Писмо за освобождение и прошка

Дата: …… Име: …/пишете трите си имена/

Уважаеми  Висш „Аз”

Аз, …/трите имена/, с настоящото писмо потвърждавам, че Ти, моят Висш  „Аз”, моята Душа, моето Свръхсъзнание, моята ДНК, моята клетъчна памет и всички мои части, които по някаква причина се държат за не-прощаването – всички вие можете да се освободите от всички заблуждения, необосновани убеждения, лъжливи  интерпретации и грешни емоции, независимо къде се намират  те – в тялото или в подсъзнанието, в ДНК, в съзнанието, в безсъзнателното, в чакрите или даже в душата. И аз моля всички, които ми желаят доброто, за помощ в това дело.

Аз,…/трите имена/, благодаря на теб, моя душа, за това, че ти ми даде опита на не-прощаването и разбирам, че на някакво ниво всички тези ситуации са допринесли за моето обучение и ръст. Аз приемам целия този опит без осъждане и чрез това писмо го пускам в небитието, откъдето той е и дошъл.

Аз , …/трите имена/, прощавам чрез това писмо на /пишете името на човека, на когото искате да простите/  и го освобождавам заедно с моите пожелания за добро. Благодаря на този човек за това, че той се е съгласил да бъде мой учител. Аз прекъсвам  всички нездравословни връзки  с този човек и заявявам своята безусловна любв към него и готовността си да му се притека на помощ.

Аз,… /трите имена/, прощавам чрез това писмо на себе си и се приемам такъв/ава, какъв/вато съм и без всякакви  предварителни условия обичам себе си такъв/ава – могъществен/а и велиполепен/на.

Аз, … /трите имена/, чрез това писмо освобождавам себе си за получаване на висшето  благо и заявявам своето намерение да бъда щастлив/а  и здрав/а, да се изпълнят моите желания, да живея изобилен живот, да постигна целите си, да се развивам и да творя.

Подпис: … Дата: …

Свидетел: … Дата: …

Бланката се попълва, а после я прочетете внимателно на глас. След това дайте на някой да засвидетелства, а после я изгорете. Желателно е при това да се чете молитва или да се пее мантра. Добре е ако по време на изгарянето на писмото сте запалили аромалампа или ароматизирана пръчка.

Попълнете бланката толкова пъти, колкото почувствате за нужно.

Източник: www.radicalforgiveness.com

Откъс от книгата на Колин Типинг „Радикална прошка”