ПЛАМЪЦИТЕ-БЛИЗНАЦИ В ПОВЕЧЕТО СЛУЧАИ НЕ СА В ЕДНА И СЪЩА ПЛЪТНОСТ

Най-често срещаните пламъци-близнаци са двойки „мъж-жена”, но има и еднополови комбинации, както и троични души

Поздрави, любими наши! Това е Лиа. Сега ще поговорим по един въпрос, който е близък до сърцето на канала и моето сърце, и това е темата за пламъците-близнаци.

Нека на първо място започнем с няколко факта относно пламъците-близнаци, които, надяваме се, ще преустановят някои слухове. Да, вие имате само един пламък-близнак и не,

вашият пламъкблизнак по всяка вероятност не е на Земята.

Разбира се, има и изключения и според Акашовите записи точно сега има около 58 двойки пламъци-близнаци, които едновременно са на Земята. Бихме казали, че точно сега на Земята има вероятно 58 000 двойки души, които си мислят, че са пламъци-близнаци, но грешат.

Това по никакъв начин не отхвърля и не отнема от красотата на любящите взаимоотношения. Напротив, много от тези взаимоотношения включват дълбоки връзки между душите и много от тях са били организирани от пламъците близнаци на участващите в тях партньори.

Както скоро ще видим, на Земята съществуват много видове взаимоотношения. Много от тях включват една много дълбока, интимна връзка с души от същото или сходни семейства. В някои случаи партньорите са били привлечени един към друг с голяма сила, тъй като това е единственият начин участващите души да се обвържат една с друга. Обвързването във връзката не винаги е нещо добро, но често е необходимо, за да могат двойките да научат уроците на душата, които не биха могли да научат лесно сами.

Причината, поради която толкова малко пламъци-близнаци са на Земята по едно и също време, е съвсем проста. Тъй като животът на Земята в същността си е труден и за душите е толкова лесно да изгубят пътя си, повечето човешки същества на Земята се нуждаят от силен стимул, за да израстват и еволюират, както и някой много близък на тях, който да им помага по пътя.

Оставането на единия член от двойката пламъциблизнаци в по-висшите измерения гарантира, че няма и двете души да заседнат в привидно безкрайния цикъл на прераждането.

Преди да сме навлезли прекалено надълбоко в темата, нека дадем точно определение за „пламъци-близнаци“. В началото на възникването на душите от Божественото Съзнание, проправяйки си път надолу през описаната по-рано поредица от диференцирания, те достигнали нивото на свръхдушата. В мнозинството от случаите свръхдушата се разделила на шест двойки пламъциблизнаци, които се превърнали в 12 индивидуални души.

Вашият пламък-близнак е другата душа, която е възникнала тогава, когато и вие.

Има ли всяка душа пламък-близнак? В действителност – не. Има един малък брой души, които не са се разделили по нормалния начин, а са съхранили и двете си полярности в рамките на едно същество. Обикновено двойките пламъци-близнаци са мъж и жена. Понякога обаче мъжкият и женският аспект се съдържат в една единствена душа. В други случаи може да има пламъци-близнаци мъж-мъж или жена-жена.

В редки случаи може да има троични души – три души, възникнали едновременно от свръхдушата. Но

в 99.9% от случаите възникват двойки пламъциблизнаци и едната от душите остава в по-висшите сфери, а другата отива да изследва по-нисшите светове.

Понякога партньорът, който остава в по-висшите сфери, се спуска чак до ниво шест – каузалните планове, но по-често той или тя остава на ниво седем или осем. В някои редки случаи партньорът от по-висшите измерения се намира на ниво девет.

Кое определя нивото на вашата половинка от по-висшите измерения? Това е един сложен въпрос. На него вероятно има толкова отговори, колкото и души. Някои от очевидните обяснения са следните. Пламъците-близнаци на осмо или девето ниво са избрали да еволюират нагоре по спиралата на еволюцията, отвъд нивото на дома – ниво седем. Много пламъци-близнаци на шесто и седмо ниво са избрали да забавят своята еволюция към осмо или девето ниво, тъй като са се посветили на това да помагат на своите половинки, намиращи се в земния план. За пламъците-близнаци е много по-лесно да общуват, ако разликата във вибрациите им е до две нива. (Ако свързаната със Земята душа е на четвърто ниво, а половинката й от по-висшите сфери е на шесто ниво, комуникацията е възможна.)

Някои пламъци-близнаци в по-висшите сфери просто не са готови да преминат отвъд шесто или седмо ниво, особено ако имат нерешени проблеми от минали животи, когато са били въплътени в по-нисшите светове.

Значителен брой половинки от по-висшите сфери никога не са се въплъщавали в по-ниска от шеста плътност.

Аз, Лиа, съм била на пето ниво, но никога на трето и четвърто ниво.

Някои двойки пламъци-близнаци са си разменяли ролите, в смисъл че половинката, която понастоящем е на Земята или в друг свят с ниска плътност, преди това е била в по-висшите сфери, докато онази, която понастоящем е в по-висшите сфери, е била на Земята (или на подобна планета).

Из книгата на Сал Ракели „Интегриране на душата“, изд. Възнесение