ОТВЪДНИЯТ СВЯТ ОТГОВАРЯ НА НЯКОИ ВЪПРОСИ НА АРТЪР ФИНДЛИ

СВЕТЪТ ОТВЪД СМЪРТТА Е РЕАЛЕН, НЕТЛЕНЕН И ПО-КРАСИВ


Артър Финдли/1883 – 1964 г./ е писател, изследовател, основател и президент на Обществото за психически изследвания в Глазгоу. По-късно на негово име е наречен колежът в Англия.

В продължение на много години Финдли подробно е изучавал способностите на медиума, или т.нар. „директен глас” на Джон Кембъл Слоан. „Директен глас” е явление, при което гласовете на обитателите на отвъдния свят звучат без помощта на гласова връзка с медиума и без каквито и да било технически приспособления.

В своята трилогия Финдли подробно описва своя път от началния скептицизъм до получаването на неопровержими доказателства за това, че човек продължава да съществува и след смъртта.

Текстът, с който ще ви запознаем в няколко поредни броя, е от първата книга на Артър Финдли „На границата на невидимия свят”/“On the Edge of Etheric“/, в която авторът задава многобройни въпроси за живота след смъртта и природата на медиумните връзки. Отговорите на неговите задгробни събеседници са били точно записвани от стенограф.

Част 1. Живот в тънкия свят. Общи въпроси.

– Тук, на Земята, ние можем да възприемаме само физическите тела, а именно – Земята, Слънцето, звездите. Какво съдържа т.нар. пространство?

– Мога да отговоря на този въпрос, доколкото знанията ми позволяват. Вашият свят е проникнат от други светове, състоящи се от субстанции, които се намират на по-високо вибрационно ниво от това, което вие можете да възприемете. Вселената е една колосална цялост, но вие можете да оцените само това, което виждате, чувате и чувствате. Повярвайте ми, има и други светове, състоящи се от вещества много по-фини от физическата материя, в която съществува живот, и за които нямате никаква представа тук и сега.

Непосредствено с вашата Земя е свързан свят, в който аз попаднах след това, което вие наричате смърт.

Вашият свят е заобиколен от нива на съществуване с различна плътност и те се въртят в кръг около Слънцето, заедно с вашата Земя.

– Вашият свят реален и осезаем ли е за самите вас?

– Да, той е напълно реален за нас, но условията, в които се намираме, зависят от състоянието на нашите умове. Ако искаме, можем да бъдем заобиколени от прекрасна действителност.

Нашият ум играе огромна роля в тукашния ни живот.

Както живеем в обкръжение, подходящо за нашето ментално развитие, така и привличаме към себе си умове от същия тип като нашия собствен. При нас подобното привлича подобно. По същия начин подобното привлича подобно и във взаимодействието между вашия и нашия свят. Злонамереният човек във вашия свят привлича същия като него от нашия свят, а човекът с чисти мисли – аналогичен събеседник. Нашите тела изглеждат по-тежки и едри за хората, които имат способността да ни виждат.

– Всички жители на вашия свят ли влизат в контакт със Земята от време на време?

– Колкото повече се развиваме, толкова по-малко имаме контакти с вашия свят.

Колкото по-дълбоко е развитието ни, толкова по-рядко мислим за Земята. Ние можем да встъпваме в контакт със Земята винаги, когато искаме. Ако нямаме желание, не се обръщаме към вас.

– Винаги ли ще бъде съхранена нашата индивидуалност?

– Представете си местност с хълмове и гори. Дъждът пада и постепенно се стича в малки ручейчета, които се събират в потоци, а те пък – в река, тя – в по-голяма река, която накрая се влива в морето. Всеки човек може да бъде сравнен с атом от капка вода. Атомът съхранява формата и индивидуалността си по целия пътя на ручея към морето и дори попаднал в морето, той не губи своята индивидуалност. Така е и с нас – ние се движим напред, винаги пазейки индивидуалността си, докато не се изгубим в морето на пълното разбиране и станем част от Божественото.

– Това е много ярка илюстрация, но нека се върнем към това, което казахте, а именно, че вашият свят е осезаем и реален. Вие твърдите, че вашите условия зависят от състоянието на ума ви. Животът, който живеете в момента чисто ментален ли е, или можете да се докоснете и почувствате заобикалящото ви, както ние можем тук, на Земята? С други думи, материален ли е вашият свят, какъвто е нашият?

– Не, нашият свят не е материален, но е абсолютно реален и се състои от субстанции с много по-високи вибрации, отколкото е материята, съставляваща вашия свят. Именно затова нашият разум може да играе различна роля от вашия. Какъвто е умът ни, такава е и средата ни. За тези, които имат позитивни мисли, нашият свят е прекрасен, за останалите е ужасен.

– Имате предвид, че живеете в измислен свят, където всичко изглежда реално, но не е, така ли?

– Не, ние не живеем в измислен свят! Както вече казах, светът ни е реален, въпреки че атомите, които го изграждат, са съвсем различни от тези, които съставляват вашия свят. Нашият ум може да въздейства на тази осезаема субстанция с такива способи, които е невъзможно да бъдат използвани във вашия свят.

Вие живеете в свят на бавни трептения.

– Следователно, може да се каже, че всеки от вас живее в свой собствен свят?

– Това е относително за всеки, включително за вас и за мен. Ако имате предвид дали може всеки от нас да вижда и чувства едно и също, отговарям: да. Всички хора, които са на една и съща битийна плоскост, виждат и чувстват еднакво. Нашият свят прилича на вашия, но е в по-фино състояние.

– Можете ли да докосвате това, което виждате?

– Да, разбира се. Ние можем да усещаме, да чувстваме и да се наслаждаваме на всички емоции, които имате и вие.

– Можете ли да се храните и да изпитвате удоволствие от храната?

– Да, ние пием и ядем, но не това, което вие разбирате под тези понятия. За нас това е ментално състояние.

Ние се наслаждаваме на храната мислено, а не телесно, както го правите вие.

– Аз не мога да ви видя, но, ако можех, какво щях да видя? Как изглеждате?

– Аз имам тяло, което е копие на тялото, което имах на Земята – същите ръце и крака, движат се по същия начин като вашите. Това тяло от фина материя съм имал и на Земята, но то е прониквало във физическото ми тяло. В момента на смъртта ние просто оставяме покриващата ни плът и продължаваме живота си в тънкия свят с ефирното си тяло – по същия начин, както това е било на Земята във физическо тяло.

Ефирното тяло е толкова реално и съществено за нас сега, както преди е било физическото. Имаме същите усещания. Когато се докосваме до обекти, можем да ги почувстваме, когато гледаме нещо, го виждаме реално. Въпреки че нашите тела не са материални в смисъла, който вие влагате в това понятие, те имат форма, особености и черти. Придвижваме се от място на място по същия начин като вас, но много по-бързо от вас.

– Какво е умът? Нещо отделно ли е от мозъка?

– Разбира се. Вие носите ума си навсякъде, а след смъртта си оставяте мозъка си на Земята. Нашият ум тук действа чрез ефирния ни мозък, а по този начин – на нашето ефирно тяло така, както вашият физически мозък действа на вашето физическо тяло.

– Разкажете още нещо за вашия свят.

– Всички обитатели, намиращи се в една и съща плоскост на съществуване, могат да видят и усетят едно и също. Ако погледнем към едно поле, например, то ще бъде поле за всички, които го гледат. Всичко е едно и също за тези, които са в едно и също състояние на психическото развитие. Това не е сън. Всичко е реално за нас. Ние можем да се събираме заедно и да се наслаждаваме един на друг по същия начин като вас. Ние също имаме книги и можем да ги четем. Имаме същите чувства като вашите, обонянието ни за ароматите и то е същото. Всичко е осезаемо и реално, но е много по-красиво от Земята.

При нас няма тленност. Когато дойде време, растението просто престава да расте и изчезва – дематериализира се.

И при нас съществува явление, сходно с вашата смърт.

С времето и напредването на развитието си, ние преминаваме в друг план, от който не е толкова лесно да се върнеш. Ние го наричаме „преход” или „втора смърт”. Този, който е преминал през втора смърт, може да се върне и да посети нашия свят, но ние не можем да отидем при него, докато сами не преминем през същото/втората смърт/.

Това е, което вашата Библия нарича „втора смърт”. Тези, които са минали през нея, рядко могат да идват и говорят с вас на Земята, както това правя аз в момента. Но те могат да предават своите съобщения на мен или някой друг, а ние – да ги предаваме на вас.

– Казахте, че вашият свят се върти около други светове. Как става това? Пътувате ли около Слънцето?

– Пътуваме до сфери, близки до Земята, да. Ние не можем да видим отстрани как вашият свят се върти в пространството, защото и ние се движим заедно с вас. Ние не можем да видим вашия свят, докато не се адаптираме към земните условия. При тази адаптация ние понижаваме вибрациите си и преминаваме от едно ниво на друго, докато достигнем вибрациите, от които се състои вашият свят. Ние можем да слизаме, но не можем да се изкачваме на високи нива, докато не бъдем готови за тези изменения.

– Какво би се случило с вас, ако Земята се сблъска с друга звезда или планета и бъде унищожена?

– Това няма да има никакво значение за нас, защото нашият свят не зависи от физическата материя.

– Задължително ли е превъплъщението на Земята?

– На този въпрос ми е трудно да отговоря, но и не знам кой би могъл да ви даде отговор. Аз дойдох тук преди много години и около мен са същества, които са живели на Земята преди хиляди години. Това е всичко, което мога да ви кажа по въпроса, защото моите знания не ми позволяват да кажа повече.

– Кучетата, котките и другите животни преживяват ли смърт?

– Да, категорично. Нито една форма на живот не умира, но те не живеят в „света на духовете”, както го наричаме ние. Те живеят на свое ниво и свое обкръжение. Ако едно куче е било привързано към даден човек, то може да влезе в неговото обкръжение, разбира се, ако този човек е напуснал Земята.

– Вашата растителност прилича ли на нашата?

– Прилича, но е доста по-красива.

Следва…

Източник: vk.com

Превод: Анна Димитрова