МАГ ЕЛЕНА: КАРМИЧНИТЕ ДЪЛГОВЕ НАПОДОБЯВАТ КРАЧЕЩ ЧОВЕК

Славата на маг Елена не я променя и тя продължава да помага на хиляди хора. Впечатляващите й способности привличат както представители на политическия елит, така и обикновени хора, които искат да разберат какво им готви бъдещето.

Ето какво споделя Димитър Христов от Варна след срещата си с нея:

„Усетих силната й енергия.

Срещу мен седеше млада жена, от която нищо не можех да скрия. Сякаш беше наблюдавала целия ми живот и знаеше всичко за мен.

Сърцето ми щеше да изхвръкне. Кръвта ми напираше да изскочи от вените. Усещах в себе си сила. За пръв път от години чувствах, че съм жив. Не ходех, а летях! Това, което направи с мен за половин час, беше човек, когото не познавах.

Изведнъж разбрах, че тя не просто лекува душата, прави магии и гледа в бъдещето – тя свещенодейства!

Да, тя свещенодейства в енергийното ми тяло! Не знам как, но тя беше вътре в мен и работеше. Не мога да сравня това с нищо друго, защото ми се случваше за пръв път…

Маг Елена разместваше енергиите на астралното ми тяло така, сякаш редеше кубче Рубик. Приличаше на детска игра, но усещах, че тя е знае много добре какво точно прави.

Сега разбрах защо пред вратата й имаше толкова хора – Елена има ключ за душата на всеки. И не само това – тя приема болката на хората върху себе си.

Това крехко на пръв поглед създание притежава титанична сила.“

– Какво са кармичните задължения?

– От физическа гледна точка кармичното разплащане е хармонизиране на енергии, т.е. в резултат на човешките действия се натрупват едни енергии за сметка на други, тази разлика предизвиква протичането на ток, което се нарича кармично разплащане.

Разликите се изравняват и токът спира. Всички останали обяснения са в резултат от усилията на хората да разберат битието и да мотивират своите или чужди действия, т.е. всякакви оценки като добро и лошо, правилно и неправилно и т.н., са субективни и не отразяват действителността, а човешките понятия за тази действителност, т.е. те са опит да бъдат обяснени човешките взаимоотношения.

– Кармичните задължения са чисто и просто нарушаване на баланса на енергиите у даден човек?

– Има само едно стойностно желание и то може да бъде изразено по много начини: да се служи на Бог, да бъдеш в хармония с цялото, да бъдеш полезен на хората, да бъдеш радостен и щастлив и т.н. – всичко това не са различни неща, а едно. Ти слагаш под един знаменател както нисшите (материални) желания, така и висшите духовни стремежи. Човек може да се наслаждава на живота, само ако чрез философско осмисляне на нещата си изработи розови очила – да вижда само хубавото, а когато вижда лошото, означава, че е в енергийна дисхармония и влиза в реакция с околните хора и събития. Не е ли наивно да се сърдиш на съседа, че прави ремонт или му се е родил син и вдига шум?! Също толкова нелепи са отрицателните реакции към всички лоши постъпки на хората. Никога не забравяй, че ти също произвеждаш зло – в предишни животи си крал, лъгал, убивал и т.н. Ако само си помислиш с възмущение за шумния съсед, тази мисловна енергия се натрупва в него и после може да се излее при други случаи, с повод и без повод, върху теб или твой близък човек. Но ако успееш да мобилизираш търпението си и не се раздразниш, а му изпратиш някоя добра мисъл, той, без да разбира мотивите, ще се чувства задължен и това ще се прояви някой ден. Точно това безразличие към злото и отговарянето на злото с добро дава усещането за постоянно щастие, защото си се имунизирал против злото около теб, а същевременно удовлетворяваш главното си желание да служиш на Бога, като намаляваш дисхармонията около себе си и помагаш на хората да преодолеят натиска на ежедневието. Приемането на това единствено желание да служиш не означава, че трябва да се откажеш безвъзвратно от останалите желания, а само да осъзнаеш, че те са второстепенни и маловажни и не си струват усилията. Много е важна мярката за всичко.

Върховното блаженство (нирвана) се постига именно по този начин. Кармичните задължения не са нарушен баланс, такъв просто на този етап от развитието на човека е невъзможен. Кармичните задължения могат да се оприличат на крачещ човек – той премества центъра на тежестта си на единия крак, след това инерцията го принуждава да премести тежестта си на другия крак, иначе ще падне. И благодарение на кармичните разплащания човек крачи по своята еволюция.

ТЕЛЕФОНИ ЗА КОНТАКТ С МАГ ЕЛЕНА: 0878 481 752, 0897 435 988