Магически ритуали за повишение на заплатата и увеличаване на продажбите

А. Пламенова

Ритуал за повишение в службата

В неделя /желателно е да бъде до 9 часа сутринта/ по време на новолуние купете две носни кърпи от плат. Платете за тях така, че да не се налага да ви връщат ресто.

След като се приберете вкъщи, изперете носните кърпи, изсушете ги и ги намокрете хубаво със светена вода. Оставете ги за 2 – 3 часа в източната част на жилището си под икона/няма значение кой светец е изобразен/.

След това в една от кърпите завържете 7 еднакви по стойност монети и същия брой просени зърна.

По залез слънце в същия ден изнесете вързопа с монетите и зърната и го закопайте под някое дърво/каквото и да е, само да не е осика/ колкото е възможно по-далече от дома ви. Докато заровите вързопа, кажете 7 пъти следните думи:

В името на Отца, и Сина, и Светия Дух! Както в горите и дъбравите всяко живо същество от изгрев до залез се труди, както на нивите и поляните християнинът превиват кръст и се труди, така и аз се трудя, не зная почивка, не виждам отдих. Изпрати, Господи, на твоя раб/казвате името си/ небесна благодат, заслужена награда за моето старание, за да мога още повече да се трудя за Твоя слава.

Амин!

Втората кърпичка занесете на кръстопът и я оставете там с думите „Платено е!” тръгнете обратно към дома си с ляво рамо и минете по друг път, различен от този, по който сте дошли. Постарайте се в следващия един час, след като сте извършили ритуала, да не говорите с никого.

Ритуал за успешна търговия

Символ на Меркурий.

Древните гърци наричали тази планета Хермес в чест на своя бог на търговията, покровителя на пастирите и пътниците – с това име назовавали и посланика на боговете.

В Рим го наричали Меркурий. Символът на планетата представлява кадуцей, „тоягата на посланика“, с двете змии, обвити около него.

Алхимиците използвали този знак за да обозначат живака и срядата (в латинския dies Mercurii – „ден на Меркурий“).

Нарисувайте на бял лист хартия със зелен маркер символът на Меркурий. Запалете златна или зелена свещ и я поставете до символа.

Следните думи се произнасят наизуст 8 пъти в сряда вечер и всеки път, когато ви предстоят сериозни дела, свързани с търговията ви:

Заклевам ви, слуги на великия Бог – Бог на знанието в търговията и тайните науки! Съдействайте ми и ми помогнете, защитете ме в моя търговски занаят! Пазете моите стоки от завистливи очи, привличайте клиенти и ги карайте да си купуват всичко, което съм приготвил да продавам.

Всичките ми дела са успешни.

О, велики Меркурий, твоето обкръжение ми служи вярно.

Слава Тебе!

Амин.