МАНТРА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ФИНАНСОВОТО ПОЛОЖЕНИЕ

Автор: Дататрея Шива Баба

Звукът, който трябва да повтаряте, ако искате да подобрите финансовото си положение, е БРЗИИ.

Този звук ни е даден от един свят човек – Вишмамитра. Той е бил цар, но имало период, в който не е могъл да намери решение за финансовите проблеми на страната си. Отишъл за съвет при Вашиста, който също бил свят човек. Вашиста го посъветвал да медитира, за да открие магическата формула.Вишмамитра трябвало да медитира 1500 години, докато открие този звук БРЗИИ, с който да оправи финансовите проблеми. Тази история ми беше дадена преди 10 години. Сега е моментът да я разкрия пред хората. Защото сега навсякъде по света има проблеми. “БРЗИИ” може да разреши тези проблеми.

Можете да напишете тази дума 108 пъти, или 1008 пъти. Това е един от начините, с който да си помогнете. Друг начин е да слушате този звук. Можете и да пеете мантрата ОМ БРЗИИ НАМАХА

Това ще ви донесе чудеса.