Лиза Рене: Трите слоя на его-ума – папка за спомени, разделящи стени и домове на егото

Lisa Renee_3sloya na ego-uma

Лиза Рене е била пробудена за Кундалини преди няколко години, за да възприеме многоизмерните реалности и да комуникира със Силите на Светлината. Ръководена от Духовната Йерархия, Лиза е бил обучена в науката за Възнесението, неговата динамика и слоевете от енергийни полета. Това разбиране на духовните „технологии” е дело на нейния личен опит за съзнателна еволюция и превръщането й в духовен водач и многоизмерен енергиен лечител в периода на Възнесението на нашата планета. Тя е галактически пратеник на Пазителите и говорител за прехода на човечеството. Заедно с Пазителите, нейната мисия е да подкрепя човечеството чрез своята еволюция с образование, информираност и чрез обсъждане на въздействието на енергийните изменения върху планетата, човешките същества и човешкото съзнание. Тя е духовен наставник, писател, квантов терапевт и етерен хирург/работи на етерно ниво/. Живее и практикува в Санта Моника. Можете да се свържете с нея на имейл [email protected]

За да разберете вътрешната структура на егото, която наричаме още „Домове на егото“, е нужно да осъзнаете, че съществуват три основни слоя. Трите слоя на ума работят съвместно, за да обслужват функциите на егото във всички човешки същества. Всеки енергиен слой има отделни функции, но въпреки това всичките три слоя са взаимосвързани и непосредствено си въздействат. Изучаването на слоевете във вътрешната структура на егото ни помага да разберем защо е нужно да си изясним какво точно представлява егото и как то действа в нас. Когато сме наясно как егото действа в ума ни, ние сме по-добре подготвени да излекуваме енергийния си дисбаланс.
Несъзнателният ум в 1D /едноизмерен/ е папка със спомени
1. Насилие
2. Травма
3. Шок
4. Опустошение
Това е коренният слой на нашия несъзнателен ум и той функционира като твърд диск за егото. В този твърд диск се съхранява клетъчната памет от всички животи на човека. Това означава, че клетъчните спомени от миналите животи, настоящите животи и бъдещите животи могат всичките да бъдат съхранявани в този твърд диск за спомени. Когато се записват, на тези спомени не им се приписва стойност, независимо че човек може да ги възприема като добри или лоши – тези многобройни спомени се съхраняват в коренния твърд диск на всяко човешко същество. Без значение дали човек е бил зародиш, бебе, между въплъщенията, или в безсъзнание, когато тялото е преживяло „насилие“, това е било записано в неговото хранилище за спомени, независимо дали човек понастоящем си спомня съзнателно за това събитие или не. Тъй като планетата ни е била превзета и индивидуалната ни памет и идентичност са били изтрити от тези трагични събития, почти всички човешки същества имат четири основни области от записи на клетъчната памет в своя несъзнателен ум в различна степен. Тези четири основни области са: Насилие, Травма, Шок, Опустошение. Някои хора усещат тези болезнени спомени, но не знаят какво ги е причинило или от къде са дошли. Други страдат от шока и напълно са потиснали тези спомени като механизъм за справяне с тях. Други съумяват успешно да изчистят тези спомени посредством практики за емоционално пречистване, като например хипноза и регресия към минали животи. Тъй като този несъзнателен ум в 1D контролира нашата автоматична нервна система и автоматичните телесни функции, травмите от неизцелените спомени в тези четири основни области предизвикват различни видове физически симптоми и заболявания. Звездните семена имат за своя земна мисия да изцелят тези спомени (и времеви линии) по разнообразни начини.
Инстинктивният ум в 2D /двуизмерен/ издига стени
1. Недостойност
2. Срам / Вина
3. Липса на доверие / Съмнение в себе си
4. Предателство / Изоставяне
5. Гняв / Ярост
6. Страх
7. Впримченост / Поробеност
Това е инстинктивният слой на егото, който за много хора си остава част от несъзнателния ум, тъй като мнозина не обръщат внимание на причините за техните инстинктивни импулси или пристрастености. Първата част от изцелението се състои в това човек да има готовност и желание да обръща внимание на импулсите си посредством системна само-осъзнатост. Вторият слой директно се влияе от първия слой в степента, в която болезнените спомени се изживяват в твърдия диск на индивида. Вторият слой може също така да бъде наречен болково тяло. То е мястото, където неотработените болезнени спомени се проявяват като инстинктивни импулси в егото на индивида. Ако съхранените в 1D спомени не са били открити и изчистени, болката от тези спомени създава „разделителни стени“ в 2D-слоя като болково тяло. Болковото тяло създава допълнителни „разделителни стени“, които се проявяват в егото като седемте първични умствени и емоционални състояния, изброени по-горе. Тези разделителни стени очертават его аз-а в индивида, и когато индивидът се идентифицира с това его състояние, той става откъснат от своя вътрешен дух. Тази откъснатост от вътрешния дух създава стена, където друга част от его идентичността може да се отцепи и да се скрие. Тази идентичност може да е била създадена когато човек е бил бебе, шестгодишно дете, тийнейджър или дори в други времеви линии. Това явление се нарича под-личности на егото, като те може да са скрити зад стените в резултат на дълбоко преживяна травма. Тези травматизирани под-личности също така съдържат фрагмент от нашата духовна енергия. Целта на сатанинското ритуално насилие е умишленото създаване на такива травматизирани под-личности, които фрагментират ума и духовното тяло, причинявайки по този начин вреда на вътрешните енергийни структури на аурата на индивида. Начинът, по който това понастоящем се извършва върху масите на планетата от страна на недоброжелателните извънземни, е посредством софтуерната програма Жертва/Насилник. Когато сме откъснати от своя вътрешен дух, ние се чувстваме откъснати от Божествения Източник. Резултатът от това е повече болка, откъснатост и болести, което подсилва стените на егото и удължава цикъла на страдание. Целта на нашия вътрешен дух е да открие и локализира тези под-личности, за да ги изцели, да ги възстанови в Деца на Бога, така че духовната светлина да може да бъде реинтегрирана и отново приведена в цялостност.
Съзнателният ум в 3D/триизмерен/ е храм на егото
1. Пристрастеност / Похот
2. Гняв / Ярост / Отмъщение
3. Алчност / Скъперничество
4. Завист / Ревност
5. Лакомия / Прахосничество
6. Мързел / Обезсърчение
7. Гордост / (+/-) Самомнение
Това е съдържащият съзнателния ум слой на егото, когото всички ние възприемаме като аз-а, или личността. Ако човек обръща внимание на съзнателните си мисли, той започва да осъзнава дали храни негативни его мисли като изброените по-горе в седемте дома на егото. Всички домове на егото се формират чрез съдене на хората и външните обстоятелства. Третият слой директно се повлиява от първия и втория слой в степента, в която болезнените спомени са създали разделителни стени и травматизирани под-личности. Ако основните области от разделителните стени не бъдат разрушени и под-личностите не бъдат направени прозрачни с цел изцеляването им, тези скрити влияния контролират и манипулират силата и мощта в Домовете на егото на дадения човек. По принцип, колкото по-слаб и страдащ е човек, толкова по-силни са неговите разделителни стени (болково тяло), които предизвикват осъжданията, изграждащи Домовете на егото. В много случаи домовете също така биват създавани като механизми за справяне с жестокостта, изживявана в 3D света. Домовете на егото представляват директно отхвърляне на Божия дух и отблъскват Христовия дух, възпрепятствайки го да обитава тялото на индивида. Ако Домовете на егото са изключително силни и човек отново и отново проиграва его поведението, това его поведение създава вътрешен „дом“, който след това привлича някакъв „дух“. Например, ако човек страда от някаква пристрастеност, произтичаща от неизцелена травма, и често проиграва пристрастенческото поведение, ще бъде изграден „Дом на пристрастеността“ като вътрешна структура на его ума. Веднъж щом този „Дом на егото“ бъде изграден вътрешно, той привлича някакъв дух – същата енергия на съзнанието, която ще съответства на вибрационното качество на вътрешния дом. Духът на пристрастеността е демоничен дух. Така че, когато човек изгради Дом на пристрастеността в своя ум и тяло, той привлича един демоничен дух, който да обитава дома му. В съответствие със законите за енергийната структура, човек е изградил вътрешен дом и по този начин е сключил енергийно споразумение някакъв демоничен дух да обитава този дом. Това е споразумението по взаимно съгласие, което несъзнаващите човешки същества сключват и с което дават разрешение на някакъв демоничен дух да обитава тялото им, след което, съгласието, което те са дали, дава на хищника властта да използва тялото им като тъмен портал.
Следва…
Източник: energeticsynthesis.com/със съкращения/
Превод: Анна Димитрова