Омраам Микаел Айванов: Родителите могат да влияят върху детето, което ще се въплъти в тяхното семейство

Omraam Aivanov za deteto

Когато пожелаят да имат дете, повечето хора си въобразяват, че онова, което зависи от тях, за да постигнат това си желание, се ограничава само до действията им на физически план. Всичко останало (телосложението на детето, неговият характер, дарби, способности, качества, недостатъци) зависи от случайността, или от Божията Воля, за която самите родители нямат твърде ясна и точна представа. И тъй като са чували да се говори за законите на наследствеността, те предполагат, че детето непременно ще прилича физически и духовно на своите родители, на баба си, на дядо си, на някой чичо или леля… На тях даже не им хрумва, че биха могли да направят нещо, което да подпомогне или да възпрепятства тази прилика, нито че, в един по-общ план, биха могли да изберат какво да бъде това дете. Е, добре, точно в това отношение те се заблуждават – родителите имат силата да въздействат върху детето, което ще дойде да се въплъти в тяхното семейство.
Още преди зачеването родителите трябва да се подготвят, за да могат да привлекат възвишен дух.
Защото едно висше същество може да приеме да се въплъти само при същества, които вече са достигнали определено ниво на чистота и овладяване на себе си. Това, което е важно за едно такова същество, е не да влезе в богато или известно семейство (в някои случаи тези същества дори предпочитат по-скромни семейства, където няма да рискуват да бъдат изкушавани от лесен и охолен живот), а да получи от родителите, при които ще се въплъти, материално и генетично наследство, което няма да спъва духовната работа, заради която е решило да дойде на Земята.
Твърде малко мъже и жени притежават необходимите качества, за да се въплътят чрез тях велики духове. Затова Земята е населена с толкова обикновени хора, с толкова болни, с толкова престъпници, вместо да бъде населена с Божества.
И тъй, Учението на Всемирното Бяло Братство учи мъжа и жената какво състояние на духа, каква чистота трябва да постигнат, подготвяйки се за зачеването на едно дете, а също и как да изберат момента за това зачеване според най-доброто и благотворно влияние на планетите. Как могат хората да паднат толкова ниско, че да оставят на случайността едно толкова важно събитие като зачеването на дете? Точно тогава трябва да се поиска помощта на Небето, присъствието на Ангели, за да може да бъде привлечен един мощен, светъл дух, който ще бъде благодетел на човечеството.
За да се роди едно дете, трябва бащата да даде семето на майката, която да доведе оплодения зародиш до зрялост. Впрочем може да се каже, че бащата е създателят, а майката – тази, която съгражда формата. Семето, което бащата дава, е екстракт, концентрат от неговата собствена квинтесенция. Всичко онова, което той е преживял, и всичко, което преживява в момента, се отпечатва там, в семето. Така че, в зависимост от начина си на живот, бащата дава семе с по-високо или по-ниско качество.
Често съм ви обяснявал как целият ни начин на живот се записва, се регистрира вътре в нас, в хромозомите на нашите клетки. Всяка клетка притежава своя памет. Излишно е човек да играе театър пред другите, показвайки се внимателен, честен, милосърден: онова, което той мисли и чувства вътрешно, е това, което се записва и предава по наследство от поколение на поколение. И ако това, което е вече записано и предадено, са болести и пороци, напразно ще търсите професори, училища и лечители, за да се излекува детето! Нищо не може да се направи, твърде късно е.
Всичко се предава и ако то не се прояви в първото дете, ще се прояви във второто или третото.
Хората трябва да разберат, че Природата е изключително точна, прецизна и истинна в своите прояви.
Грешка е да се счита, че това, което мъжът дава на жената в момента на зачатието, има винаги една и съща природа. Ако мъжът никога не е работил върху себе си, за да се облагороди и пречисти, той ще даде на майката семето на съвсем обикновено същество или дори на престъпник.
Да, не се учудвайте: семето, което мъжът дава на жената в момента на зачатието, е различно в зависимост от нивото на неговото развитие.
Също както семенцето, посято в земята, носи в себе си предопределението си на дърво или цвете, така и семето, което бащата дава на майката, носи вече в себе си предопределението за това, което ще стане от детето, неговите способности и дарби или точно обратното – неговите слабости и недостатъци.
Колкото до майката – през деветте месеца на бременността тя доставя материалите, които служат за осъществяването на предопределението.
Вместо да кърми сама своето бебе, майката го поверява на някоя жена с много мляко, без да я е грижа за болестите и пороците, които тя би могла да му предаде с млякото си. Детето получава с млякото нещо от характера на жената, която го кърми. Ето защо е толкова важно майката да кърми собственото си дете и кърмейки го, съзнателно, с мисълта си, да го дарява с много любов. Само тогава детето никога няма да я изостави, никога няма да я накара да страда, защото заедно с млякото, тя го кърми и с любов.
Чуйте сега нещо много интересно. Преди раждането майката храни детето с кръвта си. После, щом веднъж се роди, тя започва да го храни със своето мляко. Кръвта, която е червена, символизира Живота, силата, активността, а млякото, което е бяло – Мира, Чистотата. Това е един принцип на хармонията, чрез който се уравновесяват чисто биологичните наклонности, символизирани от кръвта. Ето защо
всички деца, които не са хранени с млякото на собствената им майка, впоследствие не могат да се изявят напълно.
Млякото на другите жени и животинското мляко не съдържат същите елементи, каквито има майчиното мляко.
Из книгата на Омраам Айванов „Възпитание, което започва преди раждането”, изд. Авир