МАНТРИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЪГОВИДНАТА ГЕНЕТИКА – САПФИРЕНА ПИРАМИДА ОТ СВЕТЛИНА

Дадените по-долу мантри са за трансформация на генетичните информационни модули и реликтови полета в паметта на човека.

1. Мантра за освобождение от кармична астрология

ОМ АУМ НАРЕ ХАРЕ ОМ ТАТ САТ

ОМ АГНИ ОМ АГНИ НАТХ ТАТ САТ

ОМ АГНИ ОМ АДИ НАТХ ТАТ САТ /казва се 9 пъти/

2. Мантра за възстановяване на дъговидния мозък

ОМ УРР ТАТ САТ

ОМ ТУЛА ОМ РА

ОМ ТУУЛ ТУУЛ САТ

ОМ ТУ ОМ ЕРР ЕХОС ЛООТ

ТУУМ РААМ ТУУР ЛАМ

ТООЛ СООЛ РАМ /9 пъти/

3. Мантра за формиране на поле на дъговидното кристално тяло във всяка клетка

Тази мантра е и за очистване на централния гръбначен канал/б. пр.: т. нар. Сушумна – канал на еволюцията; каналът, по който се издига Кундалини/ и преминаването по този канал на бяло-сребристата плазма на бъдещето – основата на новата дъговидна генетика. С помощта на мантрата плазмата преминава през всички канали на тънките тела, включително и през микроканалите на молекулите на ДНК.

АГНИ РАМА САТЯ САТТВА ТАРА

ХАРА АДИ ШАКТИ /9 пъти/

4. Мантра за стабилизация и закрепване на първичния поток от бяло-сребриста плазма на новата генетика

Мантрата спомага също за преминаване на новия дъговиден лъч в центъра на човешкото съзнание и в централния канал за формирането на дъговидно тяло на слънчевия човек.

ШАКТИ РАМА АГНИ ТАРА

СУРЯ НАМО САРАСВАТИ /9 пъти/

5. Мантра за формиране на индивидуален дъговиден мост и създаване на нови ДНК-молекули с 16-мерна дъговидна генетика

ВИРЯ ВАЙРА МАХА ТАНТРА

ОМ АМРИТА АГНИ САТЯ /9 пъти/

Мантрите 3, 4 и 5 са части от единния Триъгълник от Светлина, който лежи в основата на Триполярната Матрица на Новото съ-знание на Земята. Всяка мантра може да се използва и отделно, но когато се изпълняват заедно, те изграждат Единния Първичен Клъстер на Новата Дъговидна генетика. Новата генетика – това е духовната генетика. Духовната генетика е пълнота, осъзнатост, информационно и енергийно достъпни за човешкото съзнание и сърце.

Можете да пеете мантрите или да ги произнасяте бързо на глас – това е без значение.

Следващият етап на работа е всичките три мантри/3, 4 и 5/ да се казват заедно 9 пъти/б.пр.: казвате мантра 3, мантра 4 и мантра 5 една след друга; повтаряте последователността 9 пъти/. Това се прави за построяване в съзнанието на тялото на плазмена основа за приемане на кристалния дъговиден Триъгълник на новия супер-атом на дъговидната генетика. Ето последователността:

АГНИ РАМА САТЯ САТТВА ТАРА ХАРА АДИ ШАКТИ

ШАКТИ РАМА АГНИ ТАРА СУРЯ НАМО САРАСВАТИ

ВИРЯ ВАЙРА МАХА ТАНТРА ОМ АМРИТА АГНИ САТЯ

Следващите три мантри изграждат Триъгълник от Светлина:

1. За очистване и запалване на Дъговидната спирала Тяло-Съзнание:

РАМА РАМА РАМА

РАДА РАДА РАДА

ЛАДА ЛАДА ЛАДА

САТЯ ОМ САТЯ ОМ

РАМА /9 пъти/

2. За ускорение на въртенето на атоми, молекули и клетки в централния гръбначен канал:

ОМ ОМ ОМ

ТАТ САТ РА ОМ

ОМ ОМ ОМ

ТАНТРА СОЛ

УРР МАНИ ОМ /9 пъти/

3. За възстановяване и превключване към Дъговидния Холон:

УРР МАНАС РАМ ОМ ОМ

СОЛА ОМ РА СООЛ /9 пъти/

Пейте тази мантра, като мислено построявате Дъговидния Холон около себе си.

Всеки практикуващ мантрите интуитивно ще разбере колко дни трябва да работи с един или друг елемент от изграждането на Дъговидната си генетика. Чувствайте мантрите, пропускайте в себе си и своите клетки, молекули и атоми дъговидните вибрации. Вашите тела и съзнание сами ще ви съобщят кога да спрете да използвате една мантра и кога да преминете към следващата.

Последният етап от работата е да произнасяте наведнъж всички мантри 9 пъти, дадени по-горе поотделно. Ето как:

РАМА РАМА РАМА

РАДА РАДА РАДА

ЛАДА ЛАДА ЛАДА

САТЯ ОМ САТЯ ОМ

РАМА.

ОМ ОМ ОМ

ТАТ САТ РА ОМ

ОМ ОМ ОМ

ТАНТРА СОЛ

УРР МАНИ ОМ.

УРР МАНАС РАМ ОМ ОМ

СОЛА ОМ РА СООЛ

Правейки това, съзнанието и енергийното ви тяло построява сапфирена пирамида от енергията на ефирния кварц – Триъгълник от Светлина, или т.нар ТРОИЧНОТО МНОГОМЕРНО СЪЗНАНИЕ НА АВАТАРА НА СВОБОДАТА.

То се включва в действие във всички измерения на енергията, информацията, кристалната решетка, магнитната и плазмената система на земното Съзнание.

АВАТАРЪТ НА СВОБОДАТА Е НОВОТО ПЛАНЕТАРНО ГАЛАКТИЧЕСКО СЪЗНАНИЕ НА КОСМИЧЕСКИЯ ЧОВЕК.

Той е пътят за трансформация и изцеление на Земята.

И последният набор от три мантри е предназначен за изцеление на ДНК и моделиране на Дъговидната 16-мерна генетика на Лъч Алфа-16:

1. За активация на Алфа-плазмата в атомите, молекулите и клетките:

Алфа Рама Янтра

Ом Амрита Тантра

Суря Маха Мантра /9 пъти/

2. За активация на Алфа-плазмата в централния кристал на Дъговидния мозък:

АВАЛОН /9 пъти/

Авалон е дума и закон за космическото многослойно въртене на частици, енергии и атоми.

Ом Вара Вита Тэя Рам  Соом

Лам Лам Лам /9 пъти/

3. Построяване на 16-мерен куб на пространство-времето в Новата реалност от Духа на Източника

  • Клетки и атоми:

Вега Ом Вега Сатя Рама

Тантра Омега Алфа Рама /9 пъти/

  • Около себе си – формиране на локален, индивидуален куб на пространство-време:

Ейва Лама Лада Сурия Услада

Автор: Сефера

Източник: Луч Времени

Превод: Анна Димитрова