ПАКТОВЕТЕ НА СОЛОМОН ОТБЛЪСКВАТ ЗЛОТО, БОЛЕСТИТЕ И ВРАГОВЕТЕ

Демир – нумеролог, таролог

В тази статия ще ви представя небезизвестния амулет, разпространяван в голяма част от ислямския свят, легендата за него и свойствата, които му се приписват.

Амулетът „Пактовете на Соломон“ представлява свитък с изображение под формата на кула, в която са поместени нумерологични квадрати, а около тях имената на ангели и на четиримата Праведни халифи. Централната част на този амулет съдържа седемте пакта на Соломон, откъдето идва и названието му и за които арабският мистик Ал-Буни в своята книга „Слънцето на Великoто Познание” твърди следното:

„Този амулет е забележителен и с доказана сила, съдържа седемте пакта, взети от Соломон. Онзи, който го носи, ще бъде предпазен чрез неговата барака (живителна сила) от всяка неприятност по земя или море, докато пътува или стои на място. Той също и

съдържа свещени символи за защита, полезни за прогонване на болести и слабости.

Седемте спасителни знака помагат за отблъскване на инциденти и злите намерения на врагове или инати хора, за победа над завистници, срещу потисничеството на несправедлив човек и от вреда на злословници. Благословените ключови символи улесняват трудностите, облекчават грижите, спомагат в търговията и увеличават продажбите, привличат жених за непривлекателните, спомагат за забременяване, победа, сдобряване, състрадание, любов и приемственост, лекуват рани и други значими ползи чрез помощта на Всевишния.“

В документа се разказва и легендата за това как Соломон е взел пактовете:

„Веднъж Соломон срещнал най-ужасяващата и страховито изглеждаща старица и я попитал:

– Човек ли си ти, или джин, защото досега не съм съзирал някой по-грозен от теб?

Тя му отвърнала:

– Аз съм майката на децата, които властват над синовете на Адам и дъщерите на Ева. Аз влизам в къщите и крещя в тях като петел, лая като куче, муча като крава, рева като камила, или като кон и магаре, или съскам като змия. Аз приемам всяка форма и запълвам утроби и унищожавам живота на децата, без да бъда разкрита. Аз дохождам при жените, запушвам утробите им и ги връзвам добре, така че те да не могат да заченат и да останат безплодни. Аз дохождам при бременните и дъхвам върху тях и те помятат, ставайки неспособни вече да задържат плод. Аз влизам при сгодени девойки или жени и обричам брака и женихите им на нещастие. Аз дохождам при мъжете и изпивам тяхното бяло семе, оставяйки ги с мътна черна вода, неспособни вече да правят деца. И влизам при търговците и обърквам работата им, оставяйки ги без печалба. Аз влизам в изорана земя, дъхвам върху нея и там не може да поникне нито зърно, нито плод. Аз дохождам при децата и им изпращам тежки бодежи и остри болки, така че костите им да треперят и те да погрозняват.

Мъдрият цар, след като чул това, я грабнал здраво и й рекъл:

– О, Прокълната, ти не ще избягаш от ръцете ми, додето не се споразумееш с мен с условия в полза на синовете на Адам и дъщерите на Ева.

А тя казала:

– Пророко на Бог, сключвам съглашение с условието, че няма да нараня или пристъпя до който и да е мъж или жена, момче или момиче, на които ти напишеш тези пактове и той или тя ги носи. Същото ще важи и за всеки дом или място за търговия, или животно, или владение.

Соломон й поискал тези пактове и така тя била принудена да му ги даде, запечатвайки всеки един от седемте с талисман.“

Талисманите съдържат наименование на Бог, чрез което старицата се заклела да не вреди по какъвто и да е начин на приносителя на този амулет, така както всеки обет в него описва. Седемте талисмана, завършващи клетвите, съдържат мистични символи (познати като Знаците на Соломон), а около тях са разположени божествените имена отговарящи на пактовете. Имената са: Фард (Единствения), Джаббар (Всеподчиняващия), Шакур (Признателния), Таууаб (Приемащия покаянието), Захир (Явния), Кхабир (Всесведущия) и Закии (Пречистия).

Амулетът съдържа и няколко молитви и Коранични текстове, заедно с три изображения, отговарящи на ползите му – за победа над враговете (рисунка на меч), за защита от скорпиони и за защита от змии и опасности. Краят му завършва с буквен талисман и твърдението:

„Онзи, който изпише този талисман на хартия и го носи върху главата си, ще се излекува от главоболие. И ако го положи върху която и да е част от тялото си, болката в нея ще изчезне, чрез позволението на Всевишния.“