ПОВЕЛИТЕЛЯТ НА РОЗОВИЯ ЛЪЧ ЧАМУИЛ: В НОВАТА ЕРА БЛИЗНАЦИТЕ ТРЯБВА ДА СЕ СРЕЩНАТ, ЗА ДА ИЗПЪЛНЯТ МИСИЯТА СИ

Земята е Енергията Ин – тя подхранва, вдъхновява цвета за растеж, напъпване, разлистване и благоухание.

Цветът е енергията Ян – той познава Слънцето, Небето, вятърът, пеперудите, Живота и т.н. като разказва на Земята за наблюденията, откритията и озаренията си.

Те не могат един без друг, както и Близначните пламъци.

Когато се срещнат, Близначните Пламъци веднага се разпознават енергийно. Как се случва това?

  • Сходство на Енергиите. Близначни Пламъци от един сътворен Лъч (Кълбо). Еднаквите светлинни копия се чувстват на момента.
  • Сходство в честотата на вибрациите. При срещата си Близначните Пламъци, винаги са в синхронно ниво на развитие на Душата. Това, което единият от Близнаците е познал на другия край на света, другият вече го отчита на свръхсъзнателно ниво.
  • Общо Предназначение. Това впоследствие го показват знаците – общи духовни интереси, приятели, книги, филми…
  • Признакът на Допълнението – Даровете, таланта и хобито са взаимодопълняеми, а не се повтарят или отдалечават.
  • Признакът на Прочистването – веднага прочистват егото си огледално на фино ниво (емоции, страхове, илюзии, убеждения и т.н.). Често именно този признак може да отдръпне Близнаците един от друг. Затова ви напомняме, скъпи, подгответе се за срещата грижливо – разграничете се от егото, открийте капаните и методите му.
  • Енергийно чувстване от разстояние – приближаване, отдалечаване (физическо, психологическо) усещане на състоянията и т.н.
  • Телепатично общуване – четене на мисли, често еднакъв ход на мисълта при изпълнение на Предназначените задачи.

Нива на разпознаване:

А. Физическо усещане сърдечния ритъм при Срещата – блясък в очите и трескаво състояние;

Б. Психологическо – Усещането на Източника, Покоя, Радостта, Любовта, Присъствието;

В. Енергийно – вълните на Родния Лъч, синхронни честоти на вибрациите;

Г. Творческо – желание за съвместно творчество, за създаване на съвместни проекти.

Любовта в енергийните половинки на лъча върви възходящо – от разпознаването до сливането. Верността и предаността на половинките е най-мощната, защото не са ограничени от Договора за Любов (както в случаите на кармичните партньори и Родствените Души). Любовта им е естествена. Тя просто съществува. Не се ражда и не умира, не се появява. Тя е! Вечно!

Ще повторим, че това е планетата на Близнаците. И в епохата на Новата Ера е изцяло уместно да се срещнат половинките за изпълнение на Мисията, а не само за запълване празнината от емоционалната самотност.

Владеещите Розовия Лъч – Чамуил и Любов

Превод: Анита