МЕТОД ЗА САМОЛЕЧЕНИЕ ОТ АРиМА

Бел.ред.: АРиМА са група писатели, автори на серия книги за Спасението на Земляните, които получават телепатично информация от Висшия Космически Разум и Всевишния Творец.

Скъпи АРиМА, ще ви дадем още един метод за излекуване, който работи на енергийно ниво. Методът се нарича Мислено Огледално Отражение. Ето как работи този модел:

Погледнете мислено себе си – цялото си тяло/може да тренирате пред огледало/, както и областта на болния орган.

Запомнете в детайли болното място/представяйте си го визуално в цвят/.

„Заменете” мислено болния със здрав орган, който обикновено е светещ пулсиращ участък със сребристо-синьо излъчване.

Пренесете Душата си в дубликат на въображаемо здраво тяло и почувствайте, вижте и си представете болното място като светещо в синьо сребро, от което излизат искри, струящи от всички страни и излъчващи Светлина от Любов с най-различни цветове и накрая осветяват във виолетов цвят, носещ Покой на душата и сърцето.

Вижте и почувствайте, че цялото ви тяло е в покой, работи нормално, без болка и нищо друго не ви интересува освен волните простори на Вселената. Само тишината, покоят и звездите светят от всички страни, придавайки умиротворение и благодат на цялото ви същество. Чувствате леко полъхване на Радостния вятър и сте в новото си въображаемо тяло.

Прекарайте с новото си тяло 5 – 10 минути, усетете състоянието на новото си пребиваване, новото качество на живота ви, където няма негативи, а само поток от Любов ви обгръща и вие изпитвате леко вълнение от новото, неизпитвано досега състояние. Най-вероятно ще ви бъде странно, защото ще се усещате навсякъде и никъде, ще изгубите ориентация и способността си да се съсредоточавате. Но всичко е удивително красиво и вие изпитвате радост от съприкосновението със Светия дух, който докосва тялото ви.

Тялото ви ще започне да сияе във всички цветове на дъгата – червено, оранжево, жълто, зелено, синьо, виолетово… Вие различавате тези цветове, но не се задържате на нито един от тях дълго, а наблюдавате себе си от високо, от височината на мислите, и след това бавно се връщате в своето старо тяло.

Сега усещате всички свои органи – ръце, крака, глава, гръб. Започвате да живеете отново в познатото си тяло, но то вече е друго – в него се преливат Светлина, Доброта и Любов. Запомнете тези усещания при пренасянето от тяло в тяло.

Правете тези упражнения мислено, призовавайки силите на Светлината, Любовта и Всемогъщия Отец.

С помощта на този метод се премахва дисхармонията от всеки орган. Постепенно няма да ви се иска да се връщате в първото си болно тяло, защото здравото ще ви харесва повече и ще привикнете към новото си тяло, то ще ви се струва като рожденото ви тяло с хармонични органи, чисти намерения и Вселенска Любов.

Този метод може да се практикува от всеки човек на Земята и дава резултат безотказно, стига да го приемете сериозно и с вяра и желание да практикувате техниката.

С най-добри пожелания, винаги ваш Хипократ, Исус Христос, Свети Пантелеймон и всички Учители.

Из книгата „СЪТВОРИ БЛАГОДАТ”, АРиМА

Превод от руски: Анна Димитрова