МУЛ МАНТРА БАЛАНСИРА ВСИЧКИ ТЕЛА

Мул Мантра изписана на Хинди

Мул Мантрата е мантра за балансиране на всичките 10 тела. Тя съдържа в себе си всичко, повдига Кундалини и пробужда всички чакри. „Мул” означава корен. Тази мантра е основата на всички мантри.

Пеенето на Мул Мантрата настройва душата и я пробужда за реализация на нейното предназначение.

ЕК ОН(Г) КАР САТ НАМ КАРТА ПУРКХ

НИРБХО НИРВЕР

АКАЛ МУРАТ АДЖУНИ СЕЙБХОНГ

ГУР ПРАСАД ДЖАП

ААД САЧ ДЖУГААД САЧ ХЕБХИ САЧ

НАНАК ХОСЕ БХИ САЧ

Когато произнасяте тази мантра, правете ударение на звука „Ч”. Ето и превода на мантрата:

„Един Творец/Едно Творение, Истинско Име, Деятел/активният принцип на Творението/, без страх, без враждебност, Неумиращ, Неръкотворен, Единосъщ, Дар Гуре, Медитирай!/или Повтаряй!/, в началото бе Истината, Истината е във всички времена, Истината е сега, Истината ще пребъде завинаги.”

Превод: А. Димитрова