МЕДИТАЦИЯ ЗА ОБЛЕКЧАВАНЕ НА БОЛКА

С тази техника за медитация можете да премахнете болки в главата и всякакви други не много силни болки.

Накарайте болния да легне, да затвори очи и да се отпусне. Помолете го да се концентрира върху дишането си. Да диша дълбоко и бавно, но естествено. Нека да брои наум от 10 до 1, като при това се отпуска все повече и повече.

Когато се почувства максимално отпуснат, го помолете да си представи някакъв ярък цвят (нека това да е първият цвят, за който се сети). Да се опита да си го представи във форма на сфера с големина около 15 см в диаметър.

Нека да си представи, че тази сфера започва да расте, докато запълни цялата област на менталното му зрение, а след това да се свива, докато стигне 2–3 см в диаметър. След това сферичката продължава да намалява, докато накрая изчезне.

Направете заедно това упражнение отново, но нека човекът да си представи този път, че на мястото на цветната сфера е неговата болка.