ОТКРИТОТО ОТ ДАНИЕЛА АГРЕ ПОГРЕБЕНИЕ НЕ Е НА ОРФЕЙ, А НА НЕГОВ ГЕНЕН НАСЛЕДНИК

Йорданка Николова

– Госпожа Даниела Агре тази година/2012 г./ на 7 юли откри погребение на атлетичен мъж – 1.90 м височина. Предполага се, че погребението е от 6 в.пр.н. Погребан е в могила между ямболските села Златиница и Маломирово. Богатото погребение и находки се очаква да бъдат изложени в края на октомври.

Предполага се, че Царят е властвал поне 30 години. (?)

За първи път е открито погребение с площадка пред гроба за коня и кучето му и каменен ров около него.

Той е бил изключителен воин, погребан със златен венец, на венеца има златна пластинка, на която е изобразена Богинята Нике, която поднася венеца на Конника.

Археолозите са попаднали на богата амуниция – меч, щит, 6 копия, 2 комплекта стрели. В самото начало е открит сребърен параден наколенник, което е показало важността на находката.

Между намереното злато, сребро и бронз са и 2 ритона, 4 фиала, апликации на конски амониции, много керамични съдове в тасоски и критски стил. Венецът е бил върху черепа, а шлемът и наколенката – до него. Те напомнят за наколенника, открит при Враца. Оформено е по същият начин – в горната част има змии и грифони. Новото и ценно е, че има 4 иображения от тракийската митология. А фиалите напомнят на Панагюрското златно съкровище, което говори за център на такива съдове.(?)

Всичко това бе коментирано от италианския печат, а в. „Република“ смята, че това съкровище нямало да се съхрани и опази в България.

В „Месаджеро“ се коментира, че откриването на гроба на Орфей е подигравка, тъй като той бил само митологичен герой (явно е било изразено мнение, че това е гробът на Орфей). И пак според „Месаджеро: този гроб е от 6 в.пр.н.е., а Орфей е живял 2 века по-рано.

Господи, това гробът на Орфей ли е и какво би казал Ти?

– Не, дете, но е негов пряк генен наследник – 5-то коляно.

Аз вече бях казал, че при откриването на гроба на Орфей ще имате неопровержими доказателства – златната му лира и златна флейта, както и част от златните му книги. Освен това ще е в Храм, а не в гроб!

Този мъж е наистина наричан Орфей, но не забравяйте, че това е САН, а не лично име (Орфей е служител, получаващ небесната музика и Знание – Посветен). Мъжът е на 57 г. Властвал е 43 години.

Това погребение е само първата стъпка към откриването на истинският Орфей, на когото, знаете, майката е от съзвезде Лира и така той е наследил Знанието, което е предал чрез музика и книги.

Царят в този гроб, ПОДЧЕРТАВАМ, е негов генен наследник и ЗАТОВА е имал тази корона, която е символ на на висок Ранг в тракийското общество – не само Духовен /Жречески – 1-во ниво/, но и царски – бил е цар обединител на 49 тракийски племена.

И не е Нике изобразена на пластинката, а Майката на Орфей – Богиня на Знанието.

Височината на мъжа е характерна за онези времена – бил е със сребристо-руса коса и зелени очи, както и волева, изпъкнала брадичка, прав нос и гъсти вежди.

Сребърният наколенник е символ на Прехода на Душата в Отвъдното и е вид пропуск, че човекът е почитал Горгона Медуза (змиите, но и Учител му е бил Залмоксис) – съдницата на Душите, както и грифоните – пазачите на Отвъдното. Т.е. всичко символизира, че това е Цар-Жрец, владеещ Тайното и Явно Знание, както и, че е направляван от Небесните Покровители и почитател на Бог Хелиос – конника на короната!

Информацията е от 5.10.12 г.