НИВАТА НА СЪЗНАНИЕТО по системата на д-р Дейвид Хокинс

1. Срам (1-20)

Хората на това ниво се чувстват унизени, имат ниско самомнение и са параноични. Обикновено човекът, който вибрира на това ниво, усеща, че е изгубил себе си, желае да е невидим, чувства, че той не струва нищо. Някои хора на Срама стават твърде ригидни и/или невротични перфекционисти. Вибрирането на това ниво за дълги периоди от време води до елиминиране (на себе си или на другите) чрез самоубийство, превръщане в сериен убиец, изнасилвач, морален екстремист, който налага своите присъди върху другите. Човекът на ниво Срам приема живота за нещастие.

2. Вина (30)

На това ниво витаят угризенията на съвестта и чувството за вина. Използвани съзнателно или подсъзнателно да манипулират, те съответстват на определени форми на мислене и поведение. Обикновено са обявявани от обществото ни чрез публично наказание или сочене с пръст, от религиозните институции чрез преосмисляне на понятията ‘грях’ и ‘спасение’, актове на ритуални убийства за умилостивяване на по-висшите същества и т.н. Това ниво предизвиква разрушение.

3. Апатия (50)

Това ниво води до отчаяние и безпомощност. Хората тук са нуждаещи се и зависят от помощта на другите – такива са бездомните, бедните, възрастните. Заради това, че тази вибрация се усеща като ‘тежка’ и се възприема като товар от околните, много хора обикновено избягват тези, чието съзнание е на това ниво. Например виждаме как бедните и нещастните стоят встрани от обществото. Също така често попадаме на ситуации, в които възрастни са изоставени от собствените си семейства, защото на тях се гледа като на проблем. Това ниво се характеризира с отказване, което означава, че някой дава силата си на другите. Животът бива възприеман като безнадеждност.

4. Скръб (75)

Характерни за това ниво са чувства като съжаление, тъга и загуба. Много хора са тук във времена на загуби – на любов, приятелство, притежания, работа, пари и т.н. Последствията са оплакване, угризения, вкопчване в това, което се е случило. Хората на това ниво виждат униние и пустота навсякъде в света и в живота си, който възприемат като трагедия. Скръбта е по-високо ниво от апатията, защото тук е налице повече енергия, въпреки тъгата и загубата.

5. Страх (100)

Енергията на това ниво е ориентирана към безпокойството. Обичайните страхове тук са страх от отхвърляне, страх от провал, страх от несигурност, страх от промени, страх от остаряване, страх от смъртта, страх от непознати. Тези емоции често биват изпитвани от бизнесмените и политиците при изпълнение на плановете им. Страхът води до параноя и може да се превърне в обсебване. На това ниво човек вижда всичко несигурно като страшно и го преодолява чрез оттегляне. Така страхът възпрепятства личното израстване. Тук светът се възприема като плашещ.

6. Желание (125)

На нивото на желанието доминираща е ненаситността. Тук имаме хора, преследващи парите като крайна цел, която ще им осигури по-добър живот; тук са и самотниците, които искат да са в романтична връзка, вярвайки, че така животът им ще е пълен; и търговците, провокиращи желания в човешкия ум чрез съблазнителни реклами и обещания за щастие при консумация на определени стоки; също и модната индустрия, използваща желанията за увеличаване на привлекателността – това са само някои от тях. Пристрастеностите са продукт на желанията, като например такива за храна, видео игри, забавления, секс, пазаруване, сдобиване с пари и власт и т.н. Тук човек е впримчен в заробването, защото емоцията на желанието е безкрайна. Възгледът за живота е разочарование, което настъпва след като човекът не е могъл да постигне някое желание. Желанието е по-високо ниво от Страха, защото искането на нещо подтиква хората да действат, а не да се оттеглят в ъгъла.

7. Гняв (150)

На това ниво емоцията е омраза. Гневът изразява себе си като негодувание, разочарование и дори отмъщение. Обичайните прояви на гнева в обществото са активизъм в подкрепа на дадени каузи (за опазване на околната среда, за правата на животните, за страните от третия свят, за бедстващите райони), борба за равноправие, участие в социални движения. На персонално ниво гневът се изразява в раздразнителност, сприхавост, избухливост. Позитивният аспект на гнева са постигнатите резултати от женските движения и други масови протести в обществото, а негативният аспект е нападателното поведение и умишленото нанасяне на вреда. Тук човек преживява агресията. Гледната точка е антагонистична, личността въстава срещу другите, недружелюбна е, враждебна и действа в опозиция.

8. Гордост (175)

Хокинс посочва презрението като доминиращо чувство при Гордостта, но има и други мнения. Например, че личното достойнство е по-подходящо тук, а презрението идва като резултат от него. В съвременното общество гордостта се подкрепя и се смята за позитивна – например гордостта да си част от група, институция, компания, нация, религия, раса. Обаче това води до двойствена гледна точка, която действа като невидима сила, разделяща хората. Например, нациите съществуват, защото хората идентифицират себе си повече с географското местоположение, отколкото с някаква обща, световна идентичност. Религиите съществуват, защото хората са привързани към вярата си в бог и в определени ценности, които водят до разделение. В личен план гордостта е основана на притежания и външни условия, но това е доста уязвима позиция, тъй като същите условия могат да бъдат променени във времето. Гордостта се изразява в отричане и високомерие. На нивото на Гордостта човек увеличава Егото си, вместо да има обективен поглед върху нещата. Живеенето се възприема като уморително. В сравнение със Срама и Вината тук човек започва да се чувства позитивно. Обаче това е фалшив позитивизъм. Той зависи от външните условия като здраве, обществено положение или сила. А също е и източник на расизъм, национализъм и религиозен фанатизъм.

9. Смелост (200)

Тук ключова емоция е увереността. Това е разделителната линия между Силата и Насилието, където човек започва промяна чрез използване конструктивността на Силата вместо деструктивността на Насилието. Това е първата точка на събуждане от спящото състояние. На по-ниските от това нива светът изглежда безнадежден, трагичен, плашещ, изискващ. Хората под 200 възприемат себе си като жертви, оставени на снизхождението на живота и обекти на насилие от външния свят.

На нивото на куража възприемаме света като вълнуващ и пълен с възможности. Тук човек преживява самостоятелността и започва активният му стремеж към израстване – където съществуват пропуски ще бъдат поправени. Например усвояване на нови професионални умения, ново образование, отдаване на лично усъвършенстване. Защото тук човек е способен да впрегне Силата, за да се справи с обстоятелствата в живота си. Хората на по-високите нива (над 200) осъзнават, че щастието им и живота им се намират в самите тях.

10. Неутралност (250)

Емоциите на това ниво са увереност и сигурност. Тук хората не осъждат, обективни са и виждат нещата такива, каквито са. Не са привързани към притежания, обстоятелства, резултати и могат да се справят лесно с трудностите. И да не успеят да получат нещо са доволни, щом се сдобият с друго вместо него.

Това състояние не е апатия – силата на неутралността идва от едно позитивно виждане, когато човек осъзнава неговите сила и способности и няма нужда да доказва нищо на никого. Апатията се корени в чувството за изоставеност от себе си и от света, а като резултат от това идват равнодушието и отегчението от всичко наоколо. Тук човек се освобождава от всичко и светът бива възприет като задоволителен. Покрай такива хора се живее лесно, обаче е трудно да бъдат ангажирани с определени идеи и каузи, защото са напълно независими от каквото и да е.

11. Готовност (310)

Тук оптимизмът е в прилично количество. На това ниво хората са отворени да правят всичко – те не са обвързани с мненията на другите, нито с ограниченията, които им поставят. Например, биха работили и по-ниско квалифицирана работа, ако не си намерят по-подходяща. Забележителната разлика между Готовността и нивата под нея е в желанието нещата да се правят добре (заради самото правене), отколкото просто да се правят. Някой на ниво Готовност може лесно да се съвземе от някой неуспех, лесно адаптивен е и искрено отворен към всеки. Постига успехите с лекота. Процесът, през който преминава човекът на това ниво, е намерение (да се прави каквото и да е). Животът се възприема като надежден. На това ниво се намират хората, които се справят извънредно добре в кариерите си и в бизнес начинанията, обаче тук следва въпросът дали тези хора инвестират енергията си по най-добрия начин.

12. Приемане (350)

Това е вторият ключов момент, в който човек напълно се събужда от спящото си състояние. Тук стои окончателното осъзнаване, че той е създателят на живота си, обратно на позицията някой друг или нещо друго да е отговорно. Той или тя осъзнава: 1) социалните конструкции в живота си като семейство, общество, нация, религия, професия, 2) способен/способна е да отстрани ограничаващите вярвания, гледни точки и условия, с които е обграден/а и 3) може съзнателно да организира живота си над и отвъд тези социални конструкции. Характерно поведение на това ниво е приемането в противоположност на отричането, търсенето в противоположност на отсъждането на добро или лошо, мисленето в перспектива в противовес на краткосрочните планове, приемането на живота такъв, какъвто е в противоположност на съпротивата, както и стремежът към усъвършенстване и израстване. Доминиращата емоция е опрощението. Процесът, който човек преживява е трансцедентността, издигането над това, пред което животът ни изправя. Светът се възприема като хармоничен.

13. Интелект (400)

Емоцията е разбиране и разумност. Човек търси много информация и я анализира до най-малките подробности преди да си направи изводи. Тук са Нобеловите лауреати, лидерите в науката и медицината, великите мислители. Обаче Интелектът попада в капана на прекаленото интелектуализиране на концепциите и теориите. Когато теориите се сблъскат и всеки аргумент е сам за себе си, се стига до блокаж и неспособност да се разрешат противоречията. Това води до разсеяност и несправяне с данните. Тук животът е смислен.

14. Любов (500)

Тук е безусловната любов – любов, която е чиста, решителна, непоколебима, неподчинена на външните условия. Това не е любовта, представена в масмедиите, основана на похотливост, желания, гордост, контрол, привързаност, привличане, ревност и притежаване. Въпреки че медиите често представят любовта и омразата като противоположности, омразата се корени във високомерната (желание за контрол/притежаване) и неистинска любов.

Уважението е главната емоция на нивото на безусловната любов. Тук дуалността вече е илюзия и чувството, че всички сме свързани измества усещането за отделеност. Безусловната любов е освен към себе си и към всеки друг. Докато Интелектът работи със специфични данни, любовта обхваща цялото, увеличавайки по този начин възможностите за внезапно осъзнаване. Този аспект е свързан с интуицията. Процесът, през който се преминава тук, е разкриването. Светът се приема за добро място, няма разделение, страх или негативност. Хокинс твърди, че само 0.4 % (1 на всеки 250 човека) от населението някога са достигали до това ниво.

15. Радост (540)

Доминиращите емоции са спокойствие и състрадание. Това е вътрешната радост, която всеки миг извира от самото съществуване, а не от някакъв външен източник. Това е нивото, което обитават светците, напредналите духовно, лечителите, великите художници, архитектите (които създават велики катедрали на принципа на свещената геометрия), вдъхновяващата музика и въобще всички форми на красотата. Тук хората се отличават с огромно търпение и непоколебим позитивизъм пред лицето на ужасни нещастия. Светът бива възприет като единство от съвършенство и красота. Налице е мотивация за отдаване на себе си на самия живот, вместо на отделни хора. Извършва се метаморфоза (личността излъчва сияние), а третото око се отваря. Случват се т.нар. чудеса, когато някой е достигнал до такова съзнание. Близките до смъртта преживявания са духовно трансформиращи и позволяват на индивида бързо да стигне до тук, дори и да е временно. Сократ е пример за това ниво.

16. Мир (600)

Емоцията е блаженство. Тук вече няма разстояние между наблюдаващия и наблюдаваното. Това ниво се асоциира с опит, обозначен от такива термини като отвъдност, себереализация и Христово съзнание. Хората стават духовни учители, велики гении в своята област с огромно влияние върху цялото човечество, а някои работят анонимно за подобряването му. Те излизат извън обсега на традиционните религиозни структури и ги заменят с чистата духовност, от която водят началото си религиите. Всичко се възприема като взаимосвързано от една безкрайна и невидима сила. Процесът, през който минава човек, е озарение, а светът е възприет като перфектен. Понякога светските дейности липсват напълно. Умът е съвсем успокоен, спрял е да работи с понятия. Тук се постига просветление, както и по-нагоре. Въпреки че светът е същия, който виждат и другите, той става безспирно движещ се и изящно организиран еволюционен танц, в който приемането и източникът са изумителни. Хокинс твърди, че това ниво се достига само от 1 на 10 милиона. Той калибрира книгата ‘Курс по чудеса’ на около 600 (собствените си книги калибрира между 850 и 999). В присъствието на мира всички неща са възможни: любов, състрадание и опрощение. Това също е и нивото на кинезиологията.

(605) – Това е нивото на Кабала и Ауробиндо.

(610) – Нивото на Лао Дзъ и учението му.

(630) – Тук е калибрирана фразата Ом Намаха Шивая.

(660) – Възприемането на себе си като самото съществуване.

17. Просветление (700-1000)

Това е максималната енергия, която може да бъде възприета от едно човешко тяло и нервната му система. Никога не е съществувал човек със съзнание, калибрирано по-високо от 1000. Емоцията е неизказаност или с други думи – неизразимост. Това е връхната точка от еволюцията на човешкото съзнание. Най-знаменитите личности в историята на човечеството са достигнали това ниво – Кришна, Буда, Исус, Майка Тереза. Тук тялото е просто средство, в което обитава съзнанието. Човешкото съществуване обхваща всичко и надхвърля времето и пространството. Процесът е изразен като чисто осъзнаване, а светът просто ‘е’. В постигането на най-големия ни потенциал и живеейки по най-добрия начин, ние трябва да се стремим към най-високото възможно ниво, а именно към просветлението.

(705) – Нивото на Ригведа.

(700+) – Според Хокинс има 22-ма мъдреци, които са калибрирани на това ниво и по-нагоре. От тях 20 са на 800 или повече, от които 10 са на 900 и отгоре и един е на 990.

(740) – Мантрата Ом, като противоположност на Аум, което е сериозна промяна и се калибрира на крайно ниското ниво от 65. Тук също е и нивото на Новия завет, ако е включено ‘Откровението на св.Йоан’, както и нивото на Мохамед по времето, когато е писал Корана, преди да падне до 130, след като е хванал меча на 38 годишна възраст.

(760) – Мохандас Карамчанд Ганди

(780) – Сърдечната сутра и Лотосовата сутра

(795) – Бодхидхарма

(800) – Просветлен учител. Не се знае много за това ниво, но спасението на цялото човечество е главна грижа и задача.

(810) – Рамаяна

(840) – Азът е отвъд съществуването или в несъществуващото.

(850) – Висшия Аз като Логос. Това е и нивото на съвременния хиндуизъм, както и това на празнотата, единството, небитието, реалността като съзнание и реалността като осъзнатост.

(855) – Нивото на целостността

(890) – Хинаянският будизъм (малката колесница) и дзен будизма

(900) – На това ниво е бил будизмът през 6 век сл.н.е. Доктрината на тази религия се е влошила по-малко в сравнение с тези на другите религии.

(910) – Бхагаватгита

(930) – Езотеричното учение на Иисус Христос от 2 век сл.н.е., част от което е оцеляла в гностичните текстове.

‘След заминаването ми от тук ще се родят невежество и хитрост и ще ми припишат много думи, които никога не съм изричал и ще премълчат много неща, които съм изрекъл, но ще дойде ден, когато облаците ще се разсеят и слънцето на правдата ще изгрее, носейки спасение в себе си.’

Иисус, ‘Есейско евангелие на мира’

(970) – Упанишадите

(985) – Нивото на аватарите

Коментар на нивата на съзнание:

1. Нивото на съзнание, в което си в момента, е средното ниво от всички нива, на които действаш (живееш). Обикновено вибрираме на ниво по подразбиране и се местим на по-горни или по-долни нива в зависимост от ситуацията. Всяка мисъл, всяко чувство и всяко действие съответстват на едно специфично ниво на съзнание, затова ако сумираме всички тях, получаваме нивото по подразбиране, на което се намираме. Рядко някой би поддържал еднакво ниво на съзнание за даден период от време. Дори в един и същ ден можем да се държим според определено ниво на съзнание в един контекст и на тотално различно ниво в друг контекст. Всичко, въздействащо на твоето съзнание, е стимул в живота ти. Това включва ситуациите, в които си, хората, с които прекарваш времето си, средата ти и т.н. В моменти на напрежение обикновено съзнанието пада няколко нива надолу. В зависимост от това как се справяш с напрежението нивото ти по подразбиране може да се вдигне до по-високо след неприятната случка.

2. Ти можеш да преминаваш през различни нива на съзнание. Сегашното ти такова не определя какво ще е нивото ти в бъдеще. То не е статично и подлежи на промяна. Всеки човек има възможността да се движи в нивата, това зависи от желанието му за развитие.

3. Разликата между нивата на Сила и нивата на Насилие:

Д-р Хокинс разделя съзнанието на две главни категории – едната е основана на насилието (под 200), а другата на силата (над 200). Хората на нивата на насилието вибрират на емоции, в чиято същност лежи страхът. Те са по-склонни към външен контрол над другите и над себе си (потискане, насилие, принуждаване, манипулиране, невъздържаност), за да постигнат желаните резултати. Тук например са престъпленията, войната, злоупотребите или дори авторитарното родителско поведение. Хората на нивата на Силата (обич, емпатия, разбиране) вибрират на емоции, основани на любовта. Те са изравнени все повече с настоящия момент и вселената и използват това, за да постигнат желаните резултати.

4. Всяко ниво може да е полезно или вредно в зависимост от нивото, на което се намираш самият ти. Например, Страхът (100) може да изглежда съвсем нежелателен, ако си на нивото на Желанието (125). Обаче, ако си на ниво Вина (30), да си около хора в състояние на Страх (100) е всъщност полезно за теб, тъй като това може да повиши вибрацията ти. Най-общо казано е по-ефективно да си покрай хора с по-високо съзнание, което е по-близо до твоето (в противоположност на голямо разстояние в нивата), тъй като на енергията ти и е по-лесно да постигне резонанс с техните. Когато хората са на твърде различни нива на съзнание, това може да доведе до безразличие и отчуждение. В този ред на мисли, когато повишаваш вибрацията си, става очевидно, че по-ниските нива са по-ограничени. Например, ако си на ниво Гордост, ще можеш да видиш как нивата на Срама, Вината, Апатията, Мъката, Страха, Желанието, Гнева възпрепятстват хората. А ако си на нивото на Приемането осъзнаваш, че съществата на нивата на Гордостта, Смелостта, Неутралността, Готовността възпират другите.

5. Д-р Хокинс твърди, че двете огромни бариери по пътя на духовното израстване са нивата 200 и 500. Смелостта (200) представлява радикално преместване от деструктивно и зловредно поведение в един цялостен начин на живот. В момента приблизително 78% от световното население е под това фатално ниво. Разрушителната енергия на това мнозинство би повлякла цялото човечество надолу, ако не беше балансиращото въздействие на останалите 22%.

Втората голяма бариера е Любовта (500). В този контекст любовта е начин на съществуване, а не емоция, както сме свикнали да я възприемаме. Причината това ниво да се достига толкова трудно е, защото нашето его е твърде вкоренено в материята, а не в духа, който става очевиден при 500. 400 представлява нивото на разумността, направлявана от един линеен, механистичен свят на формите (съвременното общество, което включва напредък в медицината, науката, политиката и т.н.). Интересно е, че интелектуалните гении, включително Айнщайн, Фройд, Нютон, Аристотел са калибрирани на около 499. 500 представлява много трудна преграда и затова само 4% от населението е достигало дотам. Това ниво е преход от линейното и доказуемото (класическата физика) към нелинейната, безформена духовна реалност.

Гледна точка – Бог

Гледна точка – Живот

Ниво

Точки

Емоция

Процес

Аз

Е

Просвещение

700-1000

Неизразимост

Чисто съзнание

Всичко живо

Перфектен

Мир

600

Блаженство

Озарение

Един

Завършен

Радост

540

Спокойствие

Преобразяване

Любящ

Приятен

Любов

500

Уважение

Разкриване

Мъдър

Смислен

Интелект

400

Разбиране

Абстрахиране

Милостив

Хармоничен

Приемане

350

Опрощение

Трансцеденталност

Вдъхновяващ

Обещаващ

Готовност

310

Оптимизъм

Намерение

Даващ възможност

Задоволителен

Неутралност

250

Доверие

Освобождаване

Позволяващ

Осъществим

Смелост

200

Утвърждаване

Разгръщане

Безразличен

Искащ

Гордост

175

Презрение

Възгордяване

Отмъстителен

Антагонистичен

Гняв

150

Омраза

Агресия

Отричащ

Разочароващ

Желание

125

Ненаситност

Робство

Наказващ

Плашещ

Страх

100

Тревога

Отдръпване

Пренебрежителен

Трагичен

Скръб

75

Съжаление

Униние

Осъждащ

Безнадежден

Апатия

50

Отчаяние

Отказване

Отмъстителен

Зъл

Вина

30

Обвиняване

Разрушение

Презрителен

Мизерен

Срам

20

Унижение

Елиминиране

Източник: spiralata.net