МРАКЪТ Е НЕОСЪЗНАТА БОЖИЯ ЛЮБОВ

Йорданка Николова

– В един ченелинг от Плеяди нашите прадеди от Космоса казват, че към Земята е отправен силен поток от гама лъчи. Попитах Бог какво Той би ни казал за тези лъчи?

– Дете, Аз вече казах, че Слънчевата ви система и в частност Земята, извървявайки своя епохален Път на развитие, навлиза в нов космичен цикъл, характерен и за цялата Моя Вселена. Да, образно разделена на 4 части, което е и ВИСШИЯТ СИМВОЛ НА КРЪСТА, предаван ви от вашите звездни Прародители. Така всеки от тези квадранти – МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ – ВЪВ ВСЕКИ ОТ ТЯХ СЕ ИЗВЪРШВА ТВОРЧЕСКИЯТ ПРОЦЕС НА СЪЗИДАНИЕ И ТВОРЕНИЕ, и когато тези четири Мои части завършат, МАСОВО ТОЗИ ПРОЦЕС СЕ ИЗВЪРШВА И ОБЕДИНЯВАНЕТО ИМ В ЕДНА ТОЧКА, т.е. СВИВАНЕ-СЛИВАНЕ НА ВСЕЛЕНАТА или ВРЪЩАНЕ към МОЕТО НАЧАЛО. Или ТОВА Е ВРЕМЕТО МЕЖДУ ВДИШВАНЕТО И ИЗДИШВАНЕТО МОЕ, КОЕТО Е И ВИД ТВОРЧЕСКИ ПРОЦЕС ЗА МЕН.

Сега и за ГАМА ЛЪЧИТЕ – ТЕ СА ИЗДИХАНИЕТО МОЕ, при което се отделя изключително силна ПОЛОЖИТЕЛНА ЕНЕРГИЯ ИМЕННО ОТ ТОЗИ ЦЕНТЪР НА 4-ТЕ КВАДРАНТА, наричано от вас ЦЕНТРАЛНО СЛЪНЦЕ НА ВСЕЛЕНАТА.

Така този фотонен пояс – облак – се разпростира и зарежда всички Същества и всичко в Моя Свят. Този процес се нарича УТРО НА ВСЕЛЕНАТА. Така тези фотони – гама лъчи навлизат във вас и прогонват Мрака, който пък е силен концентрат от Светлина –

преминал в материално състояние – кал – непознал Любовта. СЕГА ТОЗИ КОНЦЕНТРАТ ЩЕ БЪДЕ ОСВЕТЛЕН И ТАКА ОТНОВО ЩЕ СТАНЕ НЕДЕЛИМА ЧАСТ  ОТ МЕН. МРАКЪТ Е САМО НЕОСЪЗНАТАТА МОЯ ЛЮБОВ, КОЯТО Е СИЛА, НЕПОЗНАВАЩА ЗАСТОЙ И ПРЕЧКИ. САМО ЛЮБОВТА ПОБЕЖДАВА МРАКА, ЗАЩОТО И ТОЙ Е ЧАСТ ОТ МЕН!

Гама вълните са онези ИЗУМРУДЕНИ, ДИАМАНТЕНИ И РУБИНЕНИ ЕНЕРГИИ, РАЗПРЪСНАТИ СЕГА СРЕД ВАС –

ТЕ СА АНГЕЛИТЕ, АРХАНГЕЛИТЕ и всички други енергийни и духовни мои същности, пратени сред вас – вие сте техни братя и сетри, защото вие също СТЕ ЧАСТ ОТ МЕН – НЕЗАВИСИМО КОМУ СМЯТАТЕ, ЧЕ СЛУЖИТЕ!

АМИН!

Ваш Отец и св. Син и св. Дух!

АМИН!

Информацията е от 15.03.12 г.