Пирамидите в Босна

D-r Osmanagich

Продължение

Много от мегакерамичните форми имат издълбани надписи на палео-санскритски, които са претърпели повреди и са нечетливи, но няколко ключови текстови пасажа могат съвсем ясно да се разчетат чрез дешифровката на Шилдман. Тези няколко разчитащи се секции от скрипта, маркиран на мегакерамиките, много ясно доказва

тяхната сложна биоелектрическа функция в тунелите и камерите в пирамидите.
Едно от парчетата, на които се е запазил издълбан текст върху керамиката е било фотографирано в момента на изкопаването му изпод слоевете пясъчна почва, и така доказва забележителната автентичност на древната находка. Както и при много други текстове върху камъни, надписът описва функцията на самия обект, върху който стои, в този случай се чете следното: adhi kara kar-as raua-as kar-as
Преводът на надписа е следният: „Предоставя поле за действия, за светкавични действия”. Тази фраза директно показва, че
мегакерамиките са концентратори на негативни йони,
които дори и в наши дни още могат да се измерят, като високо ефективни пиезо-електрически трансформатори на инфразвук в обширната система от тунели.

Sanskrit 2Мегакерамиката, благодарение на чийто надпис става ясно предназначението й – концентратор на отрицателни йони
Освен това речните камъни, съдържащи висока концентрация кварц, които съставляват конгломерата от основната земна маса в долината, мегакерамичните трансформатори значително допринасят за забележителния акустичен резонанс на системата в Равне, която е била изследвана по отношение на човешкия гласов резонанс от изследователи през 2012 г. Висококачествени записи на древни песни, изпълнени от Денис Мириям Канас, доказват ясно необикновените акустични условия там, които потвърждават първоначалната причина за създаването на целия величествен комплекс от кристални камъни.
Всички материали, използвани от древните строители от Атлантическата култура, са били избрани от природата, или са били внимателно произведени, с цел да имат резониращи характеристики, за да помагат на човешкото тяло. Наистина всичко е било конструирано, като резониращи
безжични електро-лечебни устройства,
които не е изключено да са имали и други второстепенни функции, в зависимост от вида им.
По време на оран на плодородните площи в околностите на Босненската Пирамида на Слънцето са били открити синтетични пясъчни артефакти, които повтарят същите загадъчни фрази и пиктограми върху палео-санскритските предмети от архива на пещерата в Илинойс и колекцията от Кария, Италия.

Sanskrit 3Правоъгълният варовиков блок, който наподобява Атлантическата варовикова статуя от Кария
Един правоъгълен варовиков блок има повтарящи се в колона издълбани надписи, на които пише „kar-as kar-as kar-as kar-as kar-as upama”, което значи “Работа, работа… от най-висшето”. Специфичният геометричен модел от леко вдълбани върху този синтетичен пясъчен блок линии, наподобява Атлантическата варовикова статуя от Кария – статуя на жена, държаща растение, което символизира благоприятното влияние на планетарния инфразвуков резонанс, фокусиран върху тези специфични места от Великата Пирамида.
Макет на пирамида от кал също беше открит през 2008 г. от студенти в Университета Кристиян-Албрехтс в Кеил, Германия, по време на разкопки на Дондже Мостре в Долината на Пирамидите. Малко поочукан, надписаният фрагмент с форма на четиристранна пирамида, беше определен, чрез радио-въглероден тест на възраст около 6,500 г. от каменната ера. Всяко от лицата на пирамидата представлява повтарящи се глифи на ясно написан палео-санскрит, които не бяха разчетени от археолозите и епиграфите.

Sanskrit 4

Надписът, който описва намаляващата интензивност на планетарния инфразвук, трансформиран от глобалната мрежа от пирамиди
Повтарящите се надписи описват намаляващата интензивност на планетарния инфразвук, трансформиран от глобалната мрежа от пирамиди. В тях четем: ris kar ris kar ris kar ris kar , което значи “намаляване на работата, намаляване на работата, намаляване на работата…”. Тази повтаряща се фраза изразява чувства на разкаяние у произхождащите от Атлантическата култура хора, които са запазили знанията за функционирането на мрежата от пирамиди и още са се изразявали чрез пасажи на палео-санскрит. Това писание за намаляващата функция на пирамидите предполага, че съвременниците на каменната ера, населяващи долината по това време, са били отговорни за частичното запълване на тунелите в Равне, като са подготвили съоръженията за използване отново.

Sanskrit 5Малкият амулет, чийто надпис гласи: „Звездни кораби, стремящи се към най-високия”

Геометричен амулет, нарисуван с фигури на палео-санскритски, също беше намерен преди време в полето около Пирамидата на Слънцето във Високо. Направен от керамично-циментна смес, малкият амулет показва 3 глифа, в които се чете: nau ya-as upama. В превод това означава: ”Звездни кораби, стремящи се към най-високия”. Подобни по размери са амулетите, носени на врата, които са открити на няколко други места, където населението е използвало палео-санскрит. Този сакрален символ е по-скоро предназначен за носене на ръката, в джоба или в торбичка, и най-вероятно е използван като печат – за да отпечатва текста от глифи на неизсъхналата глина (за да бъдат четени впоследствие от дясно на ляво).
Ергономичен замисъл на скулптурната форма при мегакерамичните платформи се наблюдава и при дизайна на малки персонални амулети, направени от Атлантическите култури по целия свят. Предмети, които се държат в ръка или се стъпва върху тях, са били винаги правени така, че да галят човешките форми и да препредават мощния инфразвуков резонанс, който някога е бил фокусиран към Пирамидата на Слънцето от системата с три честоти на пирамидите в Гиза, когато са работили пълноценно. Повечето от широките циментови тераси в Босненския пирамидален комплекс и пешеходните пътеки не са равни, а са били индивидуално излети с леко накъдрени повърхности, съобразени с контурите на стъпалата, за да имат по-добър контакт с повърхността на пода и за по-добра електропроводимост.
Пиезо-електрическа скулптура, направена за държане в ръка, подсилва ефекта на полето около човешкото тяло
и по този начин въздейства на лечебния процес, осъществяван от камъните на пирамидата. Открит е и малък артефакт, направен от пясъчник във Високо, с ивичеста повърхност, който много удобно съвпада със захвата на ръката и има 3 паралелни извивки, приличащи много на палео-санскритския глиф, който означава “гръмко”: raua.

RyceАмулетът, за който се смята, че е предназначен да гали човешките форми и да препредава мощния инфразвуков резонанс, който някога е бил фокусиран към Пирамидата на Слънцето

Художественият дизайн на Атлантическата култура често включва вграждане на лигатури от глифи, които описват функцията и значението на предмета.
Глифът “raua” се проявява по-изкусно при простия дизайн на една скулптура на човешко стъпало, изработена от пясъчник, открита на дълбочина 1 метър на Могилата Вратница. Линии, очертаващи петте пръста на стъпалото, продължават по цялата дължина на оранжевия камък, като три от тях са ясно изразени и стоят заедно, като най вероятно изобразяват глифа “гръмко”. Тази интерпретация отразява връзката и контакта между босия крак и камъните на пирамидата за биоелектрическа индукция чрез гръмкия планетарен инфразвуков резонанс.

KrakaСкулптурата на човешко стъпало, направена от пясъчник, е открита на дълбочина 1 метър на Могилата Вратница

Обяснението на значението на такава фина художественост е винаги отворено за интерпретации. Впечатляващи са тези повтарящи се културни черти, изразени в избора на резониращи пиезо-електрически материали, близостта им с методите на лечение на древните Веди, установеният “свещен”начин на живот, който се е спазвал стриктно от местното население в много части на света. Природната мъдрост в живота на древните озвучава дълбоките аспекти на човешкото съзнание, като наново се проявява в днешното обединение на разнообразните сфери на научни изследвания.
Великото кръгообразно съзнание на нашите палео-санскритски предшественици е силно обосновано от тяхното ясно разбиране на циклите на реинкарнацията, която обуславя човешката духовна миграция във времето, съобразена с ритъма на космоса. Обясним е нашият нарастващ интерес и разбиране на много напредналата технология на тези гигантски пирамиди, които са си лежали скрито точно под нашите носове с хиляди години, без да възраждат спомена за Атлантите и катастрофалните събития, довели някога великата цивилизация до тотална забрава.
Сложната календарна система на Атлантите е била внимателно поддържана от старейшините на Маите в региона на Юкатан, предназначена да следва цикличните взаимодействия на планетите и тяхното влияние върху човешкото съзнание и знанието за природното био-електрическо лечение. Продължаващите експериментални изследвания за ползотворния ефект от директния физически контакт с платформите в лабиринта Равне и с Босненските пирамиди ще вдъхнови и експерименти с Ки-лечение и бъдещи изследвания на пиезо-електрическия потенциал на човешкото тяло, който е в основата на Кундалини-функцията на древните босненски паметници.
Източник: zengardner.com
Превод: Анна Димитрова