МЕДИТАЦИИ НА СЪРЦЕТО

Следващите две медитации е най-добре да се изпълняват една след друга, в началото трябва да усвоите първата, а след това преминете към втората.

Медитация на Сърцето

Седнете в удобна за вас поза, затворете очи и концентрирайте вниманието си в областта на сърцето. Просто седете и наблюдавайте тази област с вътрешния си поглед. Не е беда, ако през главата ви преминават странични мисли, старайте се да не се отвличате за дълго в размисъл по тях и всеки път се връщайте към съзерцанието на сърдечния център. Почувствайте мира и покоя, царящи вътре във вашето сърце. Усетете неговото спокойно равномерно биене. Представете си, че целият свят, който ви обкръжава, кипи и клокочи някъде там, извън пределите на вашето сърце. А във вашето сърце – тишина и покой, като в дълбините на океана. Вътре във вас, вътре във вашето сърце се съдържа всичко, което вие можете и искате да направите. И нищо няма да бъде направено без вашата воля за това. Вие сте стопанин на своето сърце и своя свят. Когато ви се отдаде да почувствате това, поседете в това състояние толкова, колкото ви е необходимо, за да усетите увереност в себе си и своите сили.

Сега усетете тази увереност, започнете да изпращате от своето сърце вълни на любов и благодарност. Благодарете на всичко и на всички, на които искате да благодарите, дори за най-незначителното. Благодарете на вселената, благодарете на Бога в себе си и Бога в другите хора, на всички, които ви помагат да осъзнаете себе си такива, каквито вие сте. Нека тези вълни да се излъчват от вашето сърце и да отиват в обкръжаващата ви реалност. Наблюдавайте мислено как те променят хората и ситуациите, докосвайки ги. Можете да си представите тези, с които имате сложни взаимоотношения, и да им изпратите вълна на любов и благодарност. Вие ще видите какъв ефект ще произведе това.

В края на медитацията се обърнете към своето Висше Аз, изпратете му вълна на любов и благодарност и помолете да ви ръководи по най-добрия за вас начин. Благодарете на самите себе си и изпратете любов на самите себе си. Почувствайте как тази вълна от сърцето ви обгръща от главата до петите буквално като вълшебен пашкул, защитавайки ви от всички несгоди и преобразявайки вътрешната ви същност.

Медитация “Съединение с Висшето Аз”

Седнете в удобна за вас поза. Дишайте дълбоко, ритмично и спокойно. Помолете своето Висше Аз да се съедини с вас. Представете си, че отгоре ви се спуска лъч светлина и навлиза във вас през темето. Този лъч пронизва цялото ви тяло и отива в земята през краката ви. Това е чист, сияещ, светъл лъч. Той носи в себе си Божествена енергия. Той ви дарява усещането за безгранична и всеобхватна любов.

Усетете тази любов, почувствайте как тя ви изпълва, подобно на съд, как тя прониква във всяка клетка на вашето тяло. Почувствайте как ви обзема блаженство, продължително усещане за удоволствие. Бог, вашето Висше Аз, ви обича със светла, силна и  страстна любов. Позволете на себе си да останете в това състояние толкова, колкото ви се иска. Нека всички части на вашето същество се наситят с тази любов. Осъзнайте, че вие носите в себе си тази любов постоянно, всяко мигновение от вашия живот. Помолете Висшето си Аз да приведе вашите тела, енергии и вибрации в хармонично състояние с Божествената Любов.

Тази любов се излъчва от вас, вие светите с тази любов. Тя идва от самата сърцевина на вашето същество, от централния стълб светлина, който ви пронизва. Този стълб именно е канала на съединяването ви с Висшата ви част. Осъзнайте, че тази вертикала ви съединява и с другите въплъщения на вашето Висше Аз.

Обърнете се към своя Дух и му задайте въпрос: “Скъпи мой Дух, какво следва да науча сега? Моля те, дай ми това знание, нека то да слезе върху мен и да навлезе във всяка клетка на моето същество”. Усетете как това знание слиза върху вас. Останете в това състояние толкова, колкото е необходимо.

Автор: Урания

Източник: y-kostra.ru