Петър Босилков: Сахаджа ни учи да разпознаваме нечистото знание и фалшивите учители

Петър Босилков живее и работи като строителен инженер в София. През 1990 година, като студент във ВИАС, се запознава със Сахаджа-Йога, убеждава се в нейните качества и резултати и вече я преподава на желаещите да я изучат. Два пъти месечно идва и в Кърджали. Казва, че има и много други, като него, доброволци, които са приели безплатно това ценно познание и по същия начин го предават на посещаващите Сахаджа-центровете във всички по-големи български градове.

Сахаджа-Йога, напомня той, е най-новото еволюционно постижение на древната йога, предадено чрез индийския духовен гуру Шри Матаджи/Нирмала Деви/. И тя е еволюционна потребност, отговаряща на днешните нови динамични реалности. Основната й задача е да научи човека да събуди своята Духовна енергия /Кундалини/, която се намира в долната част на гръбначния стълб и тя да започне да го пречиства, балансира, да го учи на едно огромно себепознание, на една самодиагностика, чрез която да разбира в кои  енергийни центрове/чакри/ има напрежение, блокажи и да ги преодолява. Да разбира, че тези центрове управляват всяка частичка от неговото физическо, умствено, емоционално и духовно тяло, че от тяхното състояние зависи неговото цялостно здраве. И така, когато на това фино, духовно ниво проблемите се коригират, изобщо да не се стига до заболявания във физически план. Затова е добре, казва Босилков, да научим, че има начин да бъдем здрави, щастливи, центрирани, балансирани и работоспособни без да ходим по болниците и да пием лекарства.

И да разберем, че неразположенията и болестите са нарушаване на изконно заложените в нас духовни принципи.

– Кои са първите стъпки, през които преминава обучаващият се в Сахаджа-Йога, г-н Босилков?

– Първо, той се запознава с фината енергийна система на човека, придобива усет за нея, научава методите и техниките за нейното пречистване. Основният метод в тази система е събуждането и издигането на нашата Първична, Майчина енергия /Кундалини/. Това става по време на всекидневната ни сутрешна и вечерна медитация за около 10-15 минути, която балансира, обновява енергията в нашите чакри. След като ученикът вече е овладял метода на самодиагностика чрез състоянието на ръцете си и точките по тях, отговарящи за съответните вътрешни органи, той концентрира вниманието си върху проблемните места и ги коригира.

Ръцете му са първият индикатор, именно те дават усещането за протичането на енергията.

Ако чувства в тях приятен хлад, значи енергийната му система е защитена и работи добре. Когато ученикът в Сахаджа овладее познанието за характерните качества на отделните енергийни центрове /чакри/, той веднага може да разбере, например, защо има проблеми с гърлото, пета чакра, която отговаря за комуникациите, за дипломацията… И като разбере, че се отнася лошо с другите или със себе си, чувства вина, угризения и др., като се поправи, се самоизлекува.

– Кои са основните пречки в работата ни с тази енергия?

– Пречките са в самите нас. Сигурно е, че можем да стигнем до изключителни резултати, стига да сме постоянни и целенасочени в практикуването на Сахаджа. В това са се убедили хилядите нейни последователи, които системно провеждат упражненията и медитацията за издигане на Първичната Майчина енергия. А първият показател за това е, че те престават да боледуват. Това мога да го потвърдя и аз.

Откакто практикувам Сахаджа, не съм боледувал нито веднъж, не съм пил никакво лекарство.

– Някои познавачи на фината ни енергийна система смятат, че при издигането на нашата Духовна енергия може де се стигне до някои сривове, ако тя се натъкне на сериозни блокажи…

– Според Сахаджа-Йога, това не може да стане, защото тя е изключително интелигентна, нежна и деликатна сила, която знае кога, как и доколко да ни въздейства. Затова се нарича Майчина енергия. Тя винаги се съобразява с нашата поносимост, с нашето желание, винаги отваря съответните запушени центрове /чакри/ постепенно и въздейства благотворно върху всички нервни възли и плексуси, органи и тогава всички болестотворни проблеми изчезват.

За жалост, обаче,

сега тя  е много наранена от нашите грехове, сякаш е на решето, защото чрез нашите блокажи не й позволяваме да се издига, много е слаба и неустановена,

затова често след опитите ни да я вдигнем, пак се връща обратно. В работата ни с нея ни е нужно повече смирение, повече добра разположеност и обич към самите нас.

Ако сме ориентирани повече наляво, в миналото, работим повече с левия енергиен канал, имаме чувство на вина, на страх, докато ориентираните в бъдещето, които са установени в десния енергиен канал, са по-агресивни, нараняват другите.

Целта на Сахаджа е да ни подтикне към т.нар. среден път, да бъдем тук и сега, в настоящето, да бъдем съсредоточени в централния енергиен канал и така да пестим енергия, а не да я губим и разпиляваме за ненужни и преходни неща.

– Щом Сахаджа ни учи на правилното духовно познание, вероятно и ни предпазва от нечистото познание…

– Да, тя не само ни насочва към правилното познание и самопознание,

тя ни учи и да различаваме нечистото знание, идващо от нечисти източници и техники, като тези на черната магия.

Показва ни също, че то може да дойде от фалшиви учители, които манипулират, хипнотизират хората да живеят в илюзии,

вкарват в хората мъртви духове и така възникват много пристрастявания към алкохол, тютюнопушене, блудстване и други пороци, често явяващи се като обсебване от мъртви духове,

които не са продължили своята еволюция, а са останали на земята. А това води до голям разход на енергия, до блокажи в енергийната система на човека, понякога причинени от външни вмешателства на нечисти сили. Сахаджа ни учи, че нечистото познание води към инволюция, към падение, че то блокира енергийната ни система и води до много поражения и болести. Но и тук  тя може да промени нещата, да ни пречисти от блокажи, да ни направи отново чисти и невинни като децата. В Библията този процес е наречен „новото раждане”, а в Йоан 7:38 това е сравнено със събуждането и потичането на живата вода в нас, т.е. на Духовната майчина енергия.

– Щом като човекът може да стигне до по-добро здраве с промяната на своя вътрешен свят, тогава по този път може да промени и живота като цяло…

– Естествено, това е пътят – отвътре навън, а не както сега се опитваме да стигнем до промяната на статуквото само чрез външни средства и действия, каквито са стачките и недоволствата.

Чрез издигането на Кундалини човекът става част от Цялото, това го свързва с неговия Божествен Източник.

Сахаджа-Йога означава „Спонтанно единение” и „Спонтанно роденото с вас”, т.е. то е в нас, само трябва да се свържем с него. При осъществяване на тази връзка енергийната ни система вече не работи на „акумулатор”, който рано или късно се изтощава, а се зарежда от Вечния Извор и то автоматично. Това влияе и на социалните отношения, прави хората по-спокойни, уравновесени, миролюбиви, защото те разбират, че са част от едно огромно Цяло, в което всичко е взаимозависимо и обединено чрез общи отговорности.

– Това че Сахаджа е най-новият вариант на древната йогистка система, само потвърждава тезата, че еволюцията е повсеместна, че обновява и най-старите и проверени от опита системи на познания…

– Да, тя е един неспирен процес на обновление, но понякога е толкова забързан, както сега, че човекът трудно може да се приспособи към високите честоти на идващата нова енергия и това се отразява във всички сфери на обществения, социалния, политическия  и духовния живот. В резултат на това се появява стрес, неврози, конфликти, раздори, социални, политически и финансови сривове… Затова

трябва да се съсредоточим върху духовните причини на тези изпитания, които са най-вече резултат от дисбаланса между материалните и духовните приоритети.

А Сахаджа-Йога ни подтиква именно към това – да бъдем едни търсачи, изследователи на Истината, тази, която ще ни направи свободни, здрави и щастливи.

Интервюто взе: Лияна Фероли