НАХЛУВАЩАТА НОВА ЕНЕРГИЯ ЩЕ НИ НАСТРОИ И ПРИГОДИ КЪМ СЪРДЕЧНО ВЪЗДИГАНЕ И ПРИОБЩАВАНЕ КЪМ ЦЕЛОСТТА

Лияна Фероли

Когато почина преди шест години големият наш учен-траколог, философ, невероятен ерудит и проницател от много далечна и непонятна за нас величина проф. Александър Фол, при Вратата на Богинята-Майка край с. Бузовград бе извършен оригинален погребален обред. Така бе спазена неговата воля. Слънчевата врата беше активирана с възлияния, както е описано в „Одисея”, и тленният му прах беше разпръснат над Долината на тракийските царе. По този начин неговата безсмъртна енергия се сля със своя Източник. След това вратата беше затворена с вълнена нишка с цвят орфнинос /червено, примесено с черно и бяло/, защото с моравия цвят се стига до Бога, а после се идва обратно с белия божествен цвят, който по-късно се смесва с черния, за да кулминира отново до възкръсващия огнен цвят на Феникса. Всички, които са го съпровождали по пътеката до Слънчевата врата, станали свидетели на дадените знаци за неговото сливане със Светлината. Дребни капчици дъжд поръсили само мегалитната врата по време на възлиянията и разпръсването на праха му, а веднага след това дъждът изведнъж спрял, слънцето се показало и над главите на изпращащите го близки и приятели започнали да кръжат два орела.

Роденият на 3 юли /най-съвършеното число на Троичния Бог/ професор си тръгна 73-годишен на 1 март, 2006 г. Сборът от рождените му цифри дава 26 – числото, което носят призваните да изпълнят волята на Бога. А сборната цифра на смъртта му дава числото 12 – завършена мисия, завършен цикъл. Тъй като след 12-ия час настъпва 13-ият, който се явява първи. „Граалът” се обръща и преминаващото отзад, идва отпред. Както сега ще стане и на 21.12. 2012 г. След станалата хармонизация на 11.11.2011 г., сега трите дванайсетици /първата от тях на миналото – обърната/ ще бъдат стартовата „площадка” за активиране и въздигане на човешкото съзнание. Звездните двери се отварят и нахлуващата нова енергия ще ни настрои и пригоди към сърдечно въздигане и приобщаване към Целостта. Защото истинският Граал е Чашата на нашето сърце. А той се обръща от ръцете на Бога, които се движат в нас, в нашия слънчев сплит. Тъй като „сърце” означава „с ръце”. Т.е. Духът действа чрез материята, чрез ръцете, чрез действието. Той, вероятно, и за това е създал материята, за да може да се огледа и наслади на Своето проявление. А пък и ние, като отражение на Неговата Истина, да можем да встъпим от Подобието към Образа Му. Ето защо всичко е движение, преминаване и за кратко оставане, за кратък отдих и преосмисляне. А от 21.12.2012 г. по време на тридневно отворения Прозорец ще трябва да съберем смелост и решимост да продължим Пътешествието, да се вслушаме в призива на нашия Висш Аз. Времето за подготовка отмина, сега е време за действие, за активно осъзнаване на нашата Святост, т.е. на нашата Чистота. С това най-вече ще помогнем да предадем щафетата-енергия на Огъня. Тази на Логоса и на Словото, която е една и съща в Космоса и в нашия свят. Само трябва да бдим, да не я загасваме и да не я духаме. Като вечно горящия олимпийски огън. И с почистените ни предварително заредени с „гориво” светилници на сърцата си да обединим дух, душа и тяло. И да запалим Христовото съзнание в нас, да засвети и да заработи чрез нас.