ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ХРОНИЧНОТО ГЛАВОБОЛИЕ ЧРЕЗ ИЗОМЕТРИЧЕН НАТИСК от Дона Идън

Следващият изометричен натиск помага за преодоляването на главоболието, както и за предпазването от него (време – около 2 минути):

1. Както седите, отпуснете рамене. Наклонете глава надясно, доближавайки ухото си до дясното рамо.

2. Поставете дясната си длан върху дясната страна на главата. Поемете дълбоко въздух и притиснете ръката към главата. Натиснете силно и задръжте въздуха.

3. Бавно издишайте напълно, извадете ръката си и наклонете глава още по-близо към дясното рамо. Повторете още 2 пъти.

4. Повторете към лявата страна 3 пъти.

5. Изправете глава и поставете възглавничките на пръстите си върху костите в основата на главата. Поемете дълбоко въздух и изометрично притиснете пръсти и глава едни към други.

6. Отпуснете ръце в скута и отворете долната челюст, като издишате през устата. Поемете дълбоко въздух и изтеглете долната челюст навън, като издърпате долните зъби към горната челюст. Издишайте, отворете уста и отпуснете челюстта.

7. Стегнете още веднъж челюстта. Издишайки, освободете главата и я оставете да падне напред към гърдите.

8. Поемете дълбоко въздух, обхванете главата с длани, като с върховете на пръстите изтегляйте главата нагоре и едновременно с това съзнателно я натискайте надолу. Докато издишате, отпуснете натиска на пръстите и позволете на главата си да пада още по-надолу. Повторете 2 пъти. При последния път, издишайки, сключете пръсти на тила и с лакти притиснете главата надолу.