МОЛИТВА ЗА НАМИРАНЕ НА ПОДХОДЯЩА ПОЛОВИНКА

Скъпи Господи,

Аз моля Теб и ангелите на романтиката да ми помогнете да бъда в прекрасни любовни отношения с моя/та любим/а. Моля, дай ми ясно ръководство да намеря моя/та любим/а, и ми помогни да се срещнем и да се радваме един на друг без отлагане.

Аз моля за Твоята помощ в създаването на условия, така че аз да мога да бъда в тези чудесни любовни отношения веднага.

Моля, помогни ми да излекувам и освободя всички блокажи в ума, тялото и чувствата си, което да ме направи да се радвам на голяма любов.

Моля, помогни ми да чуя и следвам Твоето божествено ръководство, което ме води да намеря и се радвам на нова любовна връзка. Аз зная, че моят/та любим/а ме търси със същата сила, с която аз търся тази личност. Ние и двамата Те молим да ни събереш заедно и да ни помогнеш да знаем и да разберем благословията на голяма любов. Благодаря Ти!