МОЛИТВА-НАРИЧАНЕ ЗА ЗАЩИТА ОТ ВСЯКАКВИ БОЛЕСТИ

А. Пламенова

В период на намаляваща Луна по залез слънце запалете църковна свещ, прекръстете се и прочетете следния текст:

„В чистото поле стои здрав дъб и в него живее железен мъж. Този железен мъж не може да бъде напоен и нахранен нито с хляб, нито със сол, нито с каквито и да е плодове и зеленчуци, а само с болести и всякакви недъзи.

Със светлата Луна се осветявам, в замък се заключвам, казвам „Амин”, та всички болести телесни да нахранят този мъж, а при мен, божият/а раб/иня, …/казвате името си/, да не идват. Нито в този век, нито в който и да било.

Враг, сатана, отдръпни се от мен, раба/инята Божий/ия … /казвате името си/ през три врати, зад стените на четири замъка и заключи болестите зад три врати и в тъмниците на четири замъка.

В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин.”

Когато завършите молитвата, загасете свещта, без да я духате, и сложете угасената свещ под възглавницата си, след което легнете да спите.