ПАРАМАХАНСА ЙОГАНАНДА: КАК ДА ИЗБЯГВАМЕ ГРЕШКИ ПРИ ИЗБИРАНЕТО НА БРАЧЕН ПАРТНЬОР?

Духовният начин да избягваме грешки при избора на подходящ партньор е след дълбока медитация да повтаряме следното утвърждение:

„О, небесни мой Татко, благослови ме да избера моя партньор в живота съгласно Твоя закон на съвършено единство на душите!“

Практикувайте това утвърждение в продължение на поне шест месеца, с дълбока вяра. Ако сте постигнали истинска настройка към Бога чрез медитация и продължително повтаряне на тази молитва, вие ще се ожените за подходящ партньор. Ако пък сте привлечени от човек, който в основата си не е хармоничен за вас, Божественият Баща ще създаде обстоятелства, които ще ви попречат да влезете в неподходящ брак.