Мантра за успокояване на ума, любовта и отварянето на сърцето

Туми Бхая ре Мана Tumi,

Туми Джапа ре Мана.

Ом, Шри Рам Джая Рам

Джапа ре Мана.

Когато заемеш ума си със звука и го пуснеш в сърцето си, не може да го държиш затворено за тази любов, която е навсякъде около теб.

Текстът на мантрата за успокояване на ума и за любов:

Превод:

О, ум (мана), мой скъпи приятелю,

Винаги възпявай божественото име,

Винаги повтаряй името на Бога!