МОЛИТВА-УТВЪРЖДЕНИЕ ЗА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Милостиви Боже!

Предавам в твоите ръце своите финансови дела и парични притеснения.

Моля Те, избави ме от тревогите, безпокойствата и страховете ми, свързани с пари, и ги замени с вяра.

Аз знам и вярвам, че ще разплатя всички свои дългове и парите ще потекат към мен като поток.

Достатъчно ми е да погледна към природата, за да се уверя в изобилието, с което Ти разполагаш.

Аз слагам край на всички негативни мисли за пари и осъзнавам, че благосъстоянието и просперитетът са моето истинско състояние.

Аз съм благодарен/на за всичко, което имам в живота си.

Аз се научавам да управлявам своите финанси разумно и се обръщам за помощ само, когато е необходимо.

Накрая Те моля да ми помогнеш да осъзная своето предназначение в живота и да го изпълня смело и решително. Знам, че богатството ще дойде при мен, ако се занимавам с любимата си работа. Моля Те, помогни ми да използвам уменията и знанията си в служба на света.

Благодаря Ти, Господи.

Амин.