МУДРА „ПРОЗОРЕЦ НА МЪДРОСТТА”

Изпълнението на тази мудра помага за стимулирането и отварянето на важни жизнени центрове, активизира умствената дейност и способства за развитието на мисленето.

Редовното изпълнение на мудра „Прозорец на мъдростта” се препоръчва при нарушения в мозъчното кръвообращение, както и при склероза на съдовете на главния мозък.

За правилното изпълнение на мудрата е необходимо да отпуснете ръцете си.

Едновременно на двете ръце докоснете безименния/сърдечния/ пръст до първата фаланга на палеца, като оставите свободни останалите пръсти. Много е важно мудрата да се прави едновременно с двете ръце!

Източник: mudri.ru

Превод: А. Димитрова