ОТРИЦАНИЯ И УТВЪРЖДЕНИЯ ОТ ФЛОРЪНС СКОВЪЛ ШИН

ЗА ПРОСПЕРИТЕТ:

Бог е непресъхващият източник на моите блага и при мен бързо достигат големи суми пари, с Божията милост, по безупречни начини.

ЗА ПОДХОДЯЩИ УСЛОВИЯ:

Всичко, което не е планирано от моя небесен Отец, да се провали и разпръсне; да се осъществи само божествената идея.

ЗА ПОДХОДЯЩИ УСЛОВИЯ:

Само това, което е вярно за Бог, е вярно и за мен, защото аз и Отец сме ЕДНО.

ЗА ВЯРА:

Тъй като съм едно с Бога, аз съм едно и с моето добро, защото Бог е и Даващият и Дарът, а аз не мога да разделям едното от другото.

ЗА ПОДХОДЯЩИ УСЛОВИЯ:

Сега божествената любов унищожава и разпръсква всяко неблагоприятно състояние на ума, тялото и делата ми. Божествената любов е най-силният химикал във Вселената и унищожава всичко, което не е от нея.

ЗА ЗДРАВЕ:

Божествената любов облива съзнанието ми със здраве и всяка клетка в тялото ми е изпълнена със светлина.

ЗА ЗРЕНИЕТО:

Моите очи са от Бога, аз виждам с очите на Духа. Ясно съзирам открития път. По пътя ми няма препятствия. Схващам отлично съвършения план.

ЗА НАПЪТСТВИЕ:

Божествено чувствителен съм към напътствията на моята интуиция и покорно се подчинявам на твоята воля.

ЗА СЛУХА:

Слухът ми е от Бога. Чувам със слуха на Духа. Не оказвам съпротива и с охота се оставям да бъда воден. Долавям радостни вести за голямо щастие.

ЗА ДОБРА РАБОТА:

Имам прекрасна работа, която получих по прекрасен начин. Аз съм полезен по един прекрасен начин и ми плащат прекрасно за това.

ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ВСЯКАКЪВ ПЛЕН:

Прехвърлям това бреме на Христос в мен и ставам свободен.

Из книгата на Флорънс Сковъл Шин „Играта на живота и как да я играем”, изд. Кибеа