МЕДИТАТИВНА ПРАКТИКА СЪС СТИХИИТЕ ЗА ТРАНСМУТАЦИЯ НА ТЕЛАТА

Сергей Василиевич Цвельов – Орис

Огънят е най-ефективният проводник на човешкото съзнание във финия свят, доколкото той представлява еманация, намираща се на самата граница между материалния и етерния план. Във всеки Посветен се изработва навик преди изпълнението на някакъв значим акт задължително да запали в помещението огън, защото именно стихията на Огъня значително подобрява излизането на Съзнанието в по-високите вибрации на Висшите Сфери и прави така, че гласът и мислите на Посветения да бъдат чути от неговия Учител. Ето формулата за общуване с Ангела на Огъня, дадена ми от моя Учител:

„Горещо обичан от мен пламъко! Ти се явяваш на Земята материалния символ на Светия Дух, символ на Пространствения Космически Огън и символ на самия Слънчев Логос! Моля те, влез в мен, изпълни със своите огнени еманации всички мои клетки, за да може Светия Дух да слезе в мен и да намери в душата ми своя обител! Амин!“

Огънят е най-добрият източник на светлина, топлина и Живот, който ни свързва с безброй Съзнания на Единния Космически Живот.

Като гледате внимателно в равния пламък/бел.ред: в домашни условия може да се използва пламък на свещ/, мислете, че сега участвате в най-голямата мистерия на Природата, погледнете огъня така, сякаш за пръв път го виждате. Пламъкът на свещта, подобно на капката вода, съдържаща всички свойства на Мировия Океан, представлява капка от Космическия Вселенски Океан на Огъня.

Когато аз в своето съзнание се съединявам с пламъка на горящата свещ, аз три пъти „вдишвам”, мислено поемам, попивам в себе си психиалиите на Огъня, задържам ги в себе си, като мислено прочитам формулата, а след това издишвам. Ето тези кратки формули, които ми даде Учителят:

„Попивам в себе си Огън за пробуждане на всички дълбоко скрити в мен духовни и психически сили и за защита на моето физическо тяло от огъня земен. Амин!” /три пъти/.

Почувствайте как нещо могъщо и високодуховно се пробужда във вас, когато искрите на Огъня изпълват със себе си всяка клетка на вашето тяло, целия ваш организъм, докато самите вие ставате огнени.

Когато Ангелът на Огъня види във вас близка, съзнателно общуваща с него Същност, в него също ще възникне аналогично чувство на любов към вас и даже когато целият физически свят бъде обхванат от огън и изгори, вие, имайки в себе си тези вибрации, каквито има и Ангелът на Огъня, лесно ще избегнете физическа гибел. Всъщност това означава осъзната трансмутация на вашето физическо тяло.

„Попивам в себе си огън за проникване на цялото ми етерно тяло от стихиалиите на Огъня. Амин! /три пъти/

Почувствайте, че това, което вдишвате, е Живот, който се издига към върха на пламъка и вие чувствате как той вътрешно ви укрепва.

„Попивам в себе си огъня, за да могат Мирът и Хармонията здраво да се утвърдят в моето сърце и астрално тяло. Амин! /три пъти/

Почувствайте това и съзнателно го утвърждавайте в своето въображение.

„Попивам в себе си Огъня, за да могат моите Мисли винаги да са огнени и светли, а менталното ми тяло – чисто и незамъглено като Пространствения Космически Огън. Амин! /три пъти/

Докато седите край огъня или камината, не може да не сте наблюдавали как черните и криви клонки, невзрачните кочани и грубите цепеници, под вълшебното въздействие на ту жълто-оранжевия, ту зеленикав, ту виолетов пламък, са се превръщали в НЕЩО светещо, искрящо и очароващо прекрасно. Същото, но на по-фино духовно ниво, става и с човека, който съзнателно работи с Огъня, а също така става и след неговата смърт.

Ако вие поне периодично си представяте всички свои инстинктивни наклонности, неизживени пороци и ненужни страсти под формата на сухи клонки, а след това изгаряте тези „клонки” в огромен въображаем огън, то заедно с тяхното изгаряне вие скоро не само ще се избавите от тях, но и значително ще обогатите своята Аура с вибрациите на Светлината, Огъня и вътрешната душевна топлина.

Моят приятел Виталий винаги, когато чувства в себе си дискомфорт, мислено разстила самия себе си над свещите, които горят при църковния олтар, като при това си представя как Огънят изгаря всичко излишно, чуждо и намиращо се в неговата Аура – и веднага след това започва да се чувства значително по-добре и по-чист. Правете и вие същото.

Канализирано от Сергей Василиевич Цвельов – Орис

Превод: М. Петкова