МАНТРА НА СВЕТЛИНАТА, ПОКОЯ И БЕЗСМЪРТИЕТО „Asato Ma“

Тази мантра е ведическа молитва за трите степени на духовното развитие – отричане, знание и насищане. Саи Баба описва тези степени по следния начин:

Вие сте в Светлината!

Светлината е във вас!

Вие сте Светлината!

Пейте или слушайте тази мнатра с открито сърце, възприемайте я с душата си\ докато правите това, ще почувствате как светът около вас се изпълва със Светлина. Повтаряйте мантрата за свое благо и за благото на целия свят.

OM Асато Маа Сад Гамайа

Тамасо Маа Джиотир Гамайа

Мритьор Маа Амритам Гамайа

ОМ Шаанти Шаанти Шаантихи

В превод мантрата на Светлината, покоя и безсмъртието означава:

О, Господи!

Изведи ме от неистинното/асато/ и нереалното към Истинното и Реалното.

Изведи ме от тъмнината/тамасо/ и невежеството към Света на знанието и мъдростта.

Изведи ме от смъртта към Безсмъртието.

Мир, мир, мир за тялото, ума и душата.

Превод от руски: Анна Димитрова