглява индивидуалното възприятие на действителните събития. Това важи в особена степен при разногласията, възникващи между дадени хора по повод на лични или професионални конфликти, в основата на които стои осъдително мислене. Да се разчита на призмата на егото и на непреодоляната болка води до изкривяване на възприятието, което след това бива проектирано върху обстоятелствата. Ето защо, за да достигнем до мирни решения и хармония във взаимоотношенията си, е важно да комуникираме открито и без осъжданията от страна на егото.
Не бива да подценяваме важността на това да се изчистят разделителните стени и Домовете на егото, тъй като това е ключът, който отключва пътя към духовното развитие и свободата. Духовното развитие представлява изграждане на връзка със самия себе си и изграждане на връзка с Бога. Необходимо е време, енергия и отдаденост, за да изгради човек тези две най-важни в живота му връзки. Ежедневното медитиране и успокояване на ума, придружено от отправяне на въпроси към самия себе си и към Бог, постепенно ще донесат яснота и резултати.

Lisa Renee za br. 9_2

Домовете на Христовия дух
Осъзнавайки, че има демонични духове, които живеят във вътрешните структури на егото (които причиняват вреда на ума и тялото ни), човек се мотивира да се научи как да изгражда вътрешните домове на Христовия дух. Както гласи Универсалният закон за структурата: ние можем да изградим Дома си по такъв начин, че духът, за който сме го предназначили, да може да живее в него. Именно това означава да изградим Дом за Христос и да се пречистим за Христовия дух. На Христовия дух му е нужен Дом, който да обитава, в нашия ум и тяло.
Целта на духовната защита е да се разрушат домовете на егото, да се прогонят демоничните и хищнически сили, и да се заменят с Домовете на Христос. Заявете своята власт и намерение да служите на Бога и да изградите силна връзка със своята Вътрешна Духовна Светлина и Христос. Колкото повече се фокусирате върху това и отделяте внимание на качеството на Христовия дух, толкова по-силни стават Домовете на Христос. Накъдето насочваме своята енергия и внимание, там се материализира тяхната енергийна форма. По този начин ние значително усилваме връзката си с Бог и изживяваме енергийно равновесие, което ни връща към усещанията на любов към себе си, покой и щастие.
Ето какво включват Домовете на Христос:
1. Чистота
2. Щедрост
3. Търпение
4. Доброта
5. Дисциплина/Съхраняване
6. Усърдност
7. Смиреност
Можете да изградите Христовите домове със следните призиви:
Разрушавам Дома на пристрастеността/похотта: Прогонвам Духа на пристрастеността и похотта. Призовавам Духа на чистотата. Моля Бог да ми помогне в изграждането на Дома на чистотата и живея със сексуална етика в ума и тялото си, в синхрон с Христовия дух.
Разрушавам Дома на гнева/яростта: Прогонвам Духа на гнева и яростта. Призовавам Духа на търпението. Моля Бог да ми помогне в изграждането на Дома на търпението в ума и тялото ми, в синхрон с Христовия дух.
Разрушавам Дома на алчността/скъперничеството: Прогонвам Духа на алчността и скъперничеството. Призовавам Духа на щедростта. Моля Бог да ми помогне в изграждането на Дома на щедростта в ума и тялото ми, в синхрон с Христовия дух.
Разрушавам Дома на завистта/ревността: Прогонвам духа на завистта и ревността. Призовавам Духа на добротата. Моля Бог да ми помогне в изграждането на Дома на добротата в ума и тялото ми, в синхрон с Христовия дух.
Разрушавам Дома на лакомията/прахосничеството: Прогонвам Духа на лакомията и прахосничеството. Призовавам Духа на дисциплината и съхраняването. Моля Бог да ми помогне в изграждането на дома на дисциплината и съхраняването в ума и тялото ми, в синхрон с Христовия дух.
Разрушавам Дома на мързела/обезсърчението: Прогонвам Духа на мързела и обезсърчението. Призовете Духа на усърдността. Моля Бог да ми помогне в изграждането на Дома на усърдността в ума и тялото ми, в синхрон с Христовия дух.
Разрушавам Дома на гордостта/самомнението: Прогонвам Духа на гордостта и самомнението. Призовавам Духа на смиреността. Моля Бог да ми помогне в изграждането на дома на смиреността в ума и тялото ми, в синхрон с Христовия дух.
Нека познаем силата, защитата и покоя на Бога, тук на Земята! Бъдете състрадателни към самите себе си и един към друг!
Източник: energeticsynthesis.com/със съкращения/
Превод: Анна Димитрова