МУДРИ С ПРОДЪЛЖЕНИЕ

Мудра „Стълба към Небесния храм”

Взаимовръзките между хората, отношенията между света и човека, възгледите и мирогледите ни – всичко това може да се проследи в пресечните точки на пътищата и съдбите ни.

Тази мудра е препоръчително да се изпълнява, ако сте в депресия или пък ви измъчва някакво друго психическо разстройство.

Изпълнявайте я, като притискате върховете на пръсти на лявата си ръка между върховете на пръстите на дясната ръка. В същото време палците на дясната ръка трябва да бъдат отдолу. Кутретата трябва да бъдат изправени нагоре, свободни. Ръцете да бъдат напълно отпуснати.

Мудра „Трите колони на Космоса”

Мудрата „Трите колони на Космоса” символизира единството на трите слоя на битието – низшия, средния и висшия /миналото, настоящето и бъдещето; раждането, живота и смъртта/. Основополагащи за всичко това са двете вечни енергии – Ин и Ян, които са в единение, движение, възраждане. Благодарение на тях потокът на жизнената енергия се движи в кръг. Когато този кръговрат е нарушен, се наблюдава обща отпадналост на организма, понижени жизнени сили, нисък имунитет, забавени обменни процеси.

Средният и безименният пръст на лявата ръка покриват същите пръсти на дясната ръка, лявото кутре поставете в основата на средния и безименния пръст на дясната ръка. Цялата мудра фиксира кутрето на дясната ръка. Нокътната фаланга на десния показалец поставете между левия палец и левия показалец. Не напрягайте ръцете по време на изпълнението.

Източник: mudri.ru

Превод: А. Димитрова