ПАВЕЛ ДОЙЧЕВ: ПРАВЕТЕ ВСИЧКО БЕЗ ОЧАКВАНЕ

РАЗГОВОРИ ОТ ПЕЩЕРАТА С … ИСУС

– Интересувам се за „просветлението” …

Просветлението…

– Изучавайки християнството, будизма, хиндуизма…, има го толкова много…, изглежда като че ли го има/бел.ред. става дума за просветлението/ някъде наоколо…

– А го няма…

– Но толкова много се акцентира върху страданието и съжалението… Моето възприятие… физичните кръгове, достигащи до нашето вътрешно Аз… Някак си се чудя…

– Парадоксът тук е как употребяваш тази терминология за просветлението, за пътищата за издигане над страданието над физическия кръг. То е напълно и духовно обвързано при теб. Така че просветлението нещо, което е в теб – вместо да видиш себе си като нещо което е в него …

– Благодаря.

– Веднъж, когато е видяно като част от твоето цялостно същество, тогава ти можеш да регулираш своето отношение към него, вместо да се чувстваш негова жертва.

Защото идеята за възнесение и просветление е осъзнаването, че ти всъщност си измерението на реалността, в която ти преди си смятал, че си съществувал.

Това има ли смисъл за теб?…

– Да.

– Когато разбереш, че ти си опитът, че ти си измерението, че ти си самата реалност, тогава ти си свободен да бъдеш тази реалност и отношенията и към него, но без част от „него”, която те кара да се чувстваш, като че си впримчен от „него”.

– Значи, като премахнем съпротивлението срещу реалността и приемането на цялостността на всичко, което става…

– Както понякога казвам, най-бързата пътека към просветлението е просто да просветнеш, да засияеш…

– Ха ха ха…

– Не бъди токова тромав. Не приемай всичко толкова сериозно… Разбираш ли?

– Да, разбирам… И другият ми въпрос – само на майтап, е за Исус и Буда, например… Каква е разликата?

– Идеята за натурата на Буда, за Христовото съзнание, за духа на Кришна, както и да искаш да го наричаш, е представяне на колективно цяло, на всевишен дух, на която и да е колективна реалност, така, както и на вашата.

Идеята за всемирното съзнание позволява индивидите да го изразяват, бидейки личностите, които са. Разбираш ли?

Будистката натура, е симултанно представяне на енергията на всички индивиди, на всемирното съзнание, духа на вашия свят.

Това има ли смисъл, за теб?

– Да.

– Това обяснява ли разликата?

Това е индивидуализиран израз на всемирното съзнание. Т.е. в други цивилизации всеки индивид може да изразява общото, всемирното съзнание. Докато идеята за Христовото съзнание, Будистката натура, духа на Кришна във вашето общество, е някак да действа като отражение на това, в което всички индивиди биха могли да функционират…

Но все още не функционират.

Разбираш ли? Това е значението на заявлението на Христос „Аз съм пътя”…

Това значи „Бъди като мен”, защото „Вие сте като мен”, но не го знаете все още.

Намираш ли смисъл в това?

– Да, благодаря.

– И аз благодаря.

– ИМАХ СПЕЦИФИЧЕН СЪН-ВИДЕНИЕ ЗА 2012 г., ЗА ПРЕДСКАЗАНИЯТА НА НОСТРАДАМУС, КАЛЕНДАРА НА МАИТЕ, НА ХОПИ ИНДИАНЦИТЕ…

– Има няколко различни начина за тълкуване и много различни идеи, които са свързани с тези понятия, освен само на популярните, така да се каже.

Едно нещо, което съм казал на много от вас, е, че

2012 г. е просто прагът, водещият край на колективното съзнание, пресичащо критичната маса.

Идеята да преминеш, да бъдеш на другата страна в този специален момент и време е, че там ще има по-позитивен импулс на планетата от негативния.

Следиш ли ме…

– Да.

– Какво ще направите зависи все пак от вас, но ще бъде на ваше разположение, защото колективното съзнание на вашата планета ще може да се ползва тогава от тази възможност по-безпроблемно, по-лесно.

Също така съм споменавал, че от дълго време, много хиляди от вашите години във връзка с вашите взаимоотношения с извънземни общества,

вашата планета е била, да го кажем „ръцете на разстояние – карантина” , където извънземните общества не могат и не им е разрешено да се намесват по никакъв път, начин и форма с начина на вашето развитие.

След 2012 г. „карантината” се вдига.

Това не значи, че всички извънземни ще приземят корабите си на следващия ден.

– Ха-ха-ха…

– Което значи, обаче, че те биха могли, в зависимост от това, което вие правите на вашата планета.

Те вече няма да са задържани от карантината и ще вземат тяхното решение от тази точка нататък само в зависимост от действията, които вие предприемете, и вида реалност, която вие решите да създадете.

Следваш ли ме?

– Да.

– И така, начинът, по който вие ще изпитате този преход, зависи само от вас.

Моля, помнете, че има безкрайно много от паралелни реалности, които съществуват едновременно. Така че смисълът не е, че променяте света, в който сте, а че променяте вашата честота. Променяте вашата честота, която да бъде като света, който предпочитате да изпитвате, този паралелен свят, който вече съществува на това ниво.

Може да изглежда, че всичко около вас се е променило, но в същност вие сте се променили, т.е. вие сте се преместили в свят, в който вече съществуват версиите на другите хора, които са негови жители.

Тези, които изберат да са на другата честота, няма повече да се появяват във вашата реалност.

Те просто ще изчезнат от вашия живот по един или друг начин.

Докато времето върви, дори сега в момента, вие сте все още в колективен договор, който ви позволява да съществувате с много хора, чиято система от вярвания е много различна от вашата собствена, може би много несъвместима с честотата, която вие предпочитате.

С времето, след 2012 г. , това няма вече да е възможно.

Идеята ще бъде, че тези хора, които изчезват от вашата реалност, ще останат в реалността, в която тяхната честота е подходяща. И вие ще сте изчезнали от тяхната реалност…

Някой ще каже: „Чудя се какво стана с този и онзи, къде изчезна…”

– Ха-ха-ха.

– Те са на друг свят. Имат своето собствено изпитване, базирано на честотата, която те най-много вярваха, че ще се появи. Така че, когато стигнете до тези промени, когато погледнете на идеята за промени на вашата планета, помнете това!

И още, много от нещата, които са били предречени, са изявления, които са били направени във времето на енергията, която е съществувала във времето, когато предсказанието е направено. Защото

няма такова нещо, като предсказание на бъдещето.

Предсказанието е усещане на енергията, която съществува по времето, когато предсказанието е направено. Ако енергията се промени, предсказанието не е безусловно. Ако не, то става наистина. Но зависи от вас.

Много често самото чуване на предсказанието предизвиква промяната му.

Като го знаете, може да направите нещо по него. Човекът, който прави предсказанието, казва: „Гледай, ето това е енергията, която е в момента, искате ли да стоите така, или искате да я промените?”

Искате ли да изпитате прехода след 2012 г. по този начин, или по друг начин? Зависи от вас.

Да поставим всичко на масата, да видим какво вие преследвате сега, вие решавате, как искате да изпитате тази трансформация. Какъв вид на взаимоотношения искате да имате помежду си и с вашия свят, и с духовете, и със всевишния.

Как искате да почувствате тази реалност? Кой ти искаш да бъдеш? Това ще определи какво ще изпиташ. И ти дори през това време може да стоиш до хора, които избират да изпитат трансформацията по много разрушителен и плашещ начин. Ти може да стоиш точно до тях и въобще да не изпитваш нищо от това, което те изпитват . Нищо!

Следваш ли ме?

– Да.

– Това помогна ли да „осветя” дискусията ни?

– Да. Благодаря.

– Всичко, което вие създавате, свързано с идеята за света, който предпочитате, правете го само с цялото ваше смирение, вълнение, почтеност, цялостност и … без очакване !!!

Павел Дойчев

12.01.2012 г.