ПЕТДЕСЕТ И ДВЕ „ТАЙНИ ВЕЧЕРИ” ВЪВ ФОКУСА НА ДИЕТОЛОЗИТЕ

Вземащите епидемичен характер заболявания диабет и затлъстяване накараха специалистите по хранене да обърнат поглед към миналото и по-точно да узнаят количествата храна (порциите), които са поглъщали нашите предшественици.

Двама американски изследователи проучили 52 изображения на „Тайната вечеря”, последната обща трапеза на Христос и 12-те апостоли. Подбрани били картини и фрески, рисувани между 1000-ната и 2000-ната година. При сравнение размера на чиниите, съдържанието в тях и парчетата хляб върху масата на най-прочутата вечеря било установено,че Христос и учениците му в продължение на 1000 години ставали все „по-лакоми” , в съответствие с реалната тенденция, отразявана от художниците. Така чиниите увеличили размерите си със 65,6%, порциите нараснали с 69,2%, а хлябът – с 23%. Днес в ресторантите и закусвалните на САЩ се сервират блюда направо гигантски по отношение на тези от преди 1000 години.

Мариана Ангелова