Нумерология за начинаещи

ПСИХОМАТРИЦАТА ДАВА ЦЕННА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СИЛНИТЕ И СЛАБИТЕ СТРАНИ НА ЧОВЕКА

От  нея можем да научим и какви са кармичните ни уроци

Демир – нумеролог, таролог


Всички използваме математиката всеки ден, всичко около  нас е цифри. Нумерологията е  древна наука, целяща да покаже силните  и слабите черти при анализа  на човешката личност, да покаже кармичните уроци в човешкия живот, да покаже тенденциите, силните и слабите периоди в бъдещето. На страниците на вестник „Психо” ще изложа малка част от иначе древната, богатата, полезната в нашия живот наука за числата.

1 Характер 4 Здраве 7 Късмет
2 Енергия 5 Логика 8 Чувство за дълг
3 Точни науки 6 Физически труд 9 Памет и интелект

Как да изчислим своята матрица? За това ви е нужна само вашата рождена дата.

I число – събираме всички цифри от рождената дата;

II число – редуцираме първото число;

III число – то се получава като от I число извадим първата цифра от рождения ден умножено по 2;

IV число – редуцираме третото число.

ТЪЛКУВАНИЕ

Когато едно число отсъства или е едно в  кутийка – качеството отсъства или  е слабо изразено, когато има 2 цифри  – това е в норма, когато цифрите  са 3 – норма плюс, но все още  качеството може да се развива, 4 цифри – много силно качество, 5 цифри – максимално, 6 цифри – прекалено.

1 отговаря за характера  на човека.

Една  единица – сложен, противоречив характер, в който главното е липса на воля, съчетано с егоизъм, нежелание или неумение за взимане на решения. Такъв човек е добър изпълнител, но с него не бива да се спори.

Две единици говорят за мек характер и стремеж на човека да получи одобрение от околните.

Три единици са белег за хармонично съчетание на търпимост и твърдост. Това е човек, който е наясно със своите желания и възможности, както и с желанията и възможностите на околните.

Четири  единици говорят за истински силен, мъжки и волеви и характер.

Пет единици дават информация за ярко изразен лидер, човек, стремящ се към власт, опасност от много врагове и недоброжелатели.

Шест и повече единици – много тих, забравил за претенциите си човек, седящ на трона, но може в пристъп на гняв да изригне емоционално.

2 – това е енергията  на човека.

Липсата на двойки говори за слаба енергетика, ленивост и флегматичност или обратното – суетливост.

Една двойка изразява малко енергия, хора които избягват конфликтите, възможни са черти като леност и отпуснатост.

Две двойки говорят за средностатистическа норма, най-добрият вариант за общуване с хора.

Три двойки в психоматрицата имат повечето екстрасенси и магове. Притежателят на три двойки се стреми да бъде център на внимание, за да се зарежда с енергия, а след това да я отдава.

Четири, пет, шест или повече двойки са белег на висока енергия, много физическа сила.

3 – способности  в областта на  точните науки.

Липсата на тройки издава чистия хуманизъм.

Една  тройка говори за равни възможности в различните области.

Две тройки могат да донесат успех в точните науки, но при наличие на силна логика и памет.

Три тройки говорят за интерес към точните науки.

Четири  и повече тройки говорят за гении в точните науки.

4 – здравето на  човека.

Ако липсват цифри в психоматрицата, здравето е слабо и трябва да се укрепва.

Една  четворка говори за не много добро здраве, две четворки – достатъчно добро здраве, но не трябва да се занемарява. Три и повече четворки – здраво  и силно тяло, физическа привлекателност.

5 – това е логиката.

Липсата на петица говори за това, че човек не умее да устрои своето бъдеще, а върви по течението на случайността или моментната ситуация.

Една  петица показва липсата на логика, но тя би могла да се развие.

Две петици – силно развита логика, умение за планиране на разпределяне на силите, предвиждане и предотвратяване на катастрофите.

Три петици говорят за много логика, но някои може би не биха предпочели да се възползват от нея.

Четири и повече петици – те характеризират ясновидците.

6 – физически труд.

Ако няма шестици, човекът никога няма да обикне физическия труд.

Една  шестица означава, че притежателят й се труди от време на време, но не можеш да го накараш да работи.

Две шестици говорят за майстор със златни ръце.

При наличието  на три и повече шестици – човек с такова съчетание на психоматрицата трябва да бъде особено внимателен в конфликтите и да не отговаря на агресията с агресия.

7 – късмет.

Липсата на седмица говори за отсъствие на късмет, но не падайте духом.

Една  седмица говори за малък или непродължителен късмет.

Две седмици – знакът на щастливеца, може да се рискува.

Три и повече седмици характеризират хората, при които късметът се превръща в реални способности и качества, както и умение да си направят живота такъв, какъвто им харесва.

8 – чувство за  дълг.

Ако липсва осмица, това не означава липсата на такова качество, но то може би се проявява много рядко.

Една  осмица означава слабо чувство за дълг и може би нужда от често напомняне, че човекът трябва да се грижи за другите.

Две и повече осмици означават огромна търпимост, грижа за околните, понякога даже прекалена.

9 – памет и интелект.

Липсата на деветка е много рядка.

Една  деветка говори за слабо развита памет, не умее да сортира информацията.

Две деветки говорят за развита памет и склонност към интелектуална дейност.

Три и повече деветки говорят за изключителни способности и запомняне и анализиране на информацията.

Първа редица 1;4;7отговаря за жизнеността. Ако отсъстват цифри, собственикът на магическия квадрат е безволен и слабохарактерен и трябва да работи именно в тази сфера. Ако цифрата е една, значи обикновено плува по течението или разчита на случайността, ако цифрите са две, стандартна целеустременост и малко мудност, три цифри са знак за непредсказуемост, а четири цифри – силна целеустременост, но и възможност човек да надцени възможностите си.

Втора редица 2;5;8говори за семейните ценности и отношения. Ако липсват цифри, собственикът на матрицата не желае да създаде семейно гнездо или трудно би направил тази крачка. Една цифра – при благоприятно стечение на обстоятелствата създаването на семейство е вероятно, при две цифри – теоретически е готов да създаде семейство, но не полага големи усилия, при три цифри може да стъпи в брак, при четири цифри – с удоволствие ще сключи брак и ще се опита всячески да го запази, притежателят на пет цифри има твърде идеалистична представа за брака и може впоследствие да има разочарования, а при наличието на шест или повече цифри – изборът на партньор е основно занимание в живота, а тъй като човекът и човешките отношения не са перфектни, собственикът на шест цифри в матрицата може да остане и сам в живота.

Трета редица 3;6;9 – разказва за привичките и привързаностите на човека и за неговата готовност да се променя. Ако няма цифри – човекът е революционер, разрушител на устоите/и в своя и в чуждия живот/. Една или две цифри говорят за същото, но вече има известен контрол. При три цифри собственикът на матрицата е склонен към промени, а четири цифри говорят за умереност, равновесие при взимане на решения относно начина на живот, пет цифри дават информация за стабилност, прерастваща в консерватизъм към всякакви промени, а наличието на шест цифри говори за истински консерватизъм.

Първа колонка 1;2 ;3 – показва как човекът се отнася към себе си. Колкото са повече цифрите, толкова по-голяма е вероятността този човек да успее да се развие и да приложи на практика своите таланти и възможности. Липсата на цифри, както и наличието на една, две или три говорят за занижена оценка, излишна скромност или срамежливост, неумение да изразява себе си. Четири цифри дават информация за добра самооценка, правилно съотношение между желания и възможности, пет цифри говорят за добри познания за себе си и понякога безпощадност относно решения или дела. Шест и повече цифри означават, че човек придава много по-голямо значение на формата отколкото на съдържанието.

Втора колонка 4;5;6 – дава информация за нивото на зрялост, умението да осигури себе си. Ако липсват цифри, това означава, че човекът не е в състояние да се обезпечи или да живее самостоятелно. Наличието на една цифра говори за зависимост от други хора или при всяка възможност се качва на гърба на другия. Две цифри показват, че с помощта или нечие чуждо влияние личността може да осигури себе си и семейството си, а без помощ не би се старал много. Наличието на три цифри говори за това, че се печели тогава, когато привършат готовите пари или се харчат пари без мисъл. Четири цифри илюстрират нормален стремеж за печелене на пари, за да се обезпечи семейството, а при пет цифри парите стават силен стимул в живота, а има опасност да се превърнат и в единствена цел. Шест цифри характеризират индивид, който много се суети, работи много, но в крайна сметка получава малко.

Трета колонка 7;8;9 – говори за способностите на човек. Колкото повече цифри са налични, толкова повече способности и таланти има собственикът на психоматрицата.

Първи диагонал 3;5;7 – дава информация за „живота на тялото”, т.е. обича ли да похапва човекът, обича ли секса и т.н. При липсата на цифри, или ако е само една – за този човек не е особено важно с кого споделя леглото си, за него не е присъща душевната близост и е склонен на изневери. Две цифри говорят, че сексът не е главното в живота. При три цифри човекът би могъл да прави секс всеки ден, но не на всяка цена. Когато цифрите са четири, собственикът на такъв тип матрица има нужда да прави редовен секс, пет цифри дават информация, че личността е много емоционална, страстен сексуален темперамент в съчетание с най-искрени чувства. При шест цифри –стремеж към разнообразие в секса, а може би и партньорите, което говори за отсъствие на душевна близост.

Втори диагонал 1;5;9 – дава информация за живота на душата, религиозност, стремеж към интелектуално и духовно развитие. Наличието на шест или повече цифри говорят за прекаленост, има склонност към фанатизъм /религиозен или друг/.

Изготвянето на психоматрицата е добър метод човек да разбере своите силни и слаби качества и къде евентуално да насочи вниманието си за корекция или усъвършенстване. Гореизложената информация е малка част от нумерологията, а за да се добие цялостна информация за човека, неговия характер, бъдеще и бъдещи тенденции, са необходими още много методи за анализ и предсказване.