ОТВЪДНИЯТ СВЯТ ОТГОВАРЯ НА НЯКОИ ВЪПРОСИ НА АРТЪР ФИНДЛИ – Част 2

– Забелязах в моите многобройни и дълги беседи с различни хора от вашата страна, че те никога не се представят с титлите, които са получили на Земята – казват само името и фамилията си. Сър Уилям Барет, например, ме помоли да не го наричам „сър”, когато се обръщам към него.

– Да, това е правилно. Земните титли нищо не значат за нас. Тъй като тези, които ги притежават, вече в отвъдното, префиксите нямат абсолютно никакъв смисъл.

– Как изглеждат домовете ви?

– Домовете ни са такива, каквито сме ги създали с мислите си. Вашите земни домове отначало също са били създадени мислено, след това е събрана физическа материя, за да бъдат направени според първоначалния мисловен план.

Ние тук имаме силата да придаваме форма на ефирната материя с помощта на мислите. В този смисъл,

нашите домове, също са продукт на умовете ни.

Ние мислим и конструираме. Става дума за вибрациите на мислите и докато ние ги задържаме, можем да съхраняваме обекта, който в същото време възприемаме с чувствата си.

– На какви езици говорите?

– Тук говорим на различни езици, например, английски, френски, немски, но те биват предавани директно от ум на ум. Връзката между хората се осъществява не чрез реч, както на Земята.

Ние общуваме телепатично.

– От къде получавате светлина и кога спите?

– Ако чувстваме, че имаме нужда от почивка, ние можем да получаваме приглушена светлина – не тъмнина, в смисъла, в който я разбирате вие. За нас тя е достатъчна. При нас няма нощи, каквито имате вие.

Ние получаваме светлина от източника на всичката светлина.

– Как става така, че да можете да говорите с нас на Земята?

– С помощта на материализацията на „етерните” речеви органи – уста и език.

– Бихте ли разказали нещо за метода, благодарение на който това общуване между нас се случва?

– Ще се опитам да го обясня така, че да ме разберете, но помнете, че вие не можете да си представите добре нашите трудности, с които се сблъскваме, докато сами не попаднете от нашата страна.

От тялото на медиума и присъстващите участници на сеанса химик от Тънкия свят извлича определени съставки, които се наричат „ектоплазма”.

Към ектоплазмата химикът добавя своите собствени ингредиенти. Когато те се смесят, се образува вещество, което позволява на химика да материализира ръцете си. След това, с помощта на своите материализирани ръце, той създава маска, която прилича на уста и език. Духът, който желае да влезе в контакт, слага тази маска на лицето си и тя обгръща неговите уста, език и гърло. В началото на духа му е трудно да работи с тези тежки материали, но постепенно свиква. Ефирните, етерните органи отново биват „облечени” в субстанция, напомняща физическа материя, при преминаването на въздух през тях във вашата атмосфера възникват колебания – това е гласът на събеседника.

– А как получавате този въздух? И дихателните ви органи ли се материализират?

– При пълна материализация – да.

– Чувал съм, че често пъти два и дори три гласа говорят едновременно. Съществуват ли други маски, използвани при тези обстоятелства?

– Да, в тези случаи условията са по-добри и химикът има достатъчно ектоплазма, за да направи няколко маски, които понякога се използват едновременно. Това е и причината, поради която вие чувате няколко гласа наведнъж.

– Къде се слага тази маска?

– Обикновено в центъра на кръга/б.пр.: кръга на участниците в сеанса/. Химикът държи толкова ектоплазми, колкото е възможно в пределите на кръга, но когато количеството, което се дава на медиума и участниците, е малко, тя се събира на пода, а това е причината гласовете да идват от пода. От друга страна, когато условията са благоприятни и има достатъчна поддръжка, ние можем да достигнем тавана – тогава гласовете ни идват от върха на стаята.

– Какво правите след като маската е създадена?

– Персоната, която желае да влезе в контакт, заема своето място в кръга, активизира ектоплазмената материализация, а после започва да говори, мърдайки устните и езика си така, както вие го правите, когато говорите.

– А как се използва рупорът?

– Той се използва не само за усилване на гласа, но и за да бъде той изпратен по посока на човека, с който ние искаме да говорим. Рупорът се измества с помощта на материализирана гъвкава пръчка и се управлява от един от участниците от наша страна, който ние наричаме „оператор на рупора”. Той се нарича Галахър и ще говори с вас сега.

/Започва да говори нов глас, който се представя като Галахър – оператор на рупора./

– Добър вечер. Разбирам, че сте ирландец?

– Да, абсолютно точно.

– И така, приятелю, искам да знам всичко, което можеш да ми разкажеш за твоята работа – как помагаш на хората от твоя свят да говорят с нас на Земята?

– Когато един дух иска да общува с вас, той се адаптира към условията на вашата физическа среда.

Ние винаги знаем как ще протече съответната среща с вас. /б.а.: Тук моят гид прекъсна новия ми събеседник и каза: „Аз съм този, който знае това. Знам кога ще имаме среща, помня, записвам и съобщавам на останалите.” След това прекъсване Галахър продължи/. Както вече казах, ние винаги знаем кога ще се срещнем с вас. Аз нося отговорност за манипулирането с рупора. Аз стоя заедно с вас, чакам подходящото време, когато ще мога да проведа разговор и се радвам на възможността да ви разкажа това, което знам.

– Тоест вие отговаряте за мегафоните, или рупорите?

– Да, точно за тях отговарям. Когато предстои спиритическо събрание, химикът, с когото аз обикновено работя, ме уведомява кога ще стане то, и определя точно кога да съм налице. Той предоставя субстанцията и получава определено количество вещества от медиума и другите участници. Това съчетание на субстанции от нашия свят с ектоплазмата, взета от участниците в сеанса, ни дава възможност да се материализираме. Ако ектоплазмата е достатъчно, тя позволява да се пуснат в действие метални инструменти – рупори или мегафони – из цялата стая и вие чувате глас. Когато дойдох тази вечер, аз първо погледнах от къде мога да събера най-много ектоплазма. Химикът я получава от мен и добавя своите съставки, след това ги слага на най-подходящото място. Аз говоря от името на тези, които не могат да направят това, както и на онези, които са на голямо разстояние. Те ми предават своите съобщения, както вие предавате съобщения по радиото. После аз предавам тяхната информация на участниците в сеанса, като им съобщавам името на човека, който им изпраща съобщението. Аз съм просто посредник.

Следва…

Източник: vk.com

Превод: Анна Димитрова